O čem je Covid-19 a proč je vlastně Ostravsko nejhorší?

Ministerská a rádoby expertní “prohlášení” o pandemii “neočkovaných” mají své zásadní trhliny, pokud se pozorně podíváme na zdravotní stav zasažené populace. Ve výsledku zakrývají svoji vlastní neschopnost a neznalost. Vylévají s pověstnou vaničkou i dítě, a to doslova. Očkování mladších 16 let je fatální nesmysl, který se vrátí jako bumerang za 5, 10 i více let zničenou přirozenou imunitou. (TAB-01_stupně imunity a predispozice COVID-19 v ČR) … pokračovat ve čtení

“Covid je účtem za naše (ne)zdraví, post-covid jsou neuhrazené dluhy, které stále máme a před kterými neutečeme, ani se před nimi neschováme za vyčerpávající opakované očkování”

mujdetox.online
Mediány hodnot homocysteinu a kyselosti populace Moravsko-slezského kraje

Moravsko-slezský kraj má dlouhodobě nejvíce poškozené životní prostředí, dá se proto předpokládat, že významným ukazatelem je (ne)čistota orgánů plic a jater. Uvádíme otevřeně, že naše modely jsou založeny na dvouletých zkušenostech s pandemií covid a měření konkrétních osob metodou EAV a doplněny metodou meditativní psychosomatiky. Není to tedy tzv. čistá “evidence based medicine”, protože ta takovéto údaje ani změřit neumí.

bilance volného a vázaného homocysteinu v organismu (mmol/l krve)medián 32,8průměr 29,7směrodatná odchylka +/- 4,3
bilance překyselení organismumedián pH 5,5průměr pH 6,0směrodatná odchylka +/- 0,9
funkční kapacita orgánu: plicemedián 78%průměr 95%směrodatná odchylka +/- 3%
funkční kapacita orgánu: játramedián 54%průměr 89%směrodatná odchylka +/- 11%

Legenda: Stav k 25.10.2021,
hcy = hladina vázaného a volného homocysteinu v krvi (mmol/l ),
bezpečná hodnota homocysteinu = 6,34 a nižší
bezpečná hodnota homocysteinu u kojenců a batolat = 3,8 mmol/l, (u batolat medián v ČR 4,08 mmol; právě zvýšená hladina homocysteinu je podstatným faktorem při vzniku multisystémového selhání PIMS po jejich nákaze Covid-19, kdy dosahuje i přes hodnotu 25 mmol/l)
bezpečná hodnota pH bilance organismu = 7,35 až 7,45
medián = nejčetnější hodnota

Homocystein je aminokyselina potřebná pro stavbu buněk, která vzniká v těle průběžně. Pokud nemá tělo dostatek určitých přírodních vitamínů B a je narušena jeho zpětná metabolizace, dochází k jeho hromadění v krvi. A to je problém, protože volný homocystein je pro tělo silně toxický. Naše měření dokazují jasnou korelaci mezi těžkým / smrtelným průběhem covidu a jeho rostoucí /kritickou hladinou v krvi a trvale se zvyšující kyselostí organismu.

Strašákem PIMS je v Česku v důsledku souběhu kritické hladiny homocysteinu a případně překyselení organismu ohroženo cca 2,5 tisíce dětí. Tyto děti je bezpodmínečně nutné v rámci preventivních prohlídek zaměřených na kontrolu těchto faktorů vyhledat a léčit. Nikoliv zatěžovat přirozený vývoje imunity všech dětí vakcínami. Kam tento přístup vede vidíme v přeplnění pediatrických ordinací běžnými respiračními nemocemi, ale s několikanásobě těžšími průběhy a následky.

Tabulka ukazuje jasně, že nejčastější hodnoty těchto klíčových faktorů pro dobrou covid-imunitu jsou zcela za hranou zdravého organismu a sebelepší vakcína ani x-krát opakované očkování trvalou imunitu organismu takto exponovaného jedince nemůže zajistit.

A protože játra jsou jedním z klíčových orgánů, zároveň slouží jako nejúčinnější filtr krve a rezervoár vitamínů a minerálních prvků kromě jiných funkcí, zaměřili jsme se na rozbor potenciálních příčin jejich oslabení. Jednoznačně nejvyšší zátěž jater v tomto regionu plyne z dlouhodobé expozice benzinovým/naftovým výparům i jejich zplodin (87% ) a dioxinům i (mikro)plastům (9 %). Tento stav byl k 1.9.2021.

K 25.10.2021 jsme provedli opětovné zaměření a výsledek potvrzuje stávající stav – zatímco k 1.9. bylo zatížení populace patogeny virů a virových toxinů 16 % jako pozůstatek organismem nedočištěného onemocnění z předchozí vlny, v dnešních dnech je to 95 % živé virové zátěže a 3 % přetrvávajících virových toxinů, které ještě organismy lidí nestačily vyloučit.

Proč nám opět rostou počty nakažených a výhledy nejsou povzbudivé

Navzdory všem vládním dílčím opatřením přichází čtvrtá vlna Covid-19. Analyzovali jsme naše dosavadní poznatky a dvouleté výsledky měření, které jsme v průběhu pandemie získali a předkládáme zhodnocení průběhu a stanovení příčin rozdílnosti vývoje v jednotlivých krajích. Vycházíme z extrapolací dat populace ČR z počátku rozvoje této vlny, protože postihnout jak příhraniční, tak i vnitřní mobilitu osob mezi kraji není možné postihnout.

Ačkoliv to oficiální zdravotní systém nebere na vědomí, skrytými “zabijáky” jsou vysoké hladiny homocysteinu a překyselení v populaci obyvatel.

Výslednou informaci k potřebnosti očkování proti Covid-19 zobrazuje náš index vnímavosti na nákazu (CPI)

CPI rozsahOčkováníCo je třeba udělat
CPI < = 0,84není nutnédodržovat stávající hygienu těla & stravy, životního stylu; trvale si sledovat následující:
0,85 up 1,76k rozhodnutívěnovat pozornost dostatku vitamínů a minerálů + vše předchozí
1,77 up 2,95vyžadovánoodstranit příčiny překyselení těla z životního stylu + vše předchozí
2,96 up 5,44zcela nutnéroční periodické preventivní prohlídky & vakcinace + vše předchozí
5,45 up 7,27nepostradatelnéperiodické preventivní prohlídky & vakcinace dle potřeby + vše předchozí
více než 7,53život zachraňujícídodržovat úplnou anti-covid izolaci dokud nedosáhneme hodnoty CPI pod 2,96

Zdravotní stav obyvatel v jednotlivých krajích můžete porovnat zde, pravděpodobný průběh onemocnění v závislosti na výši indexu CPI je uveden v TAB-01_stupně imunity a predispozice COVID-19 v ČR

TAB-Srovnání počtu nakažených v Česku a sousedních zemích

ZeměOsob /
100 tis.
Osob
celkem
Průměr hcy
obyv.
Medián
hcy obyv.
Směr.
odchylka

Med. hcy
Medián
pH obyv.
Směr.
odchylka

Med. pH
Vnímavost
nákazy covid
CPI=hcy : pH
Slovensko74840 84019,720,6+/- 4,96,53+/- 1,13,155
Rakousko53447 67018,321,4+/- 4,47,05+/- O,73,035
Česko43146 12015,420,8+/- 4,47,45+/- 0,62,792
Německo238198 14015,615,5+/- 3,67,61+/- 0,32,037
Polsko19774 82015,016,4+/- 5,47,74+/- 0,72,119
Zdroj: nakit.cz/koronadata; výpočet ČTK; ,Doměřené hodnoty: regenea.eu
Stav k 30.10.´21
Země / počet obyv.R / CT Pop
CPI > 7,3
Zemřelí do Ohroženo
Německokriticky nízká
imunita ´20/´21
září ´21nynínyní
83.02 mil.3,2 % / 2 656 000
1,6 % / 1 328 000
93 71095 8800,04 % / 33 200

Očkování jako “droga” – tělo ochabuje, závislost stoupá

Masivní nátlak na populaci, aby se nechala očkovat, aniž by ji byly sděleny všechny informace, je zavádějící. Ve stávající situaci je pro většinu české populace vakcinace potřebným oddechovým časem. Přibližně pouze 1,5 milionu obyvatel se může považovat za (téměř) zcela COVID-nákaze odolných, jejichž hladina homocysteinu (hcy) je do 9,5 mmol/l . Ty ostatní načas (jak již neradi uznávají i oficiální mediátoři) ochrání očkování před těžkými až fatálními důsledky nemoci. Proč tomu tak je?

Zdroj: www.novinky.cz/koronavirus …

Rozhodující není tzv. polymorbidita, ta je až důsledkem vysoké hladiny homocysteinu a následně překyselené bilance organismu. Dle našich měření a modelů se po každém prodělaném covidu hladina hcy v těle zvyšuje a pokud není okamžitě regulována k bezpečné hranici 6,34 mmol, dostává se organismus do “bludného” kruhu zvyšující se hladiny hcy a tím i zvyšující se predispozice k opětovné nákaze.

Zpráva z tisku: V Malajsii se prakticky polovina ze 450 osob personálu očkovacího centra nakazila covidem, ačkoliv byla již očkovaná

Naší regresní analýzou a dosazením do našich modelů jsme zjistili, že mediánové (nejčastější) hodnoty mezi nakaženými byly u hcy= 28,9 mmol/l a acidobazické bilance pH=4,4. Přepočteno na index CPI=6,57, což znamená kriticky až velmi kriticky nízký stupeň imunity.

Zpráva z tisku, zdroj novinky.cz: tučně červeně jsou uvedeny doměřené hodnoty dle modelů a metodiky REGENEA Centrum (Mhcy=medián hcy, MpH=medián bilance pH)

Od začátku očkování na konci loňského prosince se doposud vyočkovalo přes 5,1 milionu prvních dávek. Kompletní očkování proti koronaviru má již více než 3,7 milionu lidí (pozn.admin: Mhcy_14,7 MpH_7,0). I přesto část z nich později covidem onemocněla. Podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která mají Novinky k dispozici, se nákaza potvrdila u 22 078 lidí (pozn.admin: Mhcy_31,4 MpH_4,0)., kteří dostali první dávku vakcíny. Při vztažení k celkovému počtu vyočkovaných prvních dávek toto číslo odpovídá 1,08 procenta.

O poskytované ochraně však více vypovídají data týkající se nákaz po podání druhé dávky. Do čtrnácti dní od aplikace se nemoc projevila u 1802 lidí (pozn.admin: Mhcy_33,5 MpH_6,9)., což odpovídá 0,06 procenta. Po více než 14 dnech byla pozitivita zaznamenána u 2040 lidí (pozn.admin: Mhcy_30,07 MpH_7,1). (0,07 procenta). Těžký průběh nastal u celkem 273 lidí,(pozn.admin: Mhcy_33,7 MpH_3,98, index CPI=8,47). tedy zhruba jednoho promile nakažených po druhé dávce vakcíny.

Je tedy možné potvrdit, že těžký průběh nemoci jednoznačně souvisí s námi uváděnými faktory hcy a pH organismu a jejich výší (více tabulka indexu CPI).

Post-Covid Syndrom

Není tajemstvím, že nejtěžší průběh onemocnění závisí zcela na vysoké / kritické hladině volného i vázaného homocysteinu v těle a celkového překyselení organismu. Marně to bagatelizují či přímo odmítají “tituly ověnčené” lékařské kapacity. První kolo covidu má nejen český zdravotnický systém za sebou s tragickou bilancí. A že to nebude kolo poslední je zřejmé ze šíření indické “delta” mutace.

Zatímco před lety vycházela ze studií průměrná hodnota homocysteinu v populaci okolo 15,0 mmol, v dnešní post-covidové době zjišťujeme tuto hranici již okolo 19,5 mmol. ověřili jsme si, že po každém prodělaném Covidu se tato hodnota zvyšuje úměrně překyselení organismu. Běžnou hodnotou se v populaci stává hladina 29,5 mmol. Co to znamená si můžete zjistit na jiném místě našeho webu nebo přímo z prací MUDr. Karla Erbena.

Naši unikátní regresní analýzou principu dokážeme velmi přesně tyto hodnoty určit i zpětně v časové řadě a z této časové řady a extrapolovat možná rizika budoucího vývoje. Prakticky u všech mediálně zveřejněných těžkých případů či úmrtí bychom mohli tuto korelaci zjistit, ale není smyslem shánět senzace. Je třeba se zabývat možnostmi OPRAVDOVÉ prevence. Vakcinace má poskytnout čas k nápravě. Není a nemůže to být trvalý lék, jak o tom svědčí případy úmrtí plně očkovaných nebo přetrvávající ztráty čichu, chuti, zamlženého vidění, totální dezorientace ap., které jsou důsledkem zablokovaných meridiánových drah jednotlivých orgánů. – věřte nebo nevěřte, NAVZDORY oficiálním názorům je to tak. Přípravou alibi odborníků na důsledky odmítání jsou vyhlídky na přeočkování třetími dávkami s dalším každoročním výhledem. Že každá vakcína bude oslabovat vlastní přirozenou imunitu se dá očekávat.

Meridiány nejsou pomyslné dráhy, dají se na přístrojích ověřit, ikdyž v omezené míře. Někdy vzniká u neinformované veřejnosti dojem jakýchsi “dopravních” sítí, které se křižují a mezi kterými nevládne systém. Jak nebetyčný omyl. Tyto dráhy na sebe přesně navazují, mají svá řídící střediska a kontrolní body, probíhají leckdy v těsné blízkosti a dokáží se spolu i nežádoucím způsobem navzájem rušit a blokovat. A to je ten KLÍČ k pochopení post-covidových syndromů v jejich rozmanitosti a těžké “uchopytelnosti” školskou, pouze na laboratorních testech založenou metodikou.

Jediným skutečně účinným postupem a prevencí je snížení homocysteinu alepoň pod 9,5 mmol a trvalé udržení překyselní organismu mezi pH 7,0 až 7,5. V takovém případě pracuje přirozená imunita alespoň zčásti za Vás a vyhnete se zbytečným zdravotním potížím. A to platí i pro děti.

Očkování těhotných, dětí a seniorů “naslepo”?! – to je šílené, může to zabíjet

Výhledově se už uvažuje o očkování kojenců – kolektivně se zbláznili

Chcete dát své dítě očkovat, protože se to žádá a naše zdravotnictví to doporučuje? Pak si přečtěte níže uvedené řádky. Vy jste rodiče a vy se musíte přesvědčit, že bude očkování pro dítě bezpečné.

Pro drtivou většinu dětí se bude jednat “pouze” o oslabení jejich vlastní imunity, pro některé to bude fatální zásah do zdraví. V čem je problém? Poslechněte DVTV Doc. Koutné, zdraví Vašeho dítěte za to stojí. Šílení imunologové již vážně navrhují “mrzačit” pochybnými způsoby i kojence pod záminkou multiorgánového zánětlivého syndromu PIMS-TS. Nevědí, či spíše nechtějí vědět, že projevy tohoto syndromu jsou přímo úměrně závislé na zvýšených bilancích hladiny homocysteinu společně s dalšími kofaktory rodičů a následně i dětí .

Takže podobně jako jsme kvůli zdravotně zanedbaným seniorům zavřeli školy a nechali děti stresovat a dusit rouškami, budeme teď raději “preventivně” ničit jejich přirozenou imunitu.

Vakcinace totiž s větší/menší měrou v závislosti na hladině homocysteinu chrání pouze proti S-proteinu, ale COVID vládne i dalšími. Je to jako obrácená “černá” loterie. Většina očkovaných si oslabí svoji vlastní imunitu, ke které se v lepším případě (možná) za 12 až 15 měsíců vrátí. Značná část očkovaných si pouze odloží možnou nákazu za cenu dalších a dalších přeočkování. Je to jako když Vás bolí hlava a vezmete si prášek. Bolest jste utlumili, problém nevyřešili.

Ve výjimečných případech pak končí toto zaslepené dobrodružství úmrtím. Na vině není covid – to je takový zlý posel. Příčinou je fatální výše homocysteinu.

Zpráva z tisku: Osmnáctiletá dívka dostala první dávku očkování na konci května v rámci takzvaných „open days”, tedy dní, kdy je možné se nechat očkovat bez rezervace. Se zdravotními problémy byla hospitalizována minulou sobotu a lékaři jí diagnostikovali krevní sraženiny. V neděli se lékaři pokusili sraženiny odebrat, dívka po operaci skončila na jednotce intenzivní péče a ve čtvrtek (10.6.) zemřela.

Co k tomu dodat? Z našich modelů regresní analýzy vyplývá jako příčina zanedbaný stav homocysteinu (hcy) a překyselení (pH) před očkováním. Očkování už již tak oslabený organismus zničilo. Není to pouze tou konkrétní vakcínou, velice podobně reagují i ty ostatní běžně používané.

Obdobíhomocysteinacidita
1 měsíc před30,08 mmol4,50 pH
1 den po očkování31,04 mmol4,00 pH
7 dní po očkování hospitalizace31,97 mmol3,97 pH
7 dní po hospitalizaci zemřela32,40 mmol3,97 pH
Bezpečné hranice pro zdraví: hcy <= 6,34 mmol, pH >= 7,5
Kritické hranice pro život: hcy => 31,0 mmol, pH <= 4,0
Vážné zdravotní problémy: hcy=> 24,5 mmol, pH <= 5,0

Prosím koukněte na odkaz DVTV Doc. Koutné a teprve pak se rozhodněte, zda není lepší věc neuspěchat a snížit nejdříve hladinu homocysteinu a překyselení. Život té osmnáctileté dívce žádné ministerstvo zdravotnictví už nevrátí.

I seniory si “zabíjíme” sami

Zatímco mladí mají zdraví své i svých (budoucích) dětí ve vlastních rukách, u seniorů je to zcela odlišné. Je to dáno odlišnými životními podmínkami i vlastními (ne)zaviněnými zdravotními a sociálními komplikacemi. Z pohledu našich modelů a měření je nejhorší situace právě zde bez ohledu, zda žije senior ve své domácnosti či v domově. Tím zásadním proviněním je zoufale špatná strava. Stačí si vzít k dispozici oficiální jídelníčky domovů seniorů – medián kyselosti stravy se pohybuje většinou mezi 4,5 až 4,8 pH, o bilančních hodnotách stravy zbývající většiny seniorů nejsou pochopitelně podklady, ale nebudou se o mnoho lišit, a pokud ano, potom spíše k horšímu. To je odpověď ke statistikám COVID zemřelých.

“Naše regresní analýza dokáže poměrně velmi výstižně odhalit komplexní zdravotní bilanci organismu již v 1/2 či 1. stadiu vývoje nemoci

Přitom pro vyrovnaný zdravotní stav každého jedince je bezpodmínečně nutná hodnota kolem 7,0 až 7,5 pH. Nedávno proběhla tiskem zpráva o seniorce, která zemřela, ačkoliv byla počátkem roku očkována. Naší regresní analýzou jsem zjistil vcelku vyrovnané klíčové hodnoty odpovídající pozdnímu věku. Za posledních 12 měsíců před očkováním docházelo postupně ke zhoršení hodnot kyseliny listové z 55% na 32% a vitamínu B6 ze 65% na 30% potřebné úrovně, přičemž bilanční hladiny homocysteinu (hcy) a pH se držely na spodní hranici kritické úrovně. Jeden měsíc po očkování vyskočil hcy na hladinu výrazně převyšující kritickou mez 32,0 mmol spolu se zablokováním meridiánu jater a následně ledvin. Kyselina listová dále klesla z 12 % na 0 % a vitamín B6 z 10 % na 3 %. Takovéto neuvážené očkování nemohlo skončit jinak než úmrtím.

Kdo má uši, slyš !

Užívejte volnosti – čeká nás napínavý podzim

Běžný člověk se už ztěží orientuje v tom, co nás čeká v nejbližších dnech. Zatajují se skutečné počty covid-zemřelých, vymýšlí se “segregace zdravých” – téměř 1,5 milionu lidí – proti všem, kteří své zdraví dlouhodobě zanedbávali a přežili COVID-19 – vstupenkou je prodělané onemocnění, očkování či test na vlastní náklady. Jen velmi nesměle se připouští vysoká pravděpodobnost reinfekcí, téměř jistota “dlouhého covidu” pro cca 800 tisíc obyvatel, z nichž nezanedbatelný podíl je způsoben pro organismus nevhodnou vakcínou.

Pomineme-li kocourkovská rozhodnutí “otevření diskoték bez možnosti tančit” a jim podobné vládní moudrosti, je na úvaze každého z nás, jak situaci řešit. Má dlouholetý kuřák s obstrukčním plicním onemocněním a prodělaným covidem přednost při návštěvě sportovních, kulturních či společenských akcí jenom proto, aby ho první “kolemjdoucí” vir nenakazil? Necháme do sebe píchat neznámé rychlokvašené vakcíny, u nichž nikdo nezná dlouhodobý vliv na organismus? Necháme přirozenou imunitu našich děti ničit a modifikovat dle bláznivých potemnělých mozků?

Nejnovější model zveřejněný na ihned.cz se nám snaží namluvit, jak bezproblémový průběh dalšího kola COVID-19 bude, pokud se nechá naočkovat 70 % obyvatelstva. Bohužel, ti, kteří “měli zemřít” z důvodu svého skrytého tristního zdravotního stavu, tedy zemřeli, ale dle našich modelů dorůstá další, rozsáhlá skupina obyvatel, která si svým životním stylem či již prodělanou nemocí připravuje svoji časovou “umístěnku na covidáriu”, neboť po každém prodělaném covidu ( lehkém i těžkém) se zvyšuje hladina homocysteinu a překyselení v organismu se všemi následky. Bludný kruh k případné reinfekcí nebo postcovidovým příznakům se otevírá.

Již dnes je vystaveno riziku závažných komplikací dříve nebo později jako následku použití nesprávné vakcíny v nesprávný čas, resp. bez ohledu vůči stavu organismu a individuální hladině homocysteinu více než 200 tis. obyvatel, zatímco k 1.4. letošního roku to bylo pouze 70 tisíc lidí. Vakcinace je řešení z nouze, jakýsi oddechový čas ke změně svého životního stylu a stravování.

Z naší kazuistiky: V jiné souvislosti jsem měl dnes možnost proměřit starší kleintku – paní 55+ na invalidním vozíku se širokým rejstříkem zdravotních potíží a po prodělané rakovině. Při regresní analýze zjištěna již před 15 lety limitní hranice homocysteinu (hcy) téměř 30 mmol a kyselost pH 4,1. Před 20 lety, kdy byla hodnota hcy blízká 25 mmol a pH-bilance pod 5,0 zřejmě žádného praktického lékaře ani specialistu nenapadlo se tímto zabývat, preventivní prohídky jistě konstatovaly “normální stav” . Dnes, díky solidárnosti našeho zdravotního systému, nabízí zdravotní pojišťovny ze zákona možnost příspěvku na úpravu bytu pro nemohoucnost ve výši až 800 tis Kč. To je v pořádku. V pořádku však není bohorovnost a zabedněnost praktických lékařů, kteří před 20 lety “odsoudili” tuto paní k nemohoucnosti a pomalému odumírání.

Je tedy na každém z nás, aby si zvolil svoji cestu. Máte-li za sebou 1. dávku a neznáte-li svoji hladinu homocysteinu, nasedli jste právě “na lopatu” vypěstovat si svoji vlastní závislost na vnímavosti covid. Užívejte si tedy, pokud je dovoleno. Samozřejmě se objevují více či méně úspěšné medikace na tlumení průběhu, možná i prevence nákazy koronaviru. Ale nic není bez následků na vlastní přirozenou imunitu, jenom to déle trvá, než se to projeví.

Proč jsem se znovu nakazil(a) covidem?

Vezmeme-li v úvahu, že kvůli covidu přímo či nepřímo od loňska zemřelo v Česku přes 60 tisíc lidí, můžeme potvrdit, že máme první COVID-epochu za sebou.

Zatímco akademické hlavy odmítají vzít souvislosti mezi těžkým až fatálním průběhem nemoci a vysokou hladinou homocysteinu vůbec na vědomí, život nám to potvrzuje ve skutečnosti i v našich modelech potvrzuje.

Covidu “došli” lidi

Část populace u nás i ve světě, jejíž bilanční hodnoty homocysteinu a acidity byly překročeny zemřela. Je to sice smutné, ale není to konečný stav.

Naše loňské propočty uvádějí, že v listopadu 2020 bylo v této skupině, u které bylo pravděpodobné úmrtí asi 0,6 % obyvatel (63 900 osob); k dnešnímu dni je to 0,1 %, tj. stále přes 10 tisíc s vysokou jistotou úmrtím ohrožených lidí. Očkování v této skupině je prakticky neúčinné, jak potvrzují mnohé studie, a v ojedinělých případech i smrtící.

Máme oddechový čas

Roční sledování našich klientů nám ukazuje velmi nepřijemnou zkušenost – po každém prodělaném covidu se v organismu zvyšuje a přetrvává zvýšená hladina homocysteinu (hcy) o 5 – 10 %, ve výjimečných případech o 25 % a narůstá acidita (pH). Promítneme-li tuto skutečnost na snižování stupně imunity, resp. vnímavosti na COVID-19 s jeho mutacemi, připravujeme si opět “horký” podzim. Jeden příklad za všechny

Muž 50 let onemocněl COVIDem v březnu 2021. Po šestitýdenním nepřijemném průběhu se cítí vcelku dobře. Použili jsme naši regresní analýzu a zjistili bilanční hladiny před a po onemocnění

Měřená hodnotapřed COVIDpo COVIDzměna v %Bezpečná hraniceKritická hranice
Homocystein12,3 mmol14,7 mmol+ 19,56,34 mmol30 mmol
Acidita5,1 pH4,5 pH– 11,87,5 pH3,99 pH
obsah CO2 v těle1 %1 %
chronický zánět2 %2 %
bloky drah meridiánů9 %9 %žádné
merid. slinivky33 % 98 %+ 296 %
ustálená hlad. krev. cukru4,9 mmol6,3 mmol+ 128 %do 5 mmol7,5 mmol
průměr pH stravy7,56,9– 8 %
medián pH stravy7,56,4– 15 %
Hlavními zdroji acidity organismu po prodělaném onemocnění jsou v tomto případě kys. sírová 33% (přemíra vepřového masa), kys. solná 50 % (stres, strach, hněv) a kys. dusičná 15 % (přemíra nakládaných mas a sýrů s přídavkem dusičnanu draselného)

Námi používaný index CPI vnímavosti na nákazu COVID-19 vychází u tohoto muže před onemocněním 2,41, avšak po prodělaném onemocnění již 3,26. Porovnání námi stanovených příznaků je v tabulce TAB-01.

Očkování není všespasitelný postup, je to vyžádání oddechového času, abychom měli čas se svým skutečným zdravím něco prospěšného podniknout. Vakcíny mají podle zveřejňovaných studií podstatně nižší účinnost nejen u obézních, ale podle našich měření také u osob s hladinami hcy & pH blízkými kritickým hranicím.

Podle poznatků publikovaných v tisku i odborných studiích, není dosud jasně stanoveno, zda se u reinfekcí jedná skutečně o novou nákazu (zmutovaným) virem nebo se (ne)doléčený virus zapouzdřil v méně prokrvovaných částech těla (více na www.lidovky.cz/domov/virus-….)

Západní medicína je v tomto ohledu na rozpacích. Pokud se zamyslíme nad situací z pohledu východní energetické medicíny, potvrzuje se naše domněka o zásadním vlivu meridiánových drah, jejich průchodnosti a vazeb na jednotlivé orgány. Z tohoto pohledu je zcela evidentní, proč někteří pacienti ztrácí čich, chuť, trpí rozostřeným viděním, dýchavičností, nauzeou a řadou dalších následků “dlouhého” covidu.

Všeobecně zásadním problémem bude v souvislosti s COVID-19 a v populaci převažujícím nezdravými návyky stravování, chemicky upravovanými potravinami bez přirozených vitamínů a minerálů nárůst civilizačních chorob a enormní zatěžování zdravotního systému tzv. polymorbiditou. Dle našich postupů a měření zcela zbytečnou.

Připravujeme si vstupenky, kam nechceme

Je to marné, je to marné, je to marné…jako volání na poušti. Zaslepenost vědátorů, neinformovast lidí, neochota měnit svůj zaběhlý životní styl, obrovský byznys farmaceutických lobby, neskutečná zátěž životního prostředí rizikovým plastovým odpadem.

V zájmu záchrany životů za každou cenu si jako současná civilizace začínáme pěstovat svoji vlastní “alergii” na COVID. Místo upevňování vlastní slizniční imunity, která si s virem lehce poradí, se budeme donekonečna testovat a očkovat… a terorizovat zdravé, protože vir nezmizí, bude se měnit, ale pořád tu bude s námi.

Každý máme možnost své vlastní volby

Riziko nákazy a vlastní vnímavosti na COVID-19 v Česku – vývoj listopad ´20 / květen ´21

Aktualizace k 14.5.2021

Stupeň celkové imunityhcy
mmol/l
COVID infekčnost
pro okolí
% obyv.počet obyvatel% obyv. počet obyvatel Meziroční vývoj v %vlastní COVID
vnímavost
květen´21květen´21květen´21list.´20list.´20
A. zcela bezpečný
<6,34
žádná
0 %
6,4 % 682 tis.6,5 %692 tis.– 1,4 %žádná, buněčná imunita dobrá, bez příznaků
B. téměř bezpečný<9,5žádná
0 %
9,2 %980 tis.11,5 %1 225 tis.– 20,0 %slabá, dobrá tvorba protilátek
C. běžný
<14,5
nízká
11 %
35,4 % 3 770 tis.51,0 %5 431 tis.– 30,6 %možná, protilátky aktivovány, lehčí “chřipkový” průběh
D.oslabený< 24,5významná
58 %
29,0 % 3 088 tis.18,0 %1 917 tis.+ 61,0 %100 % při denní expozici, vysoce infekční pouze pro oslabené okolí
E. kritický24,529,8vysoká
85 %
10,0 % 1 065 tis.10 %1 065 tis.0 %100 %, dlouhodobě opakované příznaky
F. žádný>29,8extrémní 94 %10,0 % 1 065 tis.3 %320 tis.nárůst +332 %100 %, VAKCÍNY NEÚČINNÉ, riziko úmrtí při více faktorech
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve

Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů
Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https://www.regenea.eu

Restaurační “apartheid” – nabádá ministr Arenberger k porušení zákona?

Vyhradí vláda také zvláštní vagóny metra, vlaku či místa vzadu v autobusech pro zdravé neočkované spoluobčany 2. kategorie? Bude minimálně 700 tisíc obyvatel Česka, kteří se o své zdraví starají a jejichž slizniční imunita eliminuje rozvoj onemocnění COVID-19 dříve, než je imunitní systém naplno aktivován, trestáno zákazem vstupu na koncerty nebo vylučováno z obsluhy v restauracích?

Zákon o ochraně spotřebitele
634/1992 Sb. – § 6 Zákaz diskriminace spotřebitele

“Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.”

Zdraví nemají povinnost prokazovat to, co nemají. Více na “Tato země není pro mě” nebo “Lze vysoudit normální svět? Nebo nám zmizí pod rukama?”

Totalitní systém “jeden hodný a druhý zlý” začíná naplno fungovat a myje si ruce. Bere si za rukojmí lockdowny zbídačený restaurační sektor a nabízí “hraběcí rady” s vyvěšením oznámení. Necháme do sebe nesmyslně píchat, aby zdravotně zdevastovaní spoluobčané (zpravidla jejich vlastní vinou) měli privilegia? Nebo to dopracujeme do “stádní tuposti” jako v USA, kde si za jedno pivo nebo jointa marjánky nechají do sebe píchnout cokoliv?

Chronicky závislý pijan, kuřák či obézní člověk, na jehož léčbu na JIP jsme všichni z daní zaplatili nepředstavitelné peníze 579 848 Kč za týden bude v pohodě konzumovat s potvrzením o prodělaném COVIDu, ačkoliv vůbec není jisté, že není podle nejnovějších studií dále infekční.

Sotrovimab – nová naděje

Aktualizováno na mutaci OMIKRON – 2.12.2021

EMA začala posuzovat účinky nově vyvinutého léku na COVID-19. Zatím má k dispozici pouze výsledky testů v laboratořích a na zvířate. Lék by měl zabránit těžkým průběhům nemoci.

Ačkoliv zatím nejsou k dispozici studiemi získané výsledky, podrobili jsme jeho účinky naší metodou meditativní psychosomatiky, stejně jako v případě léků Ivermektin a Isoprinosine. Zdůraznňujeme, že naše závěry nejsou a ani nemohou zatím být založeny na konkrétních kazuistikách. Přesto se domníváme vzhledem k výsledkům našich dosavadních modelů uváděných na těchto stránkách, že není od věci je vzít jako jeden z možných podkladů s předpokládaným členěním účinků v různých hladinách homocysteinu a rozhodujících rozdílů mezi mutacemi.

SOTROVIMAB –
účinnost dle mutací
British
original
Sth.African
B.1.351
Brasil
P.1 a P.2
delta+
“two-ply”
B.1.617
omikron
nakažlivost mutace 4x více5x více4x více50x více
Preventivní účineknemá
Léčebný účinek
podání do 2 dnů po nákaze
hcy 25 – 30,0 mmol90 % 81 %90 % 90 %98 %
hcy 15 – 24,9 mmol95 %89 %95 %96 %98 %
hcy < 15,0 mmol98 %91 %97 %98 %100 %
podání do 3 dnů po nákaze
hcy 25 – 30,0 mmol76 %46 %48 %76 %91 %
hcy 15 – 24,9 mmol80 %57 %57 %82 %92 %
hcy < 15,0 mmol96 %59 %61 %89 %96 %
podání do 5 dnů po příznacích
hcy 25 – 30,0 mmol36 %13 %18 %54 %63 %
hcy 15 – 24,9 mmol42 %28 %32 % 67 % 69 %
hcy < 15,0 mmol53 %34 %45 %69 % 74 %
podání po 5 dnech po příznacích
hcy 25 – 30,0 mmol5 %2 %4 % 27 % 23 %
hcy 15 – 24,9 mmol9 %4 % 9 % 37 %24 %
hcy < 15,0 mmol12 %9 %13 % 42 %30 %
Legenda:
Hcy – hladina homocysteinu / homocysteine level (mmol / litr)
Zdroj: regenea.eu, není založeno na EBM

ISOPRINOSINE – zvyšuje přirozenou imunitu, ale jen někdy

ISOPRINOSINE nemá preventivní účinek, aby zabránil infekci COVID-19. Zesiluje však přirozenou imunitu. Preventivní užívání v dávce 2x 1 tbl (2×500 mg) po dobu 10 dnů však zvyšuje o cca 50 % buněčnou imunitu. Toto zvýšení postupně klesá, po 10 dnech na jednu třetinu až po 20 dnech zcela zmizí. Toto “dopované” zvýšení imunity není však zadarmo – zatěžuje a poškozuje játra o cca 0,8% /20 tablet v rozsahu, který závisí na již existující hladině volného a vázaného homocysteinu v organismu.

ISOPRINOSINE – účinnost léčby při
mutaci
British
original
British
E484K
Sth.African
B.1.351
Brasil
P.1 a P.2
Indian
“two-ply”
B.1.617
nakažlivost mutace 2x více4x více5x více4x více
zvýšení přirozené imunity při dávce 2x 1 tbl (2×500 mg) po dobu 10 dnů
hcy 25 – 30,0 mmol1 %0 %0 %0 %0 %
hcy 15 – 24,9 mmol34 %20 %18 %9 %0 %
hcy < 15,0 mmol63 %49 %33 %28 %0 %
Legend:
Hcy – homocysteine level mmol / litr
Zdroj: regenea.eu, není založeno na EBM
ISOPRINOSINE – účinnost léčby při
mutaci
British
original
British
E484K
Sth.African
B.1.351
Brasil
P.1 a P.2
Indian
“two-ply”
B.1.617
nakažlivost mutace 2x více4x více5x více4x více
účinnost léčebné podpory při podání do 3 dnů po nákaze
hcy 25 – 30,0 mmol99 %64 %26 %20 %9 %
hcy 15 – 24,9 mmol58 %43 %26 %10 %4 %
hcy < 15,0 mmol37 %21 %10 %4 %4 %
Legend:
Hcy – homocysteine level mmol / litr
Zdroj: regenea.eu, není založeno na EBM
ISOPRINOSINE – účinnost léčby při
mutaci
British
original
British
E484K
Sth.African
B.1.351
Brasil
P.1 a P.2
Indian
“two-ply”
B.1.617
nakažlivost mutace 2x více4x více5x více4x více
účinnost léčebné podpory při podání po 5 dnech po nákaze
hcy 25 – 30,0 mmol8 %3 %4 %2 %2 %
hcy 15 – 24,9 mmol4 %1 %1 %2 %2 %
hcy < 15,0 mmol0 %0 %0 %0 %0 %
Legend:
Hcy – homocysteine level mmol / litr
Zdroj: regenea.eu, není založeno na EBM

Alergie na COVID – pěstujeme si ji sami i pro naše děti

Je to jako s každou jinou přecitlivělostí. Původní účinná slizniční imunita se v populaci vytrácí a stále více ji nahrazují podpůrné prostředky dodávané očkováním a vakcinacemi všeho druhu.

Lidský organismus v harmonii sám o sobě má přitom dostatečně silnou imunitu na zvládnutí každé nákazy. Kdyby to neplatilo, musely by každoročně onemocnět jen v Česku i pouhou chřipkou prakticky miliony obyvatel. Za tristní zdravotní stav i veškerá předčasná úmrtí si můžeme sami vlastní devastací tak dokonalého “soustrojí”, jakým lidské tělo je.

Šílený způsob chemického stravování, závislosti a pohodlnost životního stylu dnešní doby tak přináší své plody – tloustnutí, deformace pohybového aparátu, cukrovku a alergie již od dětských let.

Většina české populace již COVID prodělala a má vytvořené protilátky, dle našich měření 5,6 mil. osob. Tyto protilátky postupně v čase ale mizí, přičemž rychlost úbytku je dána úrovní homocysteinu a překyselení organismu.

Česko Med (hcy) Med (pH) Med (CPI) Kriticky nízká imunitaPočty úmrtíOhrožení na životě
Hranice pro úmrtí> 30< 4,0= 7,5
10,650 mil. CPI > 7,3 %/osob CPI > 7,3 %/osob
listopad ´2015,36,52,363,8% / 405 0006 8740,4 % / 42 000
duben ´2119,75,83,404,0% / 426 00027 057
49 685 *)
0,6 % / 63 900
Bezpečná hladina< 6,3>7,5<0,8 CPI < 0,8
6,2%
/ pouze 660 000 v ČR
žádné žádné
Index predispozice nákazy COVID-19 (CPI) – modely a měření REGENEA.EU
*) aktuální stav + nadúmrtí oproti průměru 2015-19/ ´20 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr

Jak ukazuje tabulka, stávající řešení pandemie opakovaným uzavíráním je pouze odkladem, protože dle našich měření se celkově a zvláště u vyléčených následně zvyšuje jejich předchozí hladina homocysteinu, který zase opětovně ubírá organismu vytvořené protilátky. A tak je pouze otázkou času a velikosti virové expozice s její mutací, kdy vyléčení opět onemocní. Počty obyvatel s kriticky nízkou imunitou jsou obrovské.

Spoléhání se na proočkování je mylná cesta vedoucí k částečnému a dočasnému úspěchu (více novinky.cz). I samotné vytvoření protilátek za pomoci vakcinace totiž vyžaduje od organismu dostatek sil a energie, kterých nemá špatnou stravou bez přírodních minerálů a vitamínů strádající tělo dostatek. To je další příčina proč u osob obézních a s “překyselenou” tělesnou bilancí je účinek vakcinací minimální.

Kriticky se zvyšující hladina homocysteinu je plíživý zabiják, který iniciuje po dobu 5 až 10 let skrytě vznik civilizačních onemocnění, které poté zasáhnou jakoby najednou, nečekaně krutě do života lidí. Ve spojení s COVID-19 a jeho mutacemi je nevyzpytatelný, jak dosvědčuje různorodost příznaků onemocnění a následné potíže při “dlouhém” covidu. A jak vyplývá z našich kazuistik.

Nastává tedy otázka, zda i nadále budeme slepí k jedné ze zásadních příčin vzniku a následkům pandemie, kterými bezesporu vysoký homocystein a překyselení těla jsou, a necháme dál zvyšovat počty zemřelých a vystavovat naše děti riziku multisystémového imunitního selhání PIMS-TS, zvyšovat riziko tzv. trombocytopenie, při které vznikají krevní sraženiny a současně klesá počet krevních destiček a řady dalších dlouhodobých / trvalých následků.

Je možné argumentovat, že počty postižených těmito ne běžnými následky očkování jsou nízké, dokud se nám nebo našim blízkým taková věc osobně nestane. Je to jako vyhrát jackpot, ale s obráceným znaménkem. Také vyhrává zpravidla pár jedinců.

A osob ohrožených je více, než si chceme připustit

Klinicky zjištěno – “tlustí” nebo jen “s nadváhou” ?

Ilustrativní foto

Zabíjí nás vlastní korektnost? Obezita je výsostný problém našeho životního stylu, před kterým neustále přivíráme oči. Mít nadváhu zní v češtině tak nějak smířlivěji až laskavě . . . jako když jsme dostali nějaký nový dárek.

Důsledky jsou však devastující, pro zdravotníky v nemocnicích doslova přetěžující.

Pětina pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP) s covidem-19 je mladší 60 let, desetina je mladší 50 let. Jen 20 procent ze všech pacientů na JIP má normální váhu, ostatní mají nadváhu nebo jsou obézní. Na jednání výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Od čtvrtka se počty lidí na JIP pohybují většinu dní nad 2000. Zdroj: https://www.lidovky.cz/

Obézní lidé jsou také náchylnější k syndromu akutní respirační tísně, což je v současnosti hlavní příčina úmrtí pacientů na koronavirus,“ vysvětlil Jozef Čupka, vedoucí Pracovní skupiny preventabilních onemocnění při Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. „Spuštění protilátek a délka jejich fungování je u obézních lidí kvůli změnám v tukové tkáni mnohem nižší,“ dodal Čupka. V Česku přitom trpí nadváhou či až obezitou na 60 procent populace. Zdroj: https://www.lidovky ….

„Všem bych chtěla vzkázat, že obezita není jen o vzhledu. Myslete na to, že jde o zdraví. A přitom stačí tak málo. Pokud začnete s hubnutím, nezapomeňte na vydatnou a zdravou snídani. To je podle mě klíč k úspěchu,“ dodala třiadvacetiletá Isabelle Audette z Kanady … „Shodit je nebylo zas tak těžké. Šlo to dolů docela rychle, stačilo nějak změnit nezdravé stravování. Horší to bylo s cvičením. Protože zformovat postavu není jednoduché. Nakonec jsem to ale dokázala a vidím se teď v úplně jiném světle. Už nejsem ta zakřiknutá nesebevědomá holka. Jsem pyšná na to, co jsem dokázala, a cítím se skvěle,“ dodala.

Z boubelky sexy kočkou. Žena zhubla čtyřicet kilogramů za deset měsíců https://www.idnes.cz/

Žádná dieta nepomůže, dokud nesnížíte Vaší stravou homocystein a překyselení organismu. Napravte to, dokud na to máte čas.

Jak si kdo ustele, tak si lehne i s covidem

Nezdravé jídlo Čechy zabíjí.| foto: Pixabay.com

Bilanční kyselost tohoto jídla je 4,9 pH, při mediánu hodnoty homocysteinu v populaci 15+ v Česku 24,5 mmol bude Váš index CPI = 5,0, jestliže kouříte a máte BMI >30, vychází Váš index CPI =7,0 s dobrou startovací pozicí na velmi kritický průběh COVIDu

Koronavirus podtrhl problém s nezdravým životním stylem. Čechy drtí kvůli životosprávě …celý článek na https//www.lidovky.cz/…

„Malá ochota žít zdravě se potkala s neochotou dodržovat opatření. Rázem je tu problém …. ochota Čechů omezit nevázaný životní styl, který vede ke zhoršenému zdraví populace, je malá. A to i v případě, že venku řádí nebezpečný virus.

Helena Hnilicová, psycholožka z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty UK

Je načase si přiznat, že obezita není nemoc stejně jako návyk kouření, pouze “hloupost” vlastní nebo našich rodičů. Každý máme kdykoliv možnost začít se sebou něco dělat. “Sysifové” můžou rozdávat bludné balvany, jak chtějí – do doby než je COVID také dožene. Naše propracovaná metoda s využitím EAV těm znalým říká jasně

Na úplném počátku jsou narůstající hladiny homocysteinu a kyselosti pro běžného člověka bez vyměření těmito metodami málo postřehnutelné, ale při jejich neřešení přichází po 5 až 7 letech výrazný nárůst kyselosti a tam už začíná jít opravdu o život. Nástup demence po dalších 3 až 5 letech a COVID to už je pak jen epilog”.

Chytrému napověz, do hloupého trkni

Kouříte, pijete?? – Ministerstvo varuje, COVID zabíjí – zn. “rychle & bolestivě”

Každý je svého štěstí strůjcem a přesvědčeného napřesvědčíš. Je to ztráta času a v dnešní době to platí několikanásobně. Je přirozenou lidskou reakcí si myslet, že zrovna mne nic tak zlého nepotká, národ je plný “nebojsů”. Někteří vědí proč, ale přesto nedráždí hada bosou patou. Většina trpí nevědomostí, někteří ztrátou soudnosti.

O škodlivosti kouření a alkoholu bylo napsáno mnoho. A jak to vidí v dnešních souvislostech britská specialistka na urgentní medicínu Ronx Ikhariová?

“Alkohol má negativní vliv na množství lymfocytů v krvi, tudíž i následná odpověď imunitního systému na vakcínu je omezená, po vypití tří sklenek prosecca dochází až k 50% snížení počtu lymfocytů v krvi.”

A imunoložka Sheena Cruickshanková z Manchesteru dodává

Lymfocyty přitom tvoří 20-40 % celkového počtu bílých krvinek a jsou koncentrované v centrálních lymfatických orgánech a tkáních, tedy ve slezině, mandlích a lymfatických uzlinách, kde pravděpodobně dochází i k počáteční imunitní reakci na vakcínu. Při snížení počtu lymfocytů v těle tedy může dojít ke slabší odpovědi organismu,”

4. 1. 2021, https://www.novinky.cz/koronavirus/ …

Nespoléhejte na vakcínu, pokud neznáte Vaši skutečnou hladinu homocysteinu a překyselení organismu – COVID je zákeřný nepřítel, pro lidi s homocysteinem nad 15 mmol je jeho zvládnutí pro tělo devastující zátěž, nad 25 mmol to už je opravdu i o život !

Při setrvalé hladině homocysteinu nad 12 mmol/l a pH < 6,5 kromě jiného vzniká

  • riziko vzniku autismu u dětí po očkováních v prvních letech života
  • riziko syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s virem COVID-19 u dětí (PIMS-TS, také MIS-C)
  • riziko rozvoje rakoviny (nejen) pohlavních orgánů
  • snižující se schopnost přirozeného početí (u žen i mužů)
  • riziko trvalé obezity dětí i dospělých

O tom však až někdy příště. Pro dnešek vezměte prosím navědomí

Homocystein ve vyšší než bezpečné hladině 6,34 se chová v těle obdobně destruktivně jako alkohol (bilance v těle pH_4,042). Homocystein (bilance v těle pH 4,025) je aminokyselina.

Obezita – NENÍ NEMOC, pouze lidská “hloupost” vlastní nebo našich rodičů

Pouze 3 – 5 % obezity v lidské populaci je dáno vysloveně dlouhodobou genetickou poruchou. Rostoucí trend (pre)obézních již od dětského věku je však o něčem jiném – roztáčí spirálu příčin a následků, které ve spojení s COVIDem již nejsou jen otázkou estetiky a marně vynakládaných nákladů.

O zdravém životním stylu si většina z nás může nechat vlastní vinou pouze zdát. Na pováženou je ale skutečnost, že ve stejném duchu necháváme vyrůstat i naše děti.

Pro riziko pozdější obezity jsou u dětí rozhodující tři období, a to mezi 2. a 3. rokem, dále mezi 5. a 7. rokem a 11. až 14. rokem.

V prvním období získává dítě základní chuťové návyky, které jsou určující pro jeho akceptování / odmítání vyvážené stravy. Ve druhém období, kdy je mozek “plastický” získává dítě základní pohybově-sportovní dovednosti úměrné věku a lásku k rozvíjení těchto aktivit i v pozdějších letech. Třetí období je spojeno s vyšší mírou nalézání vlastního sebevědomí a vzhledu dítěte spojených se zařazením do kolektivu dospívajících včetně nároků na vyrovnání se vrstevníkům (v oblečení, chytrých telefonech, oblíbenosti “lajků” na sociálních sítích ap.)

Jestliže byla první dvě období zanedbána, ve třetím je riziko obezity a izolace (pozitivní i negativní) v kolektivu značné. V (pozdější) dospělosti přechází odmítání pohybu v sérii nejrůznějších výmluv.


S nadváhou bude konec, stačí se rozhodnout …