Meditativní psychosomatika

REGENEA Centrum

Vítáme Vás a děkujeme za Váš zájem o zdraví svoje i své rodiny !

Meditativní psychosomatika je neinvazivní a příjemná klidová metoda identifikace klíčových zdravotních bloků a civilizačních komplikací (preklinické znaky vzniku obezity, cukrovky, chronických zánětů, alergií či energetického vyhoření). Věnuje pozornost celostnímu pohledu na člověka a jeho životní styl i stravovací návyky a propojuje jej s výsledky vědeckých studií různých specializací.

V meditativní psychosomatice metoda měří, co je skryté, ale dosud zjevně neškodí, metodou EAV dr. Volla zjistíme co škodí, ale dosud není klinicky zjevné. Obě využívají pasivně signálu akupresurních bodů.

Na místech, která se zdánlivě jeví rozporuplně, hledá a nachází vzájemné souvztažnosti mezi stávající medicínou “evidence based medicine” (EBM) a celostním vnímáním organismu. Je založena na unikátních schopnostech lidského mozku číst a vyhodnocovat “kvantově” vybrané informace. Vyhodnocením poznatků z dílčích kazuistik získává a následně opět testuje vzájemné korelace jevů. Není to žádná magie, jak by se mohlo někomu zdát, je to unikátní “kvantová” schopnost mozku – podobně jako začínají umět výkonné počítače číst a přijímat vyslané informace. I biologie čeká na svého Einsteina, aby vnesl do medicíny kvalitativně jiný pohled. Zatím se v běžné medicíně měří co škodí a je laboratorně zjevné.

Přijetí doporučovaných kroků je pouze na Vás. V žádném případě nenahrazují lékařská vyšetření a slouží pro Vaši orientaci při posilování imunitního systému. Pro kontaktní mail pište na info@regenea.eu s uvedením klíčové otázky, která Vás zajímá.

Každá nerovnováha tělesných orgánů, vědomí i podvědomí se zrcadlí v energetických drahách těla a je proto možné ji i obdobným způsobem rozpustit dřiv, než se projeví fyziologicky v laboratorních vyšetřeních.

Od diagnostikované osoby vyžaduje pouze uvolněnou polohu vsedě nebo vleže.