Meridiány a Vaše zdraví

“Obyčejný lékař, který nezná původ medicíny, nerozumí změnám v lidském těle, neví si rady s elementy a energií čchi, ztrácí zbytečně svůj čas. Upne se na recepty a nemocnému jen škodí

čínský lékař Chuang Ti

Meditativní psychosomatika je neinvazivní a příjemná klidová metoda regresivní diagnostiky a identifikace klíčových zdravotních bloků a civilizačních komplikací (preklinických znaků vzniku obezity, cukrovky, chronických zánětů, alergií či energetického vyhoření). Věnuje pozornost celostnímu pohledu na člověka a jeho životní styl i stravovací návyky, propojuje jej s výsledky vědeckých studií různých specializací a umožňuje vypátrat a posléze napravovat prapůvodní příčiny vzniku potíž ve zpětné chronologii časové linie v jednotlivých meridiánových okruzích. Stanoví okamžik vzniku a posunu bloků na řídících drahách emocí a vůle v souvislosti s Vašimi životními událostmi nebo zlomy ve vztazích.

Regresivní diagnostikou měříme, co je skryté, ale dosud zjevně neškodí, metodou EAV dr. Volla zjistíme co škodí, ale dosud není klinicky zjevné. Obě využívají pasivně signálu akupresurních bodů.

Na místech, která se zdánlivě jeví rozporuplně, hledá a nachází vzájemné souvztažnosti mezi stávající medicínou (EBM) a celostním vnímáním organismu. Je založena na unikátních schopnostech lidského mozku číst a vyhodnocovat “kvantově” vybrané informace. Vyhodnocením poznatků z dílčích kazuistik získává a následně opět testuje vzájemné korelace jevů. Není to žádná magie, jak by se mohlo někomu zdát, je to unikátní “kvantová” schopnost mozku – podobně jako začínají umět výkonné počítače číst a přijímat vyslané informace. I biologie čeká na svého Einsteina, aby vnesl do medicíny kvalitativně jiný pohled. Zatím se v běžné medicíně měří co škodí a je laboratorně zjevné.

Přijetí doporučovaných kroků je pouze na Vás. V žádném případě nenahrazují lékařská vyšetření a slouží pro Vaši orientaci při posilování imunitního systému. Pro kontaktní mail pište na info@regenea.eu s uvedením klíčové otázky, která Vás zajímá.

Každá nerovnováha tělesných orgánů, vědomí i podvědomí se zrcadlí v energetických drahách těla a je proto možné ji i obdobným způsobem rozpustit dřiv, než se projeví fyziologicky v laboratorních vyšetřeních.

Od diagnostikované osoby vyžaduje pouze uvolněnou polohu vsedě nebo vleže.

Akademie spirituality

Na naší duchovní cestě jsme prošli notný kus. Poznat kudy jít nebylo vždy jednoduché, hodně bylo povolaných, ale málo opravdu vyvolených učitelů.

Postupně jsme nacházeli a nacházíme to vzácné Světlo, které Vás – když je jednou poznáte – vede neomylně, ikdyž záměrně ne zcela napřímo, jak jsme vždy dříve či později pochopili. Jsme vděčni za každou takovou zkušenost, ať už byla někdy více nebo méně bolestná či radostná. Každá poučila a činí nás vnímavějšími.

Máte-li opravdový zájem, nabízíme široký program transformací bloků, poznání partnerské senzitivity, afinity osobního životního poslání i čtení z kroniky Akáša.