TAB-01.1_stupně imunity a predispozice COVID-19 v ČR

(aktualizováno 11.4.2022)

Stupeň celkové imunityhcy
mmol/l
index CPI% obyv.počet obyvatelvnímavost na
COVID -19
A+bezpečný
<6,34
<0,845,5 %585 tis.
velmi malá, vrozená buněčná imunita zvládá perfektně ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků sporadická
(změna ´22 /´21) -0,3 %-33 tis.
Atéměř bezpečný<7,5<1,025,1 %543 tis.malá, buněčná imunita zvládá dobře ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků mizivá
(změna ´22 /´21) 00
Bpouze běžný<12,5 <1,7649,2 %5 240 tis.velmi pravděpodobná, tvorba protilátek aktivována, o průběhu rozhodují další faktory; možný dlouhodobější post-covid
(změna ´22 /´21) -9,8 %-1 044 tis.
B-varovně slabý<19,5<2,9520,9 %2 226 tis.100 % při denně opakované expozici, zcela jasné klinické příznaky, vysoce infekční pro oslabené okolí; pravděpodobně dlouhodobé / trvalé omezení vnitřních orgánových struktur
(změna ´22 /´21) +1,8 %+192
tis.
Cpravidelně selhávající <24,5 <4,907,5 %799 tis.100% i při jednorázové expozici víru, výrazně omezené/selhávající funkce orgánů, zahlcenost CO2, chronický zánět v těle; dlouhodobá zátěž hcy více než 5 let + pH bilance < 6 více než 3 roky => …
(změna ´22 /´21) +3,8 %+405
tis.
C-kritický24,529,8>5,447,8 %831 tis.=> stav je důsledkem . . .
(změna ´22 /´21) +2,8 %+299
tis.
Dvelmi kritický29,9-35,0<7,273,6 %383 tis.DLOUHODOBÉHO a NEŘEŠENÉHO překyselení organismu, při hcy >29 po 10 až 12 letech začíná zpravidla pozvolna propad bilance pH pod 4,5, buněčná imunita pro tento účel prakticky neexistuje, VAKCÍNY jsou téměř NEÚČINNÉ, tělo nemá zdroje na tvorbu protilátek, nastupuje demence, organismus umírá následkem celkového selhání v důsledku ataku i běžných nemocí / úrazů nebo omezené mobility
(změna ´22 /´21) +1,9 %+202 tis.
D-neúčinný, udržovaný pouze medikací>35

vakcíny téměř NEÚČINNÉ
>7,520,5 %53 tis.při kritických hodnotách dalších faktorů neslučitelné se životem
(změna ´22 /´21) -0,1 %-11 tis.Covid zemřelí 10´21-04´22 9 437
nadúmrtí
10´21-02´22 8 742
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková bilance homocysteinu v lidském těle v mmol/ l krve
CPI ……………… index primordiální imunity, tzv. “covid predispoziční index“
Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů
Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https:// www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu