Riziko nákazy a vlastní vnímavosti na COVID-19 v Česku – vývoj listopad ´20 / květen ´21

Aktualizace k 14.5.2021

Stupeň celkové imunityhcy
mmol/l
COVID infekčnost
pro okolí
% obyv.počet obyvatel% obyv. počet obyvatel Meziroční vývoj v %vlastní COVID
vnímavost
květen´21květen´21květen´21list.´20list.´20
A. zcela bezpečný
<6,34
žádná
0 %
6,4 % 682 tis.6,5 %692 tis.– 1,4 %žádná, buněčná imunita dobrá, bez příznaků
B. téměř bezpečný<9,5žádná
0 %
9,2 %980 tis.11,5 %1 225 tis.– 20,0 %slabá, dobrá tvorba protilátek
C. běžný
<14,5
nízká
11 %
35,4 % 3 770 tis.51,0 %5 431 tis.– 30,6 %možná, protilátky aktivovány, lehčí “chřipkový” průběh
D.oslabený< 24,5významná
58 %
29,0 % 3 088 tis.18,0 %1 917 tis.+ 61,0 %100 % při denní expozici, vysoce infekční pouze pro oslabené okolí
E. kritický24,529,8vysoká
85 %
10,0 % 1 065 tis.10 %1 065 tis.0 %100 %, dlouhodobě opakované příznaky
F. žádný>29,8extrémní 94 %10,0 % 1 065 tis.3 %320 tis.nárůst +332 %100 %, VAKCÍNY NEÚČINNÉ, riziko úmrtí při více faktorech
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve

Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů
Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https://www.regenea.eu