REGENEA.eu

How effective all vaccines are? ….. Wie effektiv sind Impfstoffe? ….. Jak jsou vakcíny účinné ? ….. COVID-19: How to Live (Through) ….. COVID-19: Wie (über)leben ….. COVID-19: Jak (pře)žít

Stádia přirozeného vývoje nemoci / Common Course of Diseases

Zdroj: WikiSkripta, https://www.wikiskripta.eu/w/Prevence

0. stádium = zdraví; stage 0 = health

1/2. stádium = hraniční nebo mírně zvýšené hladiny některých rizikových faktorů; stage 1/2 = some threshold danger factors increased

1. stádium = preklinické alterace (změny na subcelulární úrovni); stage 1 = sub-cellular preclinical damages traceable by EAV Salvia only

2. stádium = subklinické alterace (laboratorními metodami nebo zátěžovými testy lze prokázat biochemické, buněčné nebo fyziologické změny); stage 2 = cellular preclinical damages traceable by laboratory testing & analysis

3. stádium = klinická manifestace (první příznaky vedoucí k diagnóze); stage 3 = clinical manifestation leading to diagnosis

4. stádium = orgánové komplikace; stage4 = organic complications

5. stádium = smrt; death; stage 5 = death

Ironií péče stávající praktické medicíny je potlačování prapůvodní prevence chemickou “impregnací” lidského organismu od jeho vývoje v matčině děloze po zakonzervovaný proces stárnutí a lékově závislé udržování životních funkcí v pozdně seniorském věku. Ve skutečnosti to tak vůbec nemusí být.

Nenechte se mást tím, co se většinou v běžné ordinaci dozvíte: ” . . . že je to normální, že JIŽ máte na takové problémy SVŮJ věk . . .”, ač je Vám teprve 30 …, 40 …, 50 … či dokonce 70 let a více. Regresní terapie Vám odhalí skutečné příčiny a bude je řešit.