Je lepší být zdravý než očkovaný

Proč je homocystein tak důležitý

Homocystein (hcy) je jednou z řady klíčových “stavebních” látek pro vznik a vývoj buněk našeho organismu, které si nepřetržitě tvoří. Ačkoliv je pro tělo nepostradatelný, jakmile splní svoji úlohu musí být jeho přebývající množství ihned zmetabolizováno zpět, protože je pro tělo svou chemickou podstatou jedovatý. Pokud to není pro nedostatek vitamínů možné, začíná se v krvi hromadit a způsobuje destrukci imunity a překyselenou bilanci těla, což jsou hlavní faktory vzniku obávaných civilizačních onemocnění i řady doprovodných zdravotních potíží z našeho běžného života. Týká se prakticky všech našich tělesných orgánů, jejich vnějších projevů a našeho psychického ladění i pocitů s ním spojených.

Máte-li pocit, že nějaké níže uvedené heslo souvisí s Vašimi zdravotními potížemi, neváhejte a objednejte se do naši poradny pro bližší souvislosti Vašeho problému s překyselenou bilancí těla, hladinou homocysteinu a chybějícími vitamíny a minerály.

Žádné z těchto doporučení však nenahrazuje lékařské vyšetření a není léčebným postupem. Je to naše nasměrování k alternativě zdravějšího způsobu Vašeho života a je pouze na Vašem uvážení, zda a v jaké míře se budete uvedenými informacemi řídit.

Je zvýšená hladina homocysteinu opravdu tak škodlivá?

Výše homocysteinu je zcela zásadní pro celkovou imunitu. Studie MUDr. Erbena i naše měření ukazují jasnou souvislost s řadou civilizačních onemocnění. Je třeba upozornit na dva podstatné omyly při diagnostice a prezentaci závěrů – je nutné měřit celkový homocystein (volný+vázaný) a zcela bezpečná je hladina pod 6,34 mmol/l. Stanovisko lékařky v níže uvdeném dotazu je chybný – potíže jsou způsobeny kritickým překyselením a hodnotou homocysteinu blížící se zřejmě maximální hranici. Bez proměření nelze uvést přesnější údaje. Co s tím?

Dotaz klientky “… chci se zeptat, zda je zvýšená hladina homocysteinu opravdu tak škodlivá, jak se dnes někde píše? Údajně by měla být do 8, já mám 15,2 . Také mám zjištěný kolísavý tlak, jsem po katetrové ablaci- tachyarytmie. zvýšený cukr, cholesterol, tlaky na hrudníku, motání hlavy, občas se mi moc špatně dýchá, ale přejde to, bolesti žaludku, je mi na zvracení, reflux jícnu, štítná žláza. Doktorka mi říkala, že u mně to vše hodně dělají nervy- je to možné?… jestli tedy mi něco pomůže. Už jsem z toho zoufalá, mám 42 let a na tyhle věci jsem ještě dost mladá, myslím …”

Neléčený homocystein se zvyšuje z generace na generaci

Babička před početím dcery měla hcy_17 mmol/l krve, bezpečná hranice je do 6,34. => Dcera mezi 25 -30 rokem 2x operace větší / menší myom dělohy, při následné kontrole zjištěn další začínající myom, rozhodnuto před početím 1.dítěte odoperovat.

Zvolena detoxikace MARION, následná kontrola k údivu lékaře už žádný myom nenašla a hcy maminky byl na úrovni 14 mmol, tatínek dítěte hcy_6,7. => 1. dítě po narození hcy_4,2 => detoxikace Marion => po 3 letech 2. dítě (před jeho početím hcy_9,3) a 2. dítě po narození hcy_3,2 => maminka po porodu hcy_9,7 mmol.

Je bezpodmínečně nutné hladinu hcy snižovat. Maminka i obě děti nemají problém s nadváhou, pohybově aktivní, pH bilance vynikající a bezpečná (pH 7,8, děti 8,3 a 8,4). U dětí žádná alergická reakce na očkování.

Na rozdíl od předchozího případu měla maminka i tatínek před početím přibližně stejné úroveně hcy_14,8-15,1, pH bilance 6,9-7,1, oba rodiče zvýšený index BMI. => 3leté mírně baculaté dítě hcy_13,8 a pH 6,8.

Závažnost zvýšených hladin hcy a pH můžete porovnat v tabulce TAB-01, nejčastější příčiny překyselení v TAB-03.

Proč k nám miminko nechce přijít?

Zvýšený homocystein od 15 mmol/l nás dokáže zaskočit i v oblastech, kde bychom ho nečekali. Mnohé páry vědí, kolik napětí a stresujících vyšetření doprovází přetrvávající nemožnost přirozeně počít. Na vině je velmi často homocystein spolu s překyselenou bilancí organismu, a to u žen i mužů.

Již několik let se mladý pár marně snaží počít. Nemá smysl uvádět výčet doporučených i “odposlechnutých” rad, které pár vyzkoušel. Na základě našich měření byl výsledek následující: budoucí maminka ustálený homocystein 6,5, bilance pH_7,7 ( index imunity CPI_0,84) – což je perfektní, tatínek hodnota homocysteinu hcy_14,7, bilance pH_4,4 (! – index CPI_3,34), dle vyjádření sedavé, intelektuálně náročné zaměstnání. A to je právě “kamenem úrazu” – značně nebezpečné překyselení organismu (špatná strava+převážně sedavé pozice) a propadající se hcy způsobují z fyziologického pohledu i “přehříváním” varlat slabší tvorbu (48%) méně kvalitních spermií, ikdyž jejich pohyblivost je 100%. Z hlediska duchovního miminko “čeká” na příhodnější dobu a zdravější spermie. Pokud mladý pár dodrží naše doporučení, je šance na přirozené početí několikanásobně vyšší.

Z hlediska partnerského bývá rovněž někdy problém v úrovni spirituálního ladění partnerů. Příliš velký rozdíl se může projevit až po uplynutí doby zamilovanosti vzrůstajícím pocitem rozladění nebo pocitem nenaplnění očekávání partnerů. Jak bylo prokázáno vědeckou studií u manželských párů, i samotné vajíčko (pokud má možnost a žena má organismus v harmonii) si vybírá, zda a jak rychle “nabízenou” spermii přijme.