COVID-19: Marnost vládnutí, zoufalost „vědátorů“ a index „úmrtnosti“

Život je rozmanitý ve svých formách, rozvíjí se a hledá svůj prostor. S COVID-19 je to stejné – množí se, reaguje na své okolí a učí se. Od svých rodičů SARS a MERS dostal solidní základy a je teď mnohem, mnohem chytřejší a útočnější.

To, co nás dnes stresuje a přivádí do materiálních i psychických těžkostí, se může stát pouho pouhou předehrou opravdové kalamity. Narozdíl od svých rodičů našel skulinu v naší imunitě – aminokyselinu homocystein a nenasytnou aciditu. Tento pár, jehož „potomkem“ je překyselení organismu si SAMI PROTI SOBĚ v našem těle v nebývalé míře pěstujeme.

Bezpečná hranice těchto hodnot pro lidské zdraví je u homocysteinu 6,34 mmol/litr krve (a níže), u acidity minimálně 7,35-7,45 pH

S mírnou nadsázkou lze podle našich zjištění uvést, že COVID-19 musí používat volný / nezmetabolizovaný homocystein v krevní plazmě zřejmě jako svého druhu „dopravní prostředek“, který ho z infikované sliznice dokáže přepravit na kterékoli jiné místo našeho organismu – tím by bylo možné pochopit různorodost projevů infekce, přičemž jejich četnost může vyplývat z množství jeho stálé koncentrace v krvi a míry překyselení celého organismu.

Z našich více než desetiletých měření vyplývá, že jejich vzájemný poměr přesvědčivě zobrazuje ve zjednodušené formě imunitní odolnost našeho organismu. V dnešní době se stává bohužel indexem (buněčné) úmrtnosti (Cell Mortality Index – CMI).

Pro Vaši přibližnou osobní informaci stačí vydělit zjištěnou hodnotu Vašeho homocysteinu hodnotou bilance pH Vašeho organismu (POZOR – hodnota pH v moči je zpravidla vyšší než skutečná pH-bilance těla, PRO ORIENTAČNÍ VÝPOČET však stačí použít NEJNIŽŠÍ HODNOTU ranní moči).

Rozdělení četnosti skupin dle vnímavosti nákazy COVID-19 v ČR k 19.10.2020

Stupeň celkové imunityhcy- mmol/lpH-bilanceindex CMI% počtu obyvatelpočet obyvatelvnímavost nákazy (nejen) COVID -19
téměř bezpečný<6,34>7,4<0,856,9735 tis.velmi malá, buněčná imunita zvládá dobře ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků velmi nízká
pouze běžný<12,8<7,1<1,8069,87434 tis.velmi pravděpodobná, buněčný imunitní systém aktivován, o průběhu rozhodují další faktory a koncentrace „otravy“ CO2 v těle, %-zahlcenost chronickými záněty; možné dlouhodobější následky
varovně slabý<18,6<6,6<2,8121,02235 tis.100 % při denně opakované expozici, zcela jasné klinické příznaky, vysoce infekční pro oslabené okolí; pravděpodobně dlouhodobé / trvalé omezení vnitřních struktur
pravidelně selhávající <29,5<4,3<6,861,1117 tis.100% i při jednorázové expozici víru, výrazně omezené/selhávající funkce orgánů, zahlcenost CO2 >11%, chronický zánět v těle > 50%, dlouhodobá zátěž hcy nad 29 více než 5 let, pH bilance < 5 déle než 3 roky …
velmi kritický<29,8<4,1<7,260,97103 tis.stav je důsledkem DLOUHODOBÉHO a NEŘEŠENÉHO překyselení organismu, při hcy >29 po 5 až 7 letech začíná zpravidla pozvolna propad bilance pH pod 4,5, buněčná imunita neexistuje, VAKCÍNY jsou NEÚČINNÉ, tělo nemá zdroje na tvorbu protilátek, nastupuje demence, organismus umírá následkem celkového selhání v důsledku ataku i běžných nemocí / úrazů nebo omezené mobility
neúčinný, pouze na přístrojích<30,013,99<7,520,2324 tis.při kritických hodnotách dalších faktorů neslučitelné se životem
Zdroje: vlastní měření, informativní odhady / propočty / extrapolace, odborná literatura, www.mujdetox.online

Tento informativní údaj (CMI) Vám ve velmi zjednodušené formě ukazuje, jaká je Vaše buněčná imunita, která je rozhodující pro Vaši vnímavost na COVID-19, a jaký bude předpokládaný průběh po případné nákaze. Významnou roli pochopitelně hrají koncentrace (otrava) CO2 a rozsah chronických zánětů ve Vašem těle včetně faktoru času, jak dlouho a jak silně je Váš organismus vnitřně „rozežírán“ kyselým prostředím a jaké má ještě stávající rezervy.

„Nakazil jsem se pravděpodobně v pracovním kolektivu, jel jsem nadoraz. Nerozumím ale tomu – ačkoliv jsem měl jen spíše lehčí průběh (velká únava, kašel, bolesti hlavy, teploty jako u chřipky), přesto jsem nakazil otce, se kterým jsem byl pouze jeden den na začátku víkendu. Zato s přítelkyní jsem strávil před otestováním celý víkend – a ta se nenakazila vůbec !?“

muž, 21 let

Použili jsme naše měření a je to hned jasnější: klient CMI=0,84, otec klienta těžký průběh CMI=7,39, přítelkyně zcela bez nákazy CMI=0,71 (viz. tabulka výše). Všichni se podle testů vyléčili, ale i s odstupem několika měsíců se stále necítí ve své formě.

Důvod je jasný – bilance homocysteinu a pH organismu zůstala u všech stejná nebo mírně horší (léčením COVIDu se ani sama zlepšit nemohla), zato koncentrace CO2 a rozsah chronického zánětu v těle se u všech tří výrazněji zvýšil. Nejvíce u zdánlivě odolného, zdravého mladého muže – z 0,8% na 6% CO2, tj. 7,5krát a rozsah chronického zánětu v těle ze 2% na 5%, tj. 2,5krát, přičemž hodnoty staršího muže zůstávají velmi blízko kritické hranici neslučitelné s (plnohodnotným) životem a opětovný atak silné nákazy je více než pravděpodobný.

Varující skutečností jsou vysoké hodnoty indexu (buněčné) úmrtnosti nejen u věkové kategorie 50+, ale stále častěji u mladých 25 – 40 let, výjmkou není ani vysoký homocystein a acidita u dospívajícíchkdo má uši slyš !

Žádný člověk není stroj a nedá se „vměstnat“ do tabulek. Hodnoty, které uvádíme, vycházejí z našich měření, které může ledakdo zpochybňovat. To, co ukazují, je zjednodušený obraz a vypovídá zcela jasně, že my sami jsme otevřeli COVIDu vstupní dvířka a jen my sami je můžeme opět začít přivírat a s nezvanými virovými hosty se rozloučit zásadní změnou stravování a chování.

„Žádné rychlé a jednoduché řešení se nenabízí – můžeme zplošťovat, přiklápět a otvírat skleněný ŠTÍT, abychom získali ČAS napravit, co jsme si poničili – za své primární zdraví si ale zodpovídá každý SÁM. Zatím řešíme stále jen symptony, podívat se na pravé příčiny stále odmítáme.

Z našich dosavadních měření zjišťujeme, že hladina homocysteinu od cca 15 mmol/l začíná být doprovázena rychlým poklesem pH-bilance k hodnotě 6. Ta už se zpravidla hlásí pozorovatelnými klinickými příznaky a dotyčná osoba již „nasedá na skluzavku“ ke 3. a vyššímu stádiu vývoje nemoci. Po pěti letech s homocysteinem >29,0 je bilance pH zpravidla pod hodnotou pH 5 (!), po deseti letech s touto společnou kombinací dotyčná osoba klesá spíše k hodnotě pH 4. Výsledkem celého procesu je postupný nástup Alzheimerovy choroby a až totální demence nebo smrt na přidruženou nemoc při ataku COVID-19.

Je to také Vaše oblíbená pochoutka?

Nedivte se, že máte překyselený organismus pH 4,4

Duchovní aspekt imunity – společnost se rozděluje

Imunita opravdu pro každého?

Každý z nás v něco věří – někdo v sílu peněz, jiný hledá spojení s Vyšším JÁ. Nezávisle na nás je vše pečlivě energeticky zapisováno (nejen) v našem těle a projevuje se následně v životech našich i našich potomků. Samozvaní reklamní léčitelé nabízejí snadné a rychlé recepty, diety a vakcíny. Je to jako když si vezmete prášek na bolesti hlavy – uleví na chvíli, ale nevyléčí.

Skrytá acidita (překyselení organismu) – nejzáludnější a tichý zabiják, umírají náhle i mladí a zdatní sportovci

nikdo z nás ho nevidí, má nejdokonalejší maskování, uzavírá tiché aliance proti Vám a pozvolna likviduje všechny rezervy těla pro vyrovnanou acidobazickou rovnováhu, zakládá ohniska chronických zánětů

odkyselení těla - dokonalý pramen mládí, štíhlosti a imunity

Nejen pro mládí a štíhlost, acidobazická rovnováha je rozhodující pro Vaše přežití. První a nejdůležitější, co můžete učinit pro své zdraví, je změnit Vaši stravunechte se inspirovat knihou, přijďte se poradit. Ke zjištění, jak na tom opravdu jste, Vám žádný lakmusový papírek nepomůže. Zdraví máte jen ve svých rukou!

Zdravá rodina

O zdraví Vašich dětí i vnoučat se rozhoduje ještě před jejich narozením u Vás i Vašeho (budoucího) partnera. Cesta začíná u jídelního stoluvíce