Rychlá pomoc a test imunity

Vyvinuli jsme způsob, jak zjistit zásadní klíčové příčiny Vašich zdravotních problémů a změřit Vaší vlastní i získanou imunitu. Naše metoda je rychlá a bezpečná, založená na kombinaci výsledků lékařských studií a našich jasnovidných schopností. Kombinuje postupy měřitelné EAV / TENS spolu s osobním rozhovorem a meditační technikou a je dostatečně průkazná ke stanovení rozhodujících i skrytých zdravotních obtíží.

Námi sdělenou skupinu imunitní predispozice a vypočtený index CPI vezměte jako informaci, která Vás má upozornit na možná rizika ve Vašem životním stylu a možného následného rozvoje onemocnění COVID-19 i civilizačních nemocí.

V žádném případě naše zjištění či doporučení nemají charakter lékařského vyšetření a odborné medikace. Jejich (ne)přijetí je zcela na Vašem osobním rozhodnutí, které můžete konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.

Ceník konzultací
I.Zhodnocení základní celostní bilance homocysteinu a kyselosti organismu, výpočet indexu CPI a imunitní skupiny, doporučení k nápravě500,- Kč
II.Stanovení imunitní skupiny CPI včetně hladin rozhodujících vitamínů a minerálů, doporučení k nápravě, vyhodnocení rizika demence1200,- Kč
III.Individuální rozbor osobních zdravotních (in)dispozic (3O min.)1850,- Kč

Konzultaci lze zahájit emailem. Pro častější kontakt pro Vás založíme na tomto webu Vaši vlastní stránku chráněnou heslem, kde může probíhat naše zcela skrytá komunikace online.

“Sky Talk” varianta pro individuální rozbor indispozic

  1. poznačte si náš kontakt REGENEA Centrum a telefon 724 103 797 do svého mobilu
  2. nainstalujte si na svůj mobilní telefon aplikaci Signal (https://signal.org/cs/) pro bezplatné zasílání foto a SMS
  3. pošlete ze Signalu na náš tel. 724 103 797 své aktuální osobní foto (selfie) a do zprávy uveďte své křestní jméno bez příjmení
  4. zavoláme Vás a po dohodě zašleme číslo účtu a částku k úhradě
  5. následně na Váš telefon po úhradě zálohy obdržíte Vám odpovídající kód skupiny imunitní predispozice ( A, B, C, D ) a spočtenou hodnotu indexu CPI dle TAB-01
  6. porovnejte naši charakteristiku v tabulce TAB-01 s tím, jak se v poslední době cítíte, prostudujte si náš web a změňte případně svůj životní styl a stravovací návyky
  7. Vámi zaslané foto+sms budou nejdéle po 4 týdnech aplikací automaticky vymazány, pokud nepožádáte o další konzultaci (ochrana osobních údajů dle GDPR)
  8. podrobnější výklad a konzultace jsou zpoplatněny dle individuální náročnosti šetření (varianta III.)

Dejte svému tělu šanci, aby se uzdravilo

Přeji Vám úspěch na Vaší cestě za zdravím.

Jiři, main-admin