COVID-19: Marnost vládnutí, zoufalost „vědátorů“ a index „úmrtnosti“

S mírnou nadsázkou lze podle našich zjištění uvést, že COVID-19 musí používat volný / nezmetabolizovaný homocystein v krevní plazmě zřejmě jako svého druhu „dopravní prostředek“, který ho z infikované sliznice dokáže přepravit na kterékoli jiné místo našeho organismu – tím by bylo možné pochopit různorodost projevů infekce, přičemž jejich četnost může vyplývat z množství jeho stálé koncentrace v krvi a míry překyselení celého organismu.

Z našich více než desetiletých měření vyplývá, že jejich vzájemný poměr přesvědčivě zobrazuje ve zjednodušené formě imunitní odolnost našeho organismu. V dnešní době se stává bohužel indexem (buněčné) úmrtnosti.

Pro Vaši přibližnou osobní informaci stačí vydělit zjištěnou hodnotu Vašeho homocysteinu hodnotou bilance pH Vašeho organismu (POZOR – hodnota pH v moči je zpravidla vyšší než skutečná pH-bilance těla, PRO ORIENTAČNÍ VÝPOČET však stačí použít NEJNIŽŠÍ HODNOTU ranní moči).

Rozdělení četnosti skupin dle vnímavosti nákazy COVID-19 v ČR k 19.10.2020

Tento informativní údaj (CPI) Vám ve velmi zjednodušené formě ukazuje, jaká je Vaše buněčná imunita, která je rozhodující pro Vaši vnímavost nejen na COVID-19, a jaký bude předpokládaný průběh po případné nákaze. Významnou roli pochopitelně hrají koncentrace (otrava) CO2 a rozsah chronických zánětů ve Vašem těle včetně faktoru času, jak dlouho a jak silně je Váš organismus vnitřně „rozežírán“ kyselým prostředím a jaké má ještě stávající rezervy.

„Nakazil jsem se pravděpodobně v pracovním kolektivu, jel jsem nadoraz. Nerozumím ale tomu – ačkoliv jsem měl jen spíše lehčí průběh (velká únava, kašel, bolesti hlavy, teploty jako u chřipky), přesto jsem nakazil otce, se kterým jsem byl pouze jeden den na začátku víkendu. Zato s přítelkyní jsem strávil před otestováním celý víkend – a ta se nenakazila vůbec !?“

muž, 21 let

Použili jsme naše měření a je to hned jasnější: klient CPI=0,84, otec klienta těžký průběh CPI=7,39, přítelkyně zcela bez nákazy CPI=0,71 (viz. tabulka výše). Všichni se podle testů vyléčili, ale i s odstupem několika měsíců se stále necítí ve své formě.

Důvod je jasný – bilance homocysteinu a pH organismu zůstala u všech stejná nebo mírně horší (léčením COVIDu se ani sama zlepšit nemohla), zato koncentrace CO2 a rozsah chronického zánětu v těle se u všech tří výrazněji zvýšil. Nejvíce u zdánlivě odolného, zdravého mladého muže – z 0,8% na 6% CO2, tj. 7,5krát a rozsah chronického zánětu v těle ze 2% na 5%, tj. 2,5krát, přičemž hodnoty staršího muže zůstávají velmi blízko kritické hranici neslučitelné s (plnohodnotným) životem a opětovný atak silné nákazy je více než pravděpodobný.

Varující skutečností jsou vysoké hodnoty indexu (buněčné) úmrtnosti nejen u věkové kategorie 50+, ale stále častěji u mladých 25 – 40 let, výjmkou není ani vysoký homocystein a acidita u dospívajícíchkdo má uši slyš !

Žádný člověk není stroj a nedá se „vměstnat“ do tabulek. Hodnoty, které uvádíme, vycházejí z našich měření, které může ledakdo zpochybňovat. To, co ukazují, je zjednodušený obraz a vypovídá zcela jasně, že my sami jsme otevřeli COVIDu vstupní dvířka a jen my sami je můžeme opět začít přivírat a s nezvanými virovými hosty se rozloučit zásadní změnou stravování a chování.

„Žádné rychlé a jednoduché řešení se nenabízí – můžeme zplošťovat, přiklápět a otvírat skleněný ŠTÍT, abychom získali ČAS napravit, co jsme si poničili – za své primární zdraví si ale zodpovídá každý SÁM. Zatím řešíme stále jen symptony, podívat se na pravé příčiny stále odmítáme.

Z našich dosavadních měření zjišťujeme, že hladina homocysteinu od cca 15 mmol/l začíná být doprovázena rychlým poklesem pH-bilance k hodnotě 6. Ta už se zpravidla hlásí pozorovatelnými klinickými příznaky a dotyčná osoba již „nasedá na skluzavku“ ke 3. a vyššímu stádiu vývoje nemoci. Po pěti letech s homocysteinem >29,0 je bilance pH zpravidla pod hodnotou pH 5 (!), po deseti letech s touto společnou kombinací dotyčná osoba klesá spíše k hodnotě pH 4. Výsledkem celého procesu je postupný nástup Alzheimerovy choroby a až totální demence nebo smrt na přidruženou nemoc při ataku COVID-19.

Je to také Vaše oblíbená pochoutka?

Nedivte se, že máte překyselený organismus pH 4,4