Do závodu o očkování proti covidu vstupuje nadějná Valneva

19.10.2021

Pomůže Valneva i proti nové delta+ AY.4. 2 ?

Otázkou zůstává stále aktuálněji “jak kdy a jak komu”

Předkládáme výsledky ezoterického proměření účinnosti nové vakcíny VALNEVA a pro porovnání i zestručněný výtah těch dosud nejčastěji používaných.

Zpráva z tisku: Valneva zveřejnila konkrétně výsledky třetí fáze testování, kdy svou očkovací látku podala zhruba čtyřem tisícům dobrovolníků. Ukázalo se, že lidé očkovaní touto vakcínou měli víc protilátek než ti, kteří dostali AstraZenecu, popisuje britský deník Financial Times. V případě AstraZenecy navíc Evropská léková agentura v dubnu uvedla, že vakcína ve zcela výjimečných případech způsobuje krevní sraženiny, tuto skutečnost je tak nutné zahrnout mezi její vedlejší účinky. Některé země už dříve omezily očkování vakcínami od této firmy.

Rozdíl oproti vakcíně AstraZeneca je zřejmý. Ale . . .zatímco ustálená hladina homocysteinu (hcy) v české populaci byla v počátcích pandemie mediánově 19,4 mmol, nyní o dva roky později vlivem prodělaných onemocnění COVID-19 je tato hodnota mediánu hcy 21,4 mmol, přičemž průměrná hodnota vychází na 14,8 mmol. Tento fakt znamená, že v Česku je z hlediska imunity významná skupina jednoho milionu obyvatel téměř bezpečně chráněná před nákazou covidem.

Zároveň je tu větší skupina obyvatel kriticky ohrožená těžkým průběhem, (trvalými) dlouhodobými následky a v menší míře úmrtím s hodnotou homocysteinu větší než 25 mmol, resp. 30 mmol a bilancí překyselení organismu pod pH 5, resp. kritických pH 4,5.

Účinnost vakcín v %
zdroj_mujdetox.online
jihoafr.
B.1.351
brazil.
P.1 a P.2
delta+nová britská
AY.4. 2
omikron
Valneva
aplikace vakcíny
nezvyšuje hladinu
homocysteinu
(kvalifikovaný odhad)
riziko nebezpečí trombózy
při hcy>25 74 %
hcy > 30 mmol/l 6 – 1823 – 3347 – 54
hcy 25 – 30,0 mmol24 – 3826 – 4853 – 62
hcy 15 – 24,9 mmol38 – 5230 – 5365 – 75
hcy 9 – 15,0 mmol52 – 6837 – 6177 – 99
AstraZeneca
riziko nebezpečí trombózy
při hcy>25 je 94 – 100 %
hcy 25 – 30,0 mmol 5 – 93 – 10008 – 11
hcy 15 – 24,9 mmol13 – 184 – 122 – 30 – 114 – 17
hcy < 15,0 mmol37 – 4619 – 255 – 82 – 516 – 24
Pfizer/BioNTech
riziko nebezpečí trombózy
při hcy>25 je 85 – 90 %
hcy 25 – 30,0 mmol4 – 63 – 108 – 105 – 718 – 20
hcy 15 – 24,9 mmol18 – 202 – 1210 – 196 – 1121 – 34
hcy < 15,0 mmol20 – 394 – 2855 – 6131 – 4835 – 44
Moderna
riziko nebezpečí trombózy
při hcy>25 je 84 – 96 %
hcy 25 – 30,0 mmol1 – 51 – 30010 – 16
hcy 15 – 24,9 mmol27 – 403 – 52 – 4017 – 23
hcy < 15,0 mmol17 – 354 – 105 – 131 – 424 – 29
Legenda:
Hcy – hladina volného i vázaného homocysteinu v mmol / litr
Podstatným faktorem pro účinnost vakcíny je i pH bilance organismu (pod pH 4,5 kritická, pod pH 4,0 život ohrožující)

Z našich dvouletých zkušeností a měření vyplývá, že po každém prodělaném covidu se více či méně hladina homocysteinu zvyšuje. Každá vakcína je proto pouze oddechovým časem či spíše půjčkou na velmi vysoký úrok ve formě rapidně se snižující vlastní imunity s dobou splatnosti reinfekcí odhadem do 3 až 5 let a posunem do vyšší skupiny vnímavosti nákazy covidem.

Očkování jednorázově “nabudí” celkovou imunitu až na cca 160 % optimálního stavu. Bohužel čím vyšší je homocystein, tím rychlejší je její propad. Závažným následným problémem je nebývalé zatížení jater jako jedinečného filtru toxinů, virů a rezervního zásobníku vitamínů a minerálů.

Po přetížení jater následuje poškozování sleziny a poté i slinivky.

Celkovým výsledkem je jejich klesající funkční kapacita a propouštění nedostatečně filtrované krve do srdce a celého krevního oběhu, “zalepování” krevních vlásečnic a lymfatického systému.

Takovéto zacházení si nechají játra líbit maximálně 10 až 15 let. Pak už je každému z nás vyměřeno to, co si zaslouží, jak se o své tělo staral.

Neustálým očkováním si budujeme jen větší a větší závislost. Je čas začít měřit a používat protilátky. Hromadné očkování zdravých tzv. naslepo přináší pro budoucno nebývalé zdravotní ohrožení. Není proto lepší snížit si svůj homocystein a překyselení na bezpečnou hladinu?

Komu není shúry dáno, ten v apatyce nekoupí.

české přísloví