Sotrovimab – nová naděje

EMA začala posuzovat účinky nově vyvinutého léku na COVID-19. Zatím má k dispozici pouze výsledky testů v laboratořích a na zvířate. Lék by měl zabránit těžkým průběhům nemoci.

Ačkoliv zatím nejsou k dispozici studiemi získané výsledky, podrobili jsme jeho účinky naší metodou meditativní psychosomatiky, stejně jako v případě léků Ivermektin a Isoprinosine. Zdůraznňujeme, že naše závěry nejsou a ani nemohou zatím být založeny na konkrétních kazuistikách. Přesto se domníváme vzhledem k výsledkům našich dosavadních modelů uváděných na těchto stránkách, že není od věci je vzít jako jeden z možných podkladů s předpokládaným členěním účinků v různých hladinách homocysteinu a rozhodujících rozdílů mezi mutacemi.

SOTROVIMAB – jaká může být účinnost dle mutacíBritish
original
British
E484K
Sth.African
B.1.351
Brasil
P.1 a P.2
Indian
“two-ply”
B.1.617
nakažlivost mutace 2x více4x více5x více4x více
Nemá preventivní účinek
Léčebný účinek
podání do 2 dnů po nákaze
hcy 25 – 30,0 mmol90 % 83 %81 %90 % 90 %
hcy 15 – 24,9 mmol95 %89 %89 %95 %96 %
hcy < 15,0 mmol98 %96 %91 %97 %98 %
podání do 3 dnů po nákaze
hcy 25 – 30,0 mmol76 %35 %46 %48 %76 %
hcy 15 – 24,9 mmol80 %47 %57 %57 %82 %
hcy < 15,0 mmol96 %55 %59 %61 %89 %
podání do 5 dnů po příznacích
hcy 25 – 30,0 mmol36 %16 %13 %18 %54 %
hcy 15 – 24,9 mmol42 %23 %28 %32 % 67 %
hcy < 15,0 mmol53 %29 %34 %45 %69 %
podání po 5 dnech po příznacích
hcy 25 – 30,0 mmol5 %4 %2 %4 % 27 %
hcy 15 – 24,9 mmol9 %10 %4 % 9 % 37 %
hcy < 15,0 mmol12 %11 %9 %13 % 42 %
Legenda:
Hcy – hladina homocysteinu / homocysteine level (mmol / litr)
Zdroj: regenea.eu, není založeno na EBM