&&_TAB-05_Homocystein dle věkových kategorií

Hcy mmol/lČesko v %
obyvatel
z toho %
<10 let
10 – 1616 – 3536 – 5051 – 6565+
< 7
medián 6,5
10
65
29
2
2
1
1
bilance pH
medián skupiny
7,8
< 12,5
medián 11,8
9
46
19
14
10
7
4
bilance pH
medián skupiny
6,9
< 19,5
medián 19,1
57

28

11

11

20

14

16

bilance pH
medián skupiny
6,3
< 24,5
medián 24,0
11

8

20

22

17

18

15

bilance pH
medián skupiny
5,5
< 29,5
medián 29,3
10

1

3

17

29

40

10

bilance pH
medián skupiny
4,5
< 31,5
medián 30,3
2

0,0016

0,0084

10

33

49

8

bilance pH
medián skupiny
4,1
>= 31,5
medián 35,1
1

0,0002

0,0008

4

20

70

5

bilance pH
medián skupiny
3,98
Celkem ČR
medián hcy
medián pH
celkem
19,5
7,17
< 10 let
4,0
7,0
10 – 16
9,5
6,5
16 – 35
14,9
6,2
36 – 50
28,8
5,7
51 – 65
31,4
4,4
65+
33,0
4,0
Vnímavost
COVID-19
2,720,571,462,405,057,138,25
Legenda: Stav k 25.10.2021
pH = bilanční hodnota kyselosti organismu
bezpečná hodnota = 7,35 až 7,45
hcy = hladina vázaného a volného homocysteinu v krvi (mmol/l ),
bezpečná hodnota homocysteinu = 6,34 a nižší
bezpečná hodnota homocysteinu u kojenců a batolat = 3,8 mmol/l, (medián v ČR 4,08 mmol)
medián = nejčetnější hodnota

Každá úroveň hcy je hodnocena samostatně dle věku, tj. celkový součet procent v řádku je rovný 100 %
Populace <10 = 1 250 000 obyvatel, potenciálně ohroženo PIMS 2 500 dětí při souběhu vysoké kyselosti organismu