O čem je Covid-19 a proč je vlastně Ostravsko nejhorší?

Ministerská a rádoby expertní “prohlášení” o pandemii “neočkovaných” mají své zásadní trhliny, pokud se pozorně podíváme na zdravotní stav zasažené populace. Ve výsledku zakrývají svoji vlastní neschopnost a neznalost. Vylévají s pověstnou vaničkou i dítě, a to doslova. Očkování mladších 16 let je fatální nesmysl, který se vrátí jako bumerang za 5, 10 i více let zničenou přirozenou imunitou. (TAB-01_stupně imunity a predispozice COVID-19 v ČR) … pokračovat ve čtení

“Covid je účtem za naše (ne)zdraví, post-covid jsou neuhrazené dluhy, které stále máme a před kterými neutečeme, ani se před nimi neschováme za vyčerpávající opakované očkování”

mujdetox.online
Mediány hodnot homocysteinu a kyselosti populace Moravsko-slezského kraje

Moravsko-slezský kraj má dlouhodobě nejvíce poškozené životní prostředí, dá se proto předpokládat, že významným ukazatelem je (ne)čistota orgánů plic a jater. Uvádíme otevřeně, že naše modely jsou založeny na dvouletých zkušenostech s pandemií covid a měření konkrétních osob metodou EAV a doplněny metodou meditativní psychosomatiky. Není to tedy tzv. čistá “evidence based medicine”, protože ta takovéto údaje ani změřit neumí.

bilance volného a vázaného homocysteinu v organismu (mmol/l krve)medián 32,8průměr 29,7směrodatná odchylka +/- 4,3
bilance překyselení organismumedián pH 5,5průměr pH 6,0směrodatná odchylka +/- 0,9
funkční kapacita orgánu: plicemedián 78%průměr 95%směrodatná odchylka +/- 3%
funkční kapacita orgánu: játramedián 54%průměr 89%směrodatná odchylka +/- 11%

Legenda: Stav k 25.10.2021,
hcy = hladina vázaného a volného homocysteinu v krvi (mmol/l ),
bezpečná hodnota homocysteinu = 6,34 a nižší
bezpečná hodnota homocysteinu u kojenců a batolat = 3,8 mmol/l, (u batolat medián v ČR 4,08 mmol; právě zvýšená hladina homocysteinu je podstatným faktorem při vzniku multisystémového selhání PIMS po jejich nákaze Covid-19, kdy dosahuje i přes hodnotu 25 mmol/l)
bezpečná hodnota pH bilance organismu = 7,35 až 7,45
medián = nejčetnější hodnota

Homocystein je aminokyselina potřebná pro stavbu buněk, která vzniká v těle průběžně. Pokud nemá tělo dostatek určitých přírodních vitamínů B a je narušena jeho zpětná metabolizace, dochází k jeho hromadění v krvi. A to je problém, protože volný homocystein je pro tělo silně toxický. Naše měření dokazují jasnou korelaci mezi těžkým / smrtelným průběhem covidu a jeho rostoucí /kritickou hladinou v krvi a trvale se zvyšující kyselostí organismu.

Strašákem PIMS je v Česku v důsledku souběhu kritické hladiny homocysteinu a případně překyselení organismu ohroženo cca 2,5 tisíce dětí. Tyto děti je bezpodmínečně nutné v rámci preventivních prohlídek zaměřených na kontrolu těchto faktorů vyhledat a léčit. Nikoliv zatěžovat přirozený vývoje imunity všech dětí vakcínami. Kam tento přístup vede vidíme v přeplnění pediatrických ordinací běžnými respiračními nemocemi, ale s několikanásobě těžšími průběhy a následky.

Tabulka ukazuje jasně, že nejčastější hodnoty těchto klíčových faktorů pro dobrou covid-imunitu jsou zcela za hranou zdravého organismu a sebelepší vakcína ani x-krát opakované očkování trvalou imunitu organismu takto exponovaného jedince nemůže zajistit.

A protože játra jsou jedním z klíčových orgánů, zároveň slouží jako nejúčinnější filtr krve a rezervoár vitamínů a minerálních prvků kromě jiných funkcí, zaměřili jsme se na rozbor potenciálních příčin jejich oslabení. Jednoznačně nejvyšší zátěž jater v tomto regionu plyne z dlouhodobé expozice benzinovým/naftovým výparům i jejich zplodin (87% ) a dioxinům i (mikro)plastům (9 %). Tento stav byl k 1.9.2021.

K 25.10.2021 jsme provedli opětovné zaměření a výsledek potvrzuje stávající stav – zatímco k 1.9. bylo zatížení populace patogeny virů a virových toxinů 16 % jako pozůstatek organismem nedočištěného onemocnění z předchozí vlny, v dnešních dnech je to 95 % živé virové zátěže a 3 % přetrvávajících virových toxinů, které ještě organismy lidí nestačily vyloučit.