Proč jsem se znovu nakazil(a) covidem?

Vezmeme-li v úvahu, že kvůli covidu přímo či nepřímo od loňska zemřelo v Česku přes 60 tisíc lidí, můžeme potvrdit, že máme první COVID-epochu za sebou.

Zatímco akademické hlavy odmítají vzít souvislosti mezi těžkým až fatálním průběhem nemoci a vysokou hladinou homocysteinu vůbec na vědomí, život nám to potvrzuje ve skutečnosti i v našich modelech potvrzuje.

Covidu “došli” lidi

Část populace u nás i ve světě, jejíž bilanční hodnoty homocysteinu a acidity byly překročeny zemřela. Je to sice smutné, ale není to konečný stav.

Naše loňské propočty uvádějí, že v listopadu 2020 bylo v této skupině, u které bylo pravděpodobné úmrtí asi 0,6 % obyvatel (63 900 osob); k dnešnímu dni je to 0,1 %, tj. stále přes 10 tisíc s vysokou jistotou úmrtím ohrožených lidí. Očkování v této skupině je prakticky neúčinné, jak potvrzují mnohé studie, a v ojedinělých případech i smrtící.

Máme oddechový čas

Roční sledování našich klientů nám ukazuje velmi nepřijemnou zkušenost – po každém prodělaném covidu se v organismu zvyšuje a přetrvává zvýšená hladina homocysteinu (hcy) o 5 – 10 %, ve výjimečných případech o 25 % a narůstá acidita (pH). Promítneme-li tuto skutečnost na snižování stupně imunity, resp. vnímavosti na COVID-19 s jeho mutacemi, připravujeme si opět “horký” podzim. Jeden příklad za všechny

Muž 50 let onemocněl COVIDem v březnu 2021. Po šestitýdenním nepřijemném průběhu se cítí vcelku dobře. Použili jsme naši regresní analýzu a zjistili bilanční hladiny před a po onemocnění

Měřená hodnotapřed COVIDpo COVIDzměna v %Bezpečná hraniceKritická hranice
Homocystein12,3 mmol14,7 mmol+ 19,56,34 mmol30 mmol
Acidita5,1 pH4,5 pH– 11,87,5 pH3,99 pH
obsah CO2 v těle1 %1 %
chronický zánět2 %2 %
bloky drah meridiánů9 %9 %žádné
merid. slinivky33 % 98 %+ 296 %
ustálená hlad. krev. cukru4,9 mmol6,3 mmol+ 128 %do 5 mmol7,5 mmol
průměr pH stravy7,56,9– 8 %
medián pH stravy7,56,4– 15 %
Hlavními zdroji acidity organismu po prodělaném onemocnění jsou v tomto případě kys. sírová 33% (přemíra vepřového masa), kys. solná 50 % (stres, strach, hněv) a kys. dusičná 15 % (přemíra nakládaných mas a sýrů s přídavkem dusičnanu draselného)

Námi používaný index CPI vnímavosti na nákazu COVID-19 vychází u tohoto muže před onemocněním 2,41, avšak po prodělaném onemocnění již 3,26. Porovnání námi stanovených příznaků je v tabulce TAB-01.

Očkování není všespasitelný postup, je to vyžádání oddechového času, abychom měli čas se svým skutečným zdravím něco prospěšného podniknout. Vakcíny mají podle zveřejňovaných studií podstatně nižší účinnost nejen u obézních, ale podle našich měření také u osob s hladinami hcy & pH blízkými kritickým hranicím.

Podle poznatků publikovaných v tisku i odborných studiích, není dosud jasně stanoveno, zda se u reinfekcí jedná skutečně o novou nákazu (zmutovaným) virem nebo se (ne)doléčený virus zapouzdřil v méně prokrvovaných částech těla (více na www.lidovky.cz/domov/virus-….)

Západní medicína je v tomto ohledu na rozpacích. Pokud se zamyslíme nad situací z pohledu východní energetické medicíny, potvrzuje se naše domněka o zásadním vlivu meridiánových drah, jejich průchodnosti a vazeb na jednotlivé orgány. Z tohoto pohledu je zcela evidentní, proč někteří pacienti ztrácí čich, chuť, trpí rozostřeným viděním, dýchavičností, nauzeou a řadou dalších následků “dlouhého” covidu.

Všeobecně zásadním problémem bude v souvislosti s COVID-19 a v populaci převažujícím nezdravými návyky stravování, chemicky upravovanými potravinami bez přirozených vitamínů a minerálů nárůst civilizačních chorob a enormní zatěžování zdravotního systému tzv. polymorbiditou. Dle našich postupů a měření zcela zbytečnou.

Připravujeme si vstupenky, kam nechceme

Je to marné, je to marné, je to marné…jako volání na poušti. Zaslepenost vědátorů, neinformovast lidí, neochota měnit svůj zaběhlý životní styl, obrovský byznys farmaceutických lobby, neskutečná zátěž životního prostředí rizikovým plastovým odpadem.

V zájmu záchrany životů za každou cenu si jako současná civilizace začínáme pěstovat svoji vlastní “alergii” na COVID. Místo upevňování vlastní slizniční imunity, která si s virem lehce poradí, se budeme donekonečna testovat a očkovat… a terorizovat zdravé, protože vir nezmizí, bude se měnit, ale pořád tu bude s námi.

Každý máme možnost své vlastní volby