Post-Covid Syndrom

Není tajemstvím, že nejtěžší průběh onemocnění závisí zcela na vysoké / kritické hladině volného i vázaného homocysteinu (hcy) v těle a celkového překyselení organismu. Marně to bagatelizují či přímo odmítají “tituly ověnčené” lékařské kapacity. První kolo covidu má nejen český zdravotnický systém za sebou s tragickou bilancí. A že to nebude kolo poslední je zřejmé ze šíření indické “delta” mutace.

Zatímco před lety vycházela ze studií průměrná hodnota hcy v populaci okolo 15,0 mmol, v dnešní post-covidové době zjišťujeme tuto hranici již okolo 19,5 mmol. Ověřili jsme si, že po každém prodělaném Covidu se tato hodnota zvyšuje úměrně překyselení organismu mezi 4 až 23 % z výchozí hodnoty hcy (medián nárůstu hcy je 12,5 %). Bohužel poměrně častou hodnotou se stává hladina >29,5 mmol, což znamená těžký průběh. Více si můžete zjistit na našem webu nebo přímo z prací MUDr. Karla Erbena.

Neuváženým očkováním “naslepo” i v případech nízkých hladin homocysteinu poškozujeme schopnost přirozené imunity organismu a vytváříme cyklický kruh nutnosti dalších přeočkování … mutace budou vždy o krok vpředu

Naši regresní analýzou dokážeme velmi přesně tyto hodnoty určit i zpětně v časové řadě a z této časové řady extrapolovat možná rizika budoucího vývoje. Prakticky u všech mediálně zveřejněných těžkých případů či úmrtí bychom mohli tuto korelaci zjistit, ale není smyslem shánět senzace. Je třeba se zabývat možnostmi OPRAVDOVÉ prevence. Vakcinace má poskytnout čas k nápravě. Není a nemůže to být trvalý lék, jak o tom svědčí případy úmrtí plně očkovaných nebo přetrvávající ztráty čichu, chuti, zamlženého vidění, totální dezorientace ap., které jsou důsledkem zablokovaných meridiánových drah jednotlivých orgánů. – věřte nebo nevěřte, NAVZDORY oficiálním názorům je to tak. Přípravou alibi odborníků na důsledky odmítání jsou vyhlídky na přeočkování třetími dávkami s dalším každoročním výhledem. Že každá vakcína bude oslabovat vlastní přirozenou imunitu se dá očekávat.

Meridiány nejsou pomyslné dráhy, dají se na přístrojích ověřit, ikdyž v omezené míře. Někdy vzniká u neinformované veřejnosti zkreslený dojem jakýchsi “dopravních” sítí, které se křižují a mezi kterými nevládne systém. Jak nebetyčný omyl. Tyto dráhy na sebe přesně navazují, mají svá řídící střediska a kontrolní body, probíhají leckdy v těsné blízkosti a dokáží se spolu i nežádoucím způsobem navzájem rušit a blokovat, jestliže je některý tělesný orgán jakýmkoliv způsoben oslaben. A to je ten KLÍČ k pochopení post-covidových syndromů v jejich rozmanitosti a těžké “uchopytelnosti” školskou, pouze na laboratorních testech založenou metodikou.

Jediným skutečně účinným postupem a prevencí je snížení homocysteinu alepoň pod 9,5 mmol a trvalé udržení překyselení organismu mezi pH 7,0 až 7,5. V takovém případě pracuje přirozená imunita alespoň zčásti za Vás a vyhnete se zbytečným zdravotním potížím.

Zpráva z tisku: To, o čem se hovoří už několik měsíců, potvrzují nyní tvrdá data: vědci z americké Yaleovy univerzity shledali, že šíření viru SARS-CoV-2 by mohl zastavit běžný respirační rhinovirus, původce běžného nachlazení. … „Víme, že tyto interferonové reakce jsou obzvláště důležité pro boj s covidem-19. Virus dělá vše pro to, aby tyto obranné mechanismy zablokoval, jakmile infikuje tělo. Zjistili jsme však, že pokud tyto obranné mechanismy předem aktivuje jiný vir, dochází k silné obraně proti SARS-CoV-2 hned od počátku infekce,“ vysvětlila lékařka. Rezistence však závisí na stavu jedince, který je v době infekce vystaven nízké virové náloži.

Problém je ale v tom, že vlivem kritických hodnot výše uvedených faktorů hcy a pH je značná část populace imunitně zoufale nerezistentní a jakýkoliv “kolemjdoucí” virus ji snadno přepadne ze zálohy. Takže jsme opět na začátku – bez snížení hladin hcy a překyselení se celý boj s covidem jeví jako večerní hon usínajícího člověka na komára – únavný a obtížný.