COVID-19: Vaše osobní predispozice nákazy

Nejprve se zamyslete nad naším krátkým úvodem, proč je homocystein a překyselení organismu tak důležité, případně Jak (pře)žít s Covidem. Jestliže Vás oslovilo, pokračujte prosím ve čtení…

Ke stanovení Vaší orientační náchylnosti nejen k nákaze COVID-19 je třeba uvést alespoň heslovitě dle nápovědy nebo vlastním popisem

 • Vaši věkovou skupinu + muž/žena (např. 40+, … )
 • typ zaměstnání (např. lehké_sedavé, pohybově_relaxační, fyzicky_namáhavé, psychicky_náročné, rizikové … případně uveďte vlastní popis)
 • kuřák /nekuřák (pasivní, aktivní)
 • index BMI (neznáte-li, uveďte svoji hmotnost a výšku)
 • alergie (žádné, běžné, zásadní … případně uveďte vlastní popis)
 • oblíbená jídla
 • další údaje, které nám chcete sdělit nebo na které chcete zvláště upozornit, případně se dotázat

Je na Vaší úvaze, jaké osobní údaje nám zašlete. Úplnější popis poskytne přesnější odhad Vašeho případného ohrožení zdraví (CPI). Vaše osobní údaje chráníme dle GDPR. V případě, že se rozhodnete v konzultacích nepokračovat, budou po uplynutí stanovené doby vymazány. Při dalším využívání tabulky predispozic vždy vezměte v úvahu níže uvedené zásady

 • BMI spíše k hodnotě 18,5 snižuje index o -0,5 stupně tabulky
 • BMI do hodnoty 30 zvyšuje index o +0,5 stupně tabulky
 • BMI vyšší hodnota než 30 zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky
 • významně časté pasivní kouření zvyšuje index o O,5 stupně tabulky
 • pasivní i aktivní kouření zvyšuje index o +1,0 stupeň tabulky

Cena za námi stanovenou informativní hodnotu indexu CPI pro Vaši osobu dle propočtů z našich modelů a měření je 365,- Kč

Váš osobní index si můžete velmi přibližně spočítat také sami.

Nejprve požádejte svého lékaře o zjištění hladiny Vašeho celkového (volného i vázaného) homocysteinu a následně tuto hodnotu vydělte průměrem tří po sobě navazujících hodnot ranní moči odečtených z testačních proužků zakoupených v lékárně.

Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve
pH-bilance…………….celková bilance kyselosti organismu včetně pohotovostní zásoby alkality (velmi přibližně lze nahradit )
CPI ………………….“celková predispozice nákazy” = Hcy / pH bilance

Naše poznatky a zkušenosti nejsou lékařským vyšetřením ani doporučením a v žádném případě je nenahrazují. Je pouze na Vašem zvážení, zda a v jaké míře je pro zdraví a prospěch své rodiny využijete.


Výrazné riziko vysoké hladiny homocysteinu v krvi a vysokého překyselení organismu je tak varující, že index predispozice na COVID-19 (CPI) by se mohl nazývat také . . .

... indexem obezity, … cukrovky nebo vysokého krevního tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí život sám způsobem jemu vlastním !