Alergie na COVID – pěstujeme si ji sami i pro naše děti

Je to jako s každou jinou přecitlivělostí. Původní účinná slizniční imunita se v populaci vytrácí a stále více ji nahrazují podpůrné prostředky dodávané očkováním a vakcinacemi všeho druhu.

Lidský organismus v harmonii sám o sobě má přitom dostatečně silnou imunitu na zvládnutí každé nákazy. Kdyby to neplatilo, musely by každoročně onemocnět jen v Česku i pouhou chřipkou prakticky miliony obyvatel. Za tristní zdravotní stav i veškerá předčasná úmrtí si můžeme sami vlastní devastací tak dokonalého “soustrojí”, jakým lidské tělo je.

Šílený způsob chemického stravování, závislosti a pohodlnost životního stylu dnešní doby tak přináší své plody – tloustnutí, deformace pohybového aparátu, cukrovku a alergie již od dětských let.

Většina české populace již COVID prodělala a má vytvořené protilátky, dle našich měření 5,6 mil. osob. Tyto protilátky postupně v čase ale mizí, přičemž rychlost úbytku je dána úrovní homocysteinu a překyselení organismu.

Česko Med (hcy) Med (pH) Med (CPI) Kriticky nízká imunitaPočty úmrtíOhrožení na životě
Hranice pro úmrtí> 30< 4,0= 7,5
10,650 mil. CPI > 7,3 %/osob CPI > 7,3 %/osob
listopad ´2015,36,52,363,8% / 405 0006 8740,4 % / 42 000
duben ´2119,75,83,404,0% / 426 00027 057
49 685 *)
0,6 % / 63 900
Bezpečná hladina< 6,3>7,5<0,8 CPI < 0,8
6,2%
/ pouze 660 000 v ČR
žádné žádné
Index predispozice nákazy COVID-19 (CPI) – modely a měření REGENEA.EU
*) aktuální stav + nadúmrtí oproti průměru 2015-19/ ´20 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr

Jak ukazuje tabulka, stávající řešení pandemie opakovaným uzavíráním je pouze odkladem, protože dle našich měření se celkově a zvláště u vyléčených následně zvyšuje jejich předchozí hladina homocysteinu, který zase opětovně ubírá organismu vytvořené protilátky. A tak je pouze otázkou času a velikosti virové expozice s její mutací, kdy vyléčení opět onemocní. Počty obyvatel s kriticky nízkou imunitou jsou obrovské.

Spoléhání se na proočkování je mylná cesta vedoucí k částečnému a dočasnému úspěchu (více novinky.cz). I samotné vytvoření protilátek za pomoci vakcinace totiž vyžaduje od organismu dostatek sil a energie, kterých nemá špatnou stravou bez přírodních minerálů a vitamínů strádající tělo dostatek. To je další příčina proč u osob obézních a s “překyselenou” tělesnou bilancí je účinek vakcinací minimální.

Kriticky se zvyšující hladina homocysteinu je plíživý zabiják, který iniciuje po dobu 5 až 10 let skrytě vznik civilizačních onemocnění, které poté zasáhnou jakoby najednou, nečekaně krutě do života lidí. Ve spojení s COVID-19 a jeho mutacemi je nevyzpytatelný, jak dosvědčuje různorodost příznaků onemocnění a následné potíže při “dlouhém” covidu. A jak vyplývá z našich kazuistik.

Nastává tedy otázka, zda i nadále budeme slepí k jedné ze zásadních příčin vzniku a následkům pandemie, kterými bezesporu vysoký homocystein a překyselení těla jsou, a necháme dál zvyšovat počty zemřelých a vystavovat naše děti riziku multisystémového imunitního selhání PIMS-TS, zvyšovat riziko tzv. trombocytopenie, při které vznikají krevní sraženiny a současně klesá počet krevních destiček a řady dalších dlouhodobých / trvalých následků.

Je možné argumentovat, že počty postižených těmito ne běžnými následky očkování jsou nízké, dokud se nám nebo našim blízkým taková věc osobně nestane. Je to jako vyhrát jackpot, ale s obráceným znaménkem. Také vyhrává zpravidla pár jedinců.

A osob ohrožených je více, než si chceme připustit