Post-Covid Syndrom

Není tajemstvím, že nejtěžší průběh onemocnění závisí zcela na vysoké / kritické hladině volného i vázaného homocysteinu v těle a celkového překyselení organismu. Marně to bagatelizují či přímo odmítají “tituly ověnčené” lékařské kapacity. První kolo covidu má nejen český zdravotnický systém za sebou s tragickou bilancí. A že to nebude kolo poslední je zřejmé ze šíření indické “delta” mutace.

Zatímco před lety vycházela ze studií průměrná hodnota homocysteinu v populaci okolo 15,0 mmol, v dnešní post-covidové době zjišťujeme tuto hranici již okolo 19,5 mmol. ověřili jsme si, že po každém prodělaném Covidu se tato hodnota zvyšuje úměrně překyselení organismu. Běžnou hodnotou se v populaci stává hladina 29,5 mmol. Co to znamená si můžete zjistit na jiném místě našeho webu nebo přímo z prací MUDr. Karla Erbena.

Naši unikátní regresní analýzou principu dokážeme velmi přesně tyto hodnoty určit i zpětně v časové řadě a z této časové řady a extrapolovat možná rizika budoucího vývoje. Prakticky u všech mediálně zveřejněných těžkých případů či úmrtí bychom mohli tuto korelaci zjistit, ale není smyslem shánět senzace. Je třeba se zabývat možnostmi OPRAVDOVÉ prevence. Vakcinace má poskytnout čas k nápravě. Není a nemůže to být trvalý lék, jak o tom svědčí případy úmrtí plně očkovaných nebo přetrvávající ztráty čichu, chuti, zamlženého vidění, totální dezorientace ap., které jsou důsledkem zablokovaných meridiánových drah jednotlivých orgánů. – věřte nebo nevěřte, NAVZDORY oficiálním názorům je to tak. Přípravou alibi odborníků na důsledky odmítání jsou vyhlídky na přeočkování třetími dávkami s dalším každoročním výhledem. Že každá vakcína bude oslabovat vlastní přirozenou imunitu se dá očekávat.

Meridiány nejsou pomyslné dráhy, dají se na přístrojích ověřit, ikdyž v omezené míře. Někdy vzniká u neinformované veřejnosti dojem jakýchsi “dopravních” sítí, které se křižují a mezi kterými nevládne systém. Jak nebetyčný omyl. Tyto dráhy na sebe přesně navazují, mají svá řídící střediska a kontrolní body, probíhají leckdy v těsné blízkosti a dokáží se spolu i nežádoucím způsobem navzájem rušit a blokovat. A to je ten KLÍČ k pochopení post-covidových syndromů v jejich rozmanitosti a těžké “uchopytelnosti” školskou, pouze na laboratorních testech založenou metodikou.

Jediným skutečně účinným postupem a prevencí je snížení homocysteinu alepoň pod 9,5 mmol a trvalé udržení překyselní organismu mezi pH 7,0 až 7,5. V takovém případě pracuje přirozená imunita alespoň zčásti za Vás a vyhnete se zbytečným zdravotním potížím. A to platí i pro děti.