Stupně vnímavosti na nákazu Covid-19 populace v Česku a dle krajů

31.10.2021

Objevili jsme zásadní a klíčové faktory růstu nákaz Covid-19. Ačkoliv to oficiální zdravotní systém nebere na vědomí, skrytými “zabijáky” jsou vysoké hladiny homocysteinu a překyselení.

Navzdory všem vládním dílčím opatřením přichází čtvrtá vlna Covid-19. Analyzovali jsme naše dosavadní poznatky a dvouleté výsledky měření, které jsme v průběhu pandemie získali a předkládáme zhodnocení průběhu a stanovení příčin rozdílnosti vývoje v jednotlivých krajích. Vycházíme z extrapolací dat populace ČR z počátku rozvoje této vlny, protože postihnout jak příhraniční, tak i vnitřní mobilitu osob mezi kraji není možné.

Mapa zobrazuje stav k 26.10.2021, pro identifikaci příčin nákazy je rozhodující stav při počátku incidence. Příhraniční i vnitrostátní mobilitu osob prakticky nelze do modelů vyjádřit.

Přesto naše měření zcela jasně ukazují, že rozhodující pro (roz)šíření nákazy jsou určující hodnoty hladin homocysteinu a překyselení v populaci starší 16 let.

Při rozboru dat z uvedených tabulek a veřejně dostupných dat o populaci (obezita, cukrovka a další) by vyplynulo, že v celé ČR početná skupina osob okolo 1 milionu osob, pro které Covid-19 bude znamenat každoroční, ne-li častější přeočkování. Problém je v tom, že po každém, i lehčím covidu se více či méně zvedá hladina homocysteinu i překyselení a pokud není prodělání nemoci kompenzováno změnou stravy a životního stylu, intervaly mezi potřebou další vakcíny se budou zkracovat se všemi z toho plynoucími důsledky. V konečné fázi však covid u takových osob zvítězí. Je otázkou, zda to bude za 5, 10 či více let a s jakými post-covidovými trablemi se budou tito lidé trápit.

CPI rozsahOčkováníCo je třeba udělat
CPI < = 0,84škodícídodržovat stávající hygienu těla & stravy, životního stylu; trvale si sledovat následující:
0,85 up 1,76k rozhodnutívěnovat pozornost dostatku vitamínů a minerálů + vše předchozí
1,77 up 2,95opodstatněnéodstranit příčiny překyselení těla z životního stylu + vše předchozí
2,96 up 5,44zcela nutnéroční periodické preventivní prohlídky & vakcinace + vše předchozí
5,45 up 7,27preventivně
nepostradatelné
periodické preventivní prohlídky & vakcinace dle potřeby + vše předchozí
více než 7,53život pouze
prodlužující
dodržovat úplnou anti-covid izolaci

Upozornění: stanovení rozdělení je přibližné pro osoby s BMI <25, nekuřáky a neholdující alkoholu; každý z těchto faktorů může zvýšit index covid vnímavosti CPI zpravidla až o jednu hranici výš

Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Česko17,920,77,452,778
Legenda:
Hcy = hladina homocysteinu (vázaný i volný v mmol na litr krve), zcela bezpečná hranice je do 6,34 mmol,
hladina hcy u 6-ti měsíčních miminek je zpravidla do 4,0 mmol, přičemž i u osob okolo 100 let může být tato hladina v okolí bezpečné hranice 7,0 mmol, což jsou ale výjimky. U převážné části seniorů, ale často i v kategorii 50 – 65+ se hladina pohybuje okolo 30,0 mmol
pH
= bilance překyselení organismu, optimální hranice 7,35 až 7,45 pH, 6-ti měsíční miminka mají zpravidla pH 8,3
Medián = nejčastější hodnota
Vnímavost CPI = vnímavost k nákaze Covid-19 vyjádřená jako podíl hodnot homocysteinu a kyselosti v organismu; čím vyšší hodnota CPI, tím vyšší je náchylnost k nákaze a těžkému / fatálnímu průběhu nemoci
Tabulka s komentářem je k dispozici na TAB-01 Stupně imunity a predispozice Covid-19
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Moravskoslez.29,732,85,575,89
směrodat.odchyl.+/- 10,6
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI Ke dni
Olomoucký29,529,65,685,21
směrodat.odchyl.+/- 9,5
Region
Prostějov – okres30,632,45,685,701.11.2021
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Zlínský25,725,85,834,42
směrodat.odchyl.+/- 6,8
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Praha29,829,36,884,26
směrodat.odchyl.+/- 3,9
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Jihočeský27,729,57,254,06
směrodat.odchyl.+/- 5,7
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Ústecký22,124,76,893,58
směrodat.odchyl.+/- 3,8
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Jihomoravský25,124,66,973,53
směrodat.odchyl.+/- 3,6
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Plzeňský25,323,56,973,37
směrodat.odchyl.+/- 4,9
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Královéhradecký23,423,97,253,30
směrodat.odchyl.+/- 2,9
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Karlovarský22,622,97,063,24
směrodat.odchyl.+/- 2,9
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Liberecký22,321,56,983,08
směrodat.odchyl.+/- 2,5
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Pardubický20,722,87,463,05
směrodat.odchyl.+/- 2,6
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Vysočina21,721,97,372,97
směrodat.odchyl.+/- 1,9
Průměr hcyMedián hcyMedián pHVnímavost CPI
Středočeský19,119,27,452,58
směrodat.odchyl.+/- 1,6