Duchovní aspekt imunity – společnost se rozděluje

Imunita opravdu pro každého?

Každý z nás v něco věří – někdo v sílu peněz, jiný hledá spojení s Vyšším JÁ. Nezávisle na nás je vše pečlivě energeticky zapisováno (nejen) v našem těle a projevuje se následně v životech našich i našich potomků. Samozvaní reklamní léčitelé nabízejí snadné a rychlé recepty, diety a vakcíny. Je to jako když si vezmete prášek na bolesti hlavy – uleví na chvíli, ale nevyléčí.

Je třeba jít ke kořenům věcí. Současná pandemie COVID-19 zřetelně ukazuje na celkově se zhoršující zdravotní stav převážné části populace. Ač se to nezdá, úplně na samém počátku je emoční poškození vznikající prakticky již (před) naším početím u rodičů a pokračující přes dětství, dospívání až do seniorského věku. Veškeré snahy klasické symptomatické medicíny „rozškatulkovat“ lidský organismus a do každé přihrádky nasypat trochu toho, co se právě nosí, silně připomínají touhu „poručit větru dešti“ nedávno minulé doby. Moderní chemickou medicínou „betonujeme“ tělo i mysl, stavíme v něm chemické „přehrady“, pokládáme energetické „drenáže“, systematicky likvidujeme blahodárné „porosty“ mikrobiomu – svojí nevědomostí a pro chamtivost mocných.

Již staří Číňané vnímali lidské tělo a ducha jako spojený mikrokosmos a platili své lékaře pouze, pokud byl císař zdráv. V dnešní době by mnozí praktičtí lékaři měli zřejmě problém. Za mohutné podpory farmaceutické lobby si vychovávají své „lékově závislé“. Zkoumají a vyvíjejí se stále složitější (a dražší) metody jak poručit všeobjímající harmonii Vesmíru v nás. Přitom většina z nás nevidí, že se snaží naroubovat umělý výhonek na ztrouchnivělý kmen.

Sami jim však takový přístup usnadňujeme. Nepátráme a neptáme se dostatečně důsledně, co je skutečnou příčinou našich potíží, v lepším případě se necháme odbýt sdělením

„… že je to normální, že JIŽ máme na takové problémy SVŮJ věk“ (ač je nám teprve 30 …, 40 …, 50 … či dokonce 70 let a více) a „… že to mají už i podstatně mladší“. To je tedy od nich úleva.

Tak to nemusí být, pokud ovšem nepreferujeme systém “vezmi prášek, nic nemusíš měnit”. Lidské tělo má neuvěřitelné schopnosti udržovat navenek svoji homeostázu i přes veškeré naše “prohřešky” a ne vždy zdravý životní styl. Tato schopnost ale není bezedná a někdy ani vratná, ikdyž to není na první pohled zřejmé. Odchylky se stávají normou a uspokojením, že v tom nejsme sami. Stárnutí buněk, jejich omezená regenerace z důvodu poškozované mitochondriální DNA, nárůst zákeřného viscerálního tuku, zvyšování kyselosti organismu s následkem chronických zánětů, stresů a řada civilizačních nemocí včetně obezity – to je jen malý výčet možných potíží a vynikající nástupiště pro epidemie, jako je nyní COVID-19. Když se o naše tělo a jeho výživu (i kulturní a spirituální) nebudeme řádně starat, bude veškerá snaha o zkrocení civilizačních nemocí včetně koronavirů jako boj s komárem – na chvilku odletí, aby bzučel za chvíli z druhé strany.

V lidském těle vše souvisí se vším. Pro život rozhodující orgány jsou při jejich funkčním ohrožení sice do jisté míry zajištěna “náhradní řešení” k zabránění bezprostředního kolapsu, avšak vždy za cenu snížení imunity a oslabení jiného orgánu.

Je zcela zásadní vědět konkrétně, co našemu tělu prospívá a co nikoliv (pochopitelně jsme každý jiný), ale zejména a hlavně, co se v něm „skrytě chystá“. Obecné floskule o zdravém životním stylu a pojídání nesmyslného množství léků a “protiléků” nás nezachrání. Jsou jenom vynikajícím finančním náhonem. Když nám preventivní lékařské prohlídky našeptávají, že jsme vlastně (skoro) zdraví, přesto je naše vnitřní životní síla zpravidla jiného názoru. Dělá co může, aby nás na vytvořené bloky upozornila, ale zpravidla marně. Nevnímáme, neslyšíme …, dále se řítíme po NÁMI VYDLÁŽDĚNÉ cestě duchovně dolů, rychleji a rychleji až to „bouchne“ a je TICHO v nás, kolem nás.

Ta cesta dolů je ŠIROKÁ a DLÁŽDĚNÁ lidskými slabostmi

  • obžerstvím
  • smyslností
  • chamtivostí
  • smutkem
  • hněvem
  • acédií (otupěním, vyhořením)
  • slavomamem
  • pýchou

Nikdo z nás není dokonalý, každý máme v menší nebo větší míře kousek té slabosti. Ale o to právě jde – svojí kulturností jim nepodléhat a prostřednictvím spirituality nacházet hodnoty života. S každou touto vlastností je svázán celý zástup následných zásadních zdravotních potíží, které se násobí, až se už začnou projevovat zjevně i na fyzickém zdraví daného jednotlivce, konkrétních rodin, generace a lidské populace – ze slabostí se stávají obsese.

A cesta zpět je velmi těžká, někdy až nemožná bez příslušných chirurgických zákroků, antidepresiv a chemie. Je řešením našeho nezřízeného „éčkového“ stravování např. podvazování žaludku? Je řešením uzavírat se před viry a bakteriemi pod „skleněný“ poklop izolace? Je kuřák, který celý život obtěžuje okolí svou vášní a v podobě odhazovaných nedopalků zamořuje vodní zdroje, do kterých je sváděna kanalizační síť z měst, stále tolerovanou normou nebo už nadešel čas k efektivním krokům k eliminaci každé takové všeobecně známé zhouby. Každý z nás ať v souvislosti s COVID-19 přemýšlí a jedná se svým svědomím.

Vaše zdraví a životní naplnění máte přitom pouze ve svých myšlenkách. Je to neskonale silná energie a záleží pouze na Vás, kam ji nasměrujete, ale pozor – stejné přitahuje stejné. Je známo, že každý z nás je duchovním (pod)průměrem lidí, se kterými tráví nejvíce času – v rodině, v zaměstnání, kdekoliv jinde.

Naše emoce nás ovládají po celý život – vědomí myslí, podvědomí a špatné návyky řídí. Dáváme si rozumem předsevzetí (zhubnout, přestat kouřit,…), antibiotiky a léky potlačujeme signály nemocí (opakované angíny dětí, migrény, poruchy ve stravování a zažívání …) nebo podléháme reklamám na finančně náročná řešení kultu „naslepo“ užívaných vitamínů. Stále více párů má potíže s přirozeným početím, podléhá panice a útrpně snáší (opakované a drahé) pokusy o asistované početí.

Proč nezkusit nejprve tu NEJJEDNODUŠŠÍ cestu? Uvolnit emoce, vyrovnat acidobazickou bilanci organismu, rozpustit stresy očekávání a chtění, NENECHAT SE MANIPULOVAT na vlastní cestě, přeprogramovat svoje návyky.

Dnes a denně nás život učí, že základem imunity je naše přirozená vyrovnaná strava. Acidobazická bilance orgánů a jejich meridiánových drah a zejména vyrovnaná a bezpečná hladina aminokyseliny homocystein pod hranicí 6,7 mmol/l zůstávají však zcela mimo pozornost běžné veřejnosti, ale bohužel i té odborné. A to nám žádný lakmusový papírek ani praktický lékař, který nás dopuje chémií, už neřekne.

Avšak „hvězdy nelžou“ – všichni, kteří mají vážné problémy s koronavirem nebo v souvislosti s ním zemřeli, mají, resp. měli pro jejich organismus tyto ÚROVNĚ za KRITICKOU HRANICÍ.

Stádia přirozeného vývoje nemoci

V našem všeobecně uspěchaném světě, kdy se i relaxace a odpočinek počítají málem na minuty a kroky, má rozhodně smysl prohlédnout si následující „jízdní řád“ vývoje nemocí.

Zdroj: WikiSkripta, https://www.wikiskripta.eu/w/Prevence (upraveno)

0. stádium = zdraví

1/2. stádium = hraniční nebo mírně zvýšené hladiny některých rizikových faktorů (ignorujeme doporučení zdravého životního stylu, nás nemůže nic zlého potkat)

1. stádium = preklinické alterace (změny) na subcelulární úrovni (odmítáme EAV diagnostiku, důvěřujeme pouze školní medicíně)

2. stádium = subklinické alterace lze prokázat laboratorními metodami nebo zátěžovými testy na biochemické, buněčné nebo fyziologické změny (dle preventivních prohlídek jsme v „normě“, takže proč se znepokojovat)

3. stádium = klinická manifestace s prvními příznaky vedoucími k diagnóze (přehlížíme, podceňujeme, bojíme se pravdy)

4.stádium = orgánové komplikace (vyhledáváme lékaře, zažíváme nepříjemná omezení, hodnotíme dosavadní život, impregnujeme se „chémií“, abychom vegetovali)

5. stádium = smrt (konečný účet za naše snahy, záleží jen na nás, jaký a kdy bude)

Prevence se dnes skloňuje ve všech pádech, avšak prapůvodní (primordiální) prevence je pro dnešní symptomatickou medicínu i farmaceutickou lobby nebezpečné slovo. Její skutečná podpora by znamenala gigantický zásah do tučných zisků farmaceutických / distributorských firem. Rozpustila by všudypřítomný emoční strach z civilizačních chorob – neměly by totiž příčiny ani možnosti vůbec vznikat. Proto je snaha všemi možnými způsoby omezovat a blokovat rozvoj kauzální medicíny.Lidé by začali svobodně přemýšlet (nejen) nad svým zdravím bez emotivních manipulativních reklamních doporučení – a to bylo vždy pro mnohé skupiny nebezpečné.

Prapůvodní prevence se týká 0. až 1/2. stádia vývoje nemoci. Účelem je omezit incidenci onemocnění zabráněním vzniku zvýšených rizik. Primordiální prevence se může týkat celé populace nebo jen jejích vybraných skupin. Do jejích postupů patří vytváření optimálních životních podmínek. Patří sem opatření týkající se správné stravy, přiměřené tělesné aktivity, relaxace a lidská spiritualita, která jediná je schopná naše lidské slabosti rozpouštět. Kde je vůle, tam je i cesta. Proto by všichni odpovědní měli přestat bránit v informovanosti a využití kauzální medicíny těm, kteří to již pochopili a nezatěžovat dále zdravotnictví stále vyššími úhradami. Společnost se dělí na ty, kteří vědí nebo alespoň tuší a na ty, kteří tvrdohlavě odmítají (a také dopadnou).

Ironií péče stávající praktické medicíny je potlačování této prapůvodní prevence chemickou „impregnací“ lidského organismu od jeho vývoje v matčině děloze po zakonzervovaný proces stárnutí a „lékově drogově“ závislé udržování životních funkcí v pozdně seniorském věku, které má zpravidla destruktivní vliv na skutečnou imunitu člověka.

Na rozdíl od běžné symptomatické medicíny, která zpravidla řeší pouze tlumení příznaků a zasahuje až ve 3. a 4. stádiu vývoje nemoci, kauzální medicína řeší příčiny dle konceptu a přírodními doplňky MARION – MUDr. Josefa Jonáše, začíná působit již od 1. a 2. stadia primární prevence proměřením organismu přístrojem EAV Salvia (dle dr. Volla) a směruje organismus k nastolení vlastní rovnováhy a buněčné imunity. V závislosti na úrovni jeho předchozího poškození z důvodu uplatňování pouze symptomatické léčby je naše tělo podstatně odolnější ke všem okolním nákazám. Buď je eliminuje hned v počátečním stádiu nebo mají pouze lehký průběh.

Je naší vlastní neinformovaností, že tento unikátní koncept s přesvědčivými výsledky plně nevyužíváme. Je však zásadní nezpochybnitelnou odpovědností odborných a příslušných vládních a řídících institucí, že tento kauzální systém ozdravení populace zcela ignorují a jeho principy různými způsoby blokují.

Jen neznalí vše odmítají, ti moudří již vědí a uznávají