COVID-19_Predispozice nákazy skupiny obyvatel

Stupeň celkové imunityhcy- mmol/lpH-bilanceindex CPI% počtu obyvatelpočet obyvatelvnímavost nákazy (nejen) COVID -19
téměř bezpečný<6,34>7,4<0,856,9735 tis.velmi malá, buněčná imunita zvládá dobře ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků velmi nízká
pouze běžný<12,8<7,1<1,8069,87434 tis.velmi pravděpodobná, buněčný imunitní systém aktivován, o průběhu rozhodují další faktory a koncentrace „otravy“ CO2 v těle, %-zahlcenost chronickými záněty; možné dlouhodobější následky
varovně slabý<18,6<6,6<2,8121,02235 tis.100 % při denně opakované expozici, zcela jasné klinické příznaky, vysoce infekční pro oslabené okolí; pravděpodobně dlouhodobé / trvalé omezení vnitřních struktur
pravidelně selhávající <29,5<4,3<6,861,1117 tis.100% i při jednorázové expozici víru, výrazně omezené/selhávající funkce orgánů, zahlcenost CO2 >11%, chronický zánět v těle > 50%, dlouhodobá zátěž hcy nad 29 více než 5 let, pH bilance < 5 déle než 3 roky …
velmi kritický<29,8<4,1<7,260,97103 tis.stav je důsledkem DLOUHODOBÉHO a NEŘEŠENÉHO překyselení organismu, při hcy >29 po 5 až 7 letech začíná zpravidla pozvolna propad bilance pH pod 4,5, buněčná imunita neexistuje, VAKCÍNY jsou NEÚČINNÉ, tělo nemá zdroje na tvorbu protilátek, nastupuje demence, organismus umírá následkem celkového selhání v důsledku ataku i běžných nemocí / úrazů nebo omezené mobility
neúčinný, udržovaný pouze na přístrojích>29,8=3,99>7,30,2324 tis.při kritických hodnotách dalších faktorů neslučitelné se životem
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve
pH-bilance…………….celková bilance kyselosti organismu včetně pohotovostní zásoby alkality
CPI ………………….“covid predisposition index“ index primordiální imunity (podíl CPI = hcy limit / pH bilance)

Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů k 19.10.2020

Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https:// www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu

Výrazné riziko vysoké hladiny homocysteinu v krvi a vysokého překyselení organismu je tak varující, že index predispozice na COVID-19 (CPI) by se mohl nazývat také . . .

... indexem obezity, … cukrovky nebo vysokého krevního tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí život sám způsobem jemu vlastním !