Česko – vedeme “COVID ligu” ?

Počty rizikových /nakažených osob se sice zlepšují (lockdown, vakcinace i nastalá úmrtí), stále však v populaci dle našich modelů a měření je skryta značná část jak reálně ohrožených, jejichž index nákazy na COVID je na hraně slučitelnosti se životem, tak potenciálně ohrožených, kteří se těmto hodnotám začínají přibližovat. A to jsou již opravdu neuvěřitelná čísla vypovídající o tristním zdravotním stavu populace. Teprve budoucnost ukáže, jak rychle a do jaké míry se z pandemie poučíme. LOCKDOWN NENÍ ŘEŠENÍ, je to vždy pouze krátkodobá výpomoc.

První etapa – předběžné výsledky

Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ačkoliv potvrzené případy uvádějí 1,6 mil. nakažených, kvalifikované odhady včetně našich modelů hovoří až o 6,5 mil. obyvatel, kteří si již COVIDem prošli. To je 61% populace v Česku. Máme-li věřit našim epidemiologům, právě jsme dosáhli jako země kolektivní imunity se smrtností O,5%.

ZeměCOVID zemřelí vč.
min. nadúmrtí
na 1 mil. obyv.
COVID zemřelí vč.
max. nadúmrtí
na 1 mil. obyv.
COVID zemřelí
na 1 mil. obyv.
(oficiální počty)
Česko4 324 *)5 874 *)2 773 *)
Maďarsko??????2 999
Itálie2 853 **)3 682 **)2 025
USA2 396 ***)2 985 **)1 766
Indie??????? 171
*) – Celkový počet úmrtí v Česku “s COVIDEM, na COVID a kvůli COVIDU” lze jen odhadnout. Oficiálně je vedeno přes 29 tisíc zemřelých. Pokud sečteme všechna nadúmrtí od 36.týdne ´20 do 10.týdne ´21, dostaneme rovněž počet přes 29 tisíc. To by v rozporu s Gaussovou křivkou znamenalo, že pouze veškerá nadúmrtí by měla souvislost s pandémií.
Vezmeme-li v úvahu počty dní od 28.3.´21 do dneška, vychází z výše uvedeného minimální počet obětí pandemie cca 46 tisíc, reálnější odhad však bude přes 62 tisíc zemřelých.

Stejný způsob propočtu v Itálii a USA
**) – vč. nárůstu úmrtí s průměrem předchozích roků zdroj: novinky.cz
***) – vč. nárůstu úmrtí s průměrem předchozích roků, zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/….

Druhá etapa – běh na “dlouhý” COVID

Druhá etapa se vyznačuje méně viditelným charakterem – postcovidovým syndromem, který je ve svých důsledcích těžko odhadnutelný. Svědčí o tom řada publikovaných článků a praktické zkušenosti řady lidí, kteří si covidem prošli.

Osob ohrožených “dlouhým” COVIDem je v Česku přes 8OO tisíc, s rizikem úmrtí na COVID-polymorbidní komplikace přes 115 tisíc osob

Kromě problémů vyžadujících jasnou opětovnou hospitalizaci týkajících se omezené funkčnosti zejména plic a srdce, jsou to i podivné kombinace symptomů, jako jsou rozmlžené vidění, pískání v uších, třas v rukách i nohách, bolesti hlavy a silné mozkové “mlhy”.

Zatímco klasická univerzitní medicína je svým způsobem bezradná, vezmeme-li na pomoc energetický oběh člověka a jeho meridiány, je situace o dost jasnější. Naše zkušenosti z průběhu pandemie u konkrétních jednotlivců potvrzují jasnou souvislost mezi mírou a množstvím blokovaných meridiánových drah i jejich vývojem v regresní analýze, dojdeme vždy k jasnému místu vzniku těchto potíží. Řešení má v rukou každý z nás.

Z hlediska státu bude “dlouhý” covid znamenat značné zatížení zdravotních pojišťoven. U firem pak finanční dopady do jejich hospodaření z titulu “ztráty možných příležitostí”. Manažeři by měli zpozornět a podporovat skutečnou prevenci svoji i svých zaměstnanců. Že je to možné, víme ze zkušeností našeho REGENEA Centra.