Užívejte volnosti – čeká nás napínavý podzim

Běžný člověk se už ztěží orientuje v tom, co nás čeká v nejbližších dnech. Zatajují se skutečné počty covid-zemřelých, vymýšlí se “segregace zdravých” – téměř 1,5 milionu lidí – proti všem, kteří své zdraví dlouhodobě zanedbávali a přežili COVID-19 – vstupenkou je prodělané onemocnění, očkování či test na vlastní náklady. Jen velmi nesměle se připouští vysoká pravděpodobnost reinfekcí, téměř jistota “dlouhého covidu” pro cca 800 tisíc obyvatel, z nichž nezanedbatelný podíl je způsoben pro organismus nevhodnou vakcínou.

Pomineme-li kocourkovská rozhodnutí “otevření diskoték bez možnosti tančit” a jim podobné vládní moudrosti, je na úvaze každého z nás, jak situaci řešit. Má dlouholetý kuřák s obstrukčním plicním onemocněním a prodělaným covidem přednost při návštěvě sportovních, kulturních či společenských akcí jenom proto, aby ho první “kolemjdoucí” vir nenakazil? Necháme do sebe píchat neznámé rychlokvašené vakcíny, u nichž nikdo nezná dlouhodobý vliv na organismus? Necháme přirozenou imunitu našich děti ničit a modifikovat dle bláznivých potemnělých mozků?

Nejnovější model zveřejněný na ihned.cz se nám snaží namluvit, jak bezproblémový průběh dalšího kola COVID-19 bude, pokud se nechá naočkovat 70 % obyvatelstva. Bohužel, ti, kteří “měli zemřít” z důvodu svého skrytého tristního zdravotního stavu, tedy zemřeli, ale dle našich modelů dorůstá další, rozsáhlá skupina obyvatel, která si svým životním stylem či již prodělanou nemocí připravuje svoji časovou “umístěnku na covidáriu”, neboť po každém prodělaném covidu ( lehkém i těžkém) se zvyšuje hladina homocysteinu a překyselení v organismu se všemi následky. Bludný kruh k případné reinfekcí nebo postcovidovým příznakům se otevírá.

Již dnes je vystaveno riziku závažných komplikací dříve nebo později jako následku použití nesprávné vakcíny v nesprávný čas, resp. bez ohledu vůči stavu organismu a individuální hladině homocysteinu více než 200 tis. obyvatel, zatímco k 1.4. letošního roku to bylo pouze 70 tisíc lidí. Vakcinace je řešení z nouze, jakýsi oddechový čas ke změně svého životního stylu a stravování.

Z naší kazuistiky: V jiné souvislosti jsem měl dnes možnost proměřit starší kleintku – paní 55+ na invalidním vozíku se širokým rejstříkem zdravotních potíží a po prodělané rakovině. Při regresní analýze zjištěna již před 15 lety limitní hranice homocysteinu (hcy) téměř 30 mmol a kyselost pH 4,1. Před 20 lety, kdy byla hodnota hcy blízká 25 mmol a pH-bilance pod 5,0 zřejmě žádného praktického lékaře ani specialistu nenapadlo se tímto zabývat, preventivní prohídky jistě konstatovaly “normální stav” . Dnes, díky solidárnosti našeho zdravotního systému, nabízí zdravotní pojišťovny ze zákona možnost příspěvku na úpravu bytu pro nemohoucnost ve výši až 800 tis Kč. To je v pořádku. V pořádku však není bohorovnost a zabedněnost praktických lékařů, kteří před 20 lety “odsoudili” tuto paní k nemohoucnosti a pomalému odumírání.

Je tedy na každém z nás, aby si zvolil svoji cestu. Máte-li za sebou 1. dávku a neznáte-li svoji hladinu homocysteinu, nasedli jste právě “na lopatu” vypěstovat si svoji vlastní závislost na vnímavosti covid. Užívejte si tedy, pokud je dovoleno. Samozřejmě se objevují více či méně úspěšné medikace na tlumení průběhu, možná i prevence nákazy koronaviru. Ale nic není bez následků na vlastní přirozenou imunitu, jenom to déle trvá, než se to projeví.