COVID-19_TAB_Predispozice k nákaze

Jak zjistím přibližně svoji úroveň celkové imunity

Predispozice COVID-19 Index (CPI)

Vypočítaný index CPI je nutné pro zohlednění faktoru času upravit následovně pro Body Mass Index (BMI):

  • BMI spíše k hodnotě 18,5 snižuje index o -0,5 stupně tabulky
  • BMI do hodnoty 30 zvyšuje index o +0,5 stupně tabulky
  • BMI vyšší hodnota než 30 zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky
  • významně časté pasivní kouření zvyšuje index o O,5 stupně tabulky
  • pasivní a aktivní kouření zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky
Stupeň imunityHcy-úroveňpH bilanceCPIPredispozice k nákaze COVID-19CPI dle zemí
1. téměř bezpečný<6,34>7,4<0,85velmi malá, buněčná imunita zvládá dobře sporadický kontakt; velmi nízká /
nulová
možnost trvalých následků
2. běžný<12,8=>7,1<1,8pravděpodobná
, buněčná imunita aktivována,
lehký průběh závisí na kofaktorech „otravy“ CO2, procentního rozsahu chronických zánětů
3. varovně slabý<18,6>7,1<2,8100 % při denní opakované expozici
, zcela zřetelné klinické příznaky,
vysoce infekční pro oslabené okolí
; pravděpodobné dlouhotrvající
omezeni vnitřních tělesných struktur
4. pravidelně selhávající<29,5<4,3<6,9100 % i při jednorázové expozici
, některé orgány
funkčně výrazně omezeny
/
selhávající
, koncentrace CO2 > 11%, rozsah chronických zánětů v těle > 50%, hcy-úroveň přes 29 mmol/l déle než 5 let, pH-bilance <5 déle než 3 roky,
VAKCÍNA pouze ČÁSTEČNĚ ÚČINNÁ …
5. kriticky velmi nedostatečný<29,8<4,1<7,3
selhávající zdravotní stav výsledkem
DLOUHODOBÉHO
a
NEŘEŠENÉHO překyselení těla
,

propad acidobazické bilance pod 4,5 při hcy-úrovni => 29
déle než 5 až 7 let,
buněčná imunita nefunkční,
VAKCINACE NEFUNKČNÍ
,
tělo nevytváří protilátky z důvodu celkové tělesné slabosti, objevuje se demence, smrt nastává v důsledku úplného selhání organismu i po nákaze běžnými nemocemi / zraněních nebo nedostatečné mobility
6. chybějící, závislý na podpůrných přístrojích>29,8<4,0<=7,5při více kritických kofaktorech neslučitelná se životem
Stupeň imunity & Predispozice k nákaze COVID-19

Legenda

Hcy-úroveň ……… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v těle (mmol / l krve); bilance homocysteinu včetně rezervních možností k zajištění rovnováhy
pH-bilance ……….. celková pH bilance organismu včetně zdrojů a záložní alkality a její vliv na zvýšení rozsahu chronických zánětů v těle
CPI …………………“index náchylnosti k nákaze covid“ (podíl CPI = hcy úroveň / pH bilance)

Poznámka: výše uváděné číselné hodnoty jsou extra- /interpolovány na základě publikovaných statistik, závěry analyticky zpracovány metodami REGENEA Medical Centre

Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o aminokyselině homocystein
REGENEA Centrum – kvantifikace a extrapolace údajů získaných za dobu provozu Centra zdraví celostní medicíny, https://www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu

Fatálně vyjímečné riziko vysoké hladiny homocysteinu a vysokého překyselení je tak varující, že index CPI by mohl být nazýván také

… indexem predispozice k obezitě, … indexem predispozice k cukrovce, … indexem predispozice k vysokému krevnímu tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí svým způsobem život sám !