Akademie spirituality

Spiritualita pro každý Váš den

V životě máme naše zdraví a životní naplnění ve svých myšlenkách. Je to neskonale silná energie a záleží pouze na nás, kam ji nasměrujeme, ale pozor – stejné přitahuje stejné. Je známo, že každý z nás je duchovním (pod)průměrem deseti lidí, se kterými tráví nejvíce času – v rodině, v zaměstnání, kdekoliv jinde.

Foto: www.pexels.com/license/

Naše emoce nás tedy ovládají po celý život – vědomí myslí, podvědomí a špatné návyky řídí. Dáváme si rozumem předsevzetí (zhubnout, přestat kouřit,…), antibiotiky a léky potlačujeme signály nemocí (opakované angíny dětí, migrény, poruchy ve stravování a zažívání …) nebo podléháme reklamám na finančně náročná řešení kultu „naslepo“ užívaných vitamínů. Stále více párů má potíže s přirozeným početím, podléhá panice a útrpně snáší (opakované a drahé) pokusy o asistované početí.

Esoterika pro zdraví

Esoterika odhaluje v dnešní době svá vlastní tajemství o tom, jak vlastně působí. Má mnohem blíže ke kvantové fyzice a teleportaci dat. Citlivý a trénovaný lidský mozek je schopen se naladit mimosmyslově na odpovídající hledanou frekvenci a informaci jiné osoby.

Její ladění lze přečíst a na základě regresní analýzy tak odhalit prapůvodní příčinu vzniku zdravotních potíží i navázaných energetických vazeb jiných osob. V naší poradně meditativní psychosomatiky Vám dokážeme odhalit a zpřístupnit i to, co je ostatním nedosažitelné.

Nenahrazujeme tím žádné lékařské vyšetření, jdeme hlouběji a nazpět v časové linii až na 1. stádium vývoje nemocí.

Je pouze na Vás osobně, zda se chcete nechat u svého lékaře léčit nebo vzniku zdravotních potíží s dostatečným časovým předstihem předejít.