Očkování těhotných, dětí a seniorů “naslepo”?! – to je šílené, může to zabíjet

Výhledově se už uvažuje o očkování kojenců – kolektivně se zbláznili

Chcete dát své dítě očkovat, protože se to žádá a naše zdravotnictví to doporučuje? Pak si přečtěte níže uvedené řádky. Vy jste rodiče a vy se musíte přesvědčit, že bude očkování pro dítě bezpečné.

Pro drtivou většinu dětí se bude jednat “pouze” o oslabení jejich vlastní imunity, pro některé to bude fatální zásah do zdraví. V čem je problém? Poslechněte DVTV Doc. Koutné, zdraví Vašeho dítěte za to stojí. Šílení imunologové již vážně navrhují “mrzačit” pochybnými způsoby i kojence pod záminkou multiorgánového zánětlivého syndromu PIMS-TS. Nevědí, či spíše nechtějí vědět, že projevy tohoto syndromu jsou přímo úměrně závislé na zvýšených bilancích hladiny homocysteinu společně s dalšími kofaktory rodičů a následně i dětí .

Takže podobně jako jsme kvůli zdravotně zanedbaným seniorům zavřeli školy a nechali děti stresovat a dusit rouškami, budeme teď raději “preventivně” ničit jejich přirozenou imunitu.

Vakcinace totiž s větší/menší měrou v závislosti na hladině homocysteinu chrání pouze proti S-proteinu, ale COVID vládne i dalšími. Je to jako obrácená “černá” loterie. Většina očkovaných si oslabí svoji vlastní imunitu, ke které se v lepším případě (možná) za 12 až 15 měsíců vrátí. Značná část očkovaných si pouze odloží možnou nákazu za cenu dalších a dalších přeočkování. Je to jako když Vás bolí hlava a vezmete si prášek. Bolest jste utlumili, problém nevyřešili.

Ve výjimečných případech pak končí toto zaslepené dobrodružství úmrtím. Na vině není covid – to je takový zlý posel. Příčinou je fatální výše homocysteinu.

Zpráva z tisku: Osmnáctiletá dívka dostala první dávku očkování na konci května v rámci takzvaných „open days”, tedy dní, kdy je možné se nechat očkovat bez rezervace. Se zdravotními problémy byla hospitalizována minulou sobotu a lékaři jí diagnostikovali krevní sraženiny. V neděli se lékaři pokusili sraženiny odebrat, dívka po operaci skončila na jednotce intenzivní péče a ve čtvrtek (10.6.) zemřela.

Co k tomu dodat? Z našich modelů regresní analýzy vyplývá jako příčina zanedbaný stav homocysteinu (hcy) a překyselení (pH) před očkováním. Očkování už již tak oslabený organismus zničilo. Není to pouze tou konkrétní vakcínou, velice podobně reagují i ty ostatní běžně používané.

Obdobíhomocysteinacidita
1 měsíc před30,08 mmol4,50 pH
1 den po očkování31,04 mmol4,00 pH
7 dní po očkování hospitalizace31,97 mmol3,97 pH
7 dní po hospitalizaci zemřela32,40 mmol3,97 pH
Bezpečné hranice pro zdraví: hcy <= 6,34 mmol, pH >= 7,5
Kritické hranice pro život: hcy => 31,0 mmol, pH <= 4,0
Vážné zdravotní problémy: hcy=> 24,5 mmol, pH <= 5,0

Prosím koukněte na odkaz DVTV Doc. Koutné a teprve pak se rozhodněte, zda není lepší věc neuspěchat a snížit nejdříve hladinu homocysteinu a překyselení. Život té osmnáctileté dívce žádné ministerstvo zdravotnictví už nevrátí.

I seniory si “zabíjíme” sami

Zatímco mladí mají zdraví své i svých (budoucích) dětí ve vlastních rukách, u seniorů je to zcela odlišné. Je to dáno odlišnými životními podmínkami i vlastními (ne)zaviněnými zdravotními a sociálními komplikacemi. Z pohledu našich modelů a měření je nejhorší situace právě zde bez ohledu, zda žije senior ve své domácnosti či v domově. Tím zásadním proviněním je zoufale špatná strava. Stačí si vzít k dispozici oficiální jídelníčky domovů seniorů – medián kyselosti stravy se pohybuje většinou mezi 4,5 až 4,8 pH, o bilančních hodnotách stravy zbývající většiny seniorů nejsou pochopitelně podklady, ale nebudou se o mnoho lišit, a pokud ano, potom spíše k horšímu. To je odpověď ke statistikám COVID zemřelých.

“Naše regresní analýza dokáže poměrně velmi výstižně odhalit komplexní zdravotní bilanci organismu již v 1/2 či 1. stadiu vývoje nemoci

Přitom pro vyrovnaný zdravotní stav každého jedince je bezpodmínečně nutná hodnota kolem 7,0 až 7,5 pH. Nedávno proběhla tiskem zpráva o seniorce, která zemřela, ačkoliv byla počátkem roku očkována. Naší regresní analýzou jsem zjistil vcelku vyrovnané klíčové hodnoty odpovídající pozdnímu věku. Za posledních 12 měsíců před očkováním docházelo postupně ke zhoršení hodnot kyseliny listové z 55% na 32% a vitamínu B6 ze 65% na 30% potřebné úrovně, přičemž bilanční hladiny homocysteinu (hcy) a pH se držely na spodní hranici kritické úrovně. Jeden měsíc po očkování vyskočil hcy na hladinu výrazně převyšující kritickou mez 32,0 mmol spolu se zablokováním meridiánu jater a následně ledvin. Kyselina listová dále klesla z 12 % na 0 % a vitamín B6 z 10 % na 3 %. Takovéto neuvážené očkování nemohlo skončit jinak než úmrtím.

Kdo má uši, slyš !