TAB-02_Pravda o Česku s COVIDem

Proč jsem se znovu nakazil(a) covidem?

stav k 24.5.2021

Med (CPI) ´20/´21% / Počet
CPI > 7,3
COVID úmrtíRiziko úmrtí Riziko úmrtí
Česko 10.65 mil.2,36/3,40kriticky nízká imunita ´20/´21vč. května ´211.11. ´201.4. ´2120.4.2.5.1.6.
COVID zemřelí>7,33,8% / 405 000
4,0% / 426 000
30 227**)0,4 % / 42 6000,59 % / 62 8000,16 % / 17 0000,12 % / 13 500****)0,024 % / 2 500
nadúmrtí od 36.týdne ´20do 17.t ´21 vč.36 664*)
Celkem kvůli COVID-19minim.48 501
zemřelomaxim.66 833
***)
———–——————–—–—————-——-——-——-
ohroženo “dlouhým” COVIDEM květen ´21 7,53 % / 801 900 postcovid vs. vakciny0,67 % / 71 300 °)0,91 % / 96 900 °)1,08 % / 115 000 °)1,93 % / 205 500°)
1.4. ´2120.4.2.5.1.6.
Česko 10.65 mil. obyvatel kritická imunita + těžký /fatální průběh0,02 % / 2 1000,08 % / 8 5000,14 % / 14 9000,17 % / 18 100
Celkový počet úmrtí v Česku “s COVIDEM, na COVID a kvůli COVIDU” lze jen odhadnout. Oficiálně je vedeno přes 30 tisíc zemřelých. Pokud sečteme všechna nadúmrtí od 36.týdne ´20 do 17.týdne ´21, dostaneme počet přes 36 tisíc. To by v rozporu s Gaussovou křivkou znamenalo, že veškerá nadúmrtí by měla souvislost s pandémií.
***) z výše uvedeného vychází minimální počet obětí pandemie přes 48 tisíc, reálná skutečnost však je přes 66 tisíc zemřelých.
****) Počty ohrožených se sice zlepšují (lockdown, vakcinace i minulá úmrtí), stále však v populaci dle našich modelů a měření je skryta značná část jak reálně ohrožených, jejichž index nákazy na COVID je na hraně slučitelnosti se životem, tak potenciálně ohrožených, kteří se těmto hodnotám začínají přibližovat. A to jsou již opravdu neuvěřitelná čísla vypovídající o tristním zdravotním stavu populace. Teprve budoucnost ukáže, jak rychle a do jaké míry se z pandemie použíme. LOCKDOWN NENÍ ŘEŠENÍ, je to pouze krátkodobá výpomoc.
°) Počty ohrožených postcovidovým syndromem z důvodu nevhodnosti vakcín

Predispozice nákazy / úmrtí v souvislosti s COVID
*) Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
**) Zdroj: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Czechia+Covid+deceased

Riziko úmrtí je způsobeno zvýšenou hranicí homocysteinu a překyselením organismu. Na vině překyselení je zejména “kyselá” strava, stejně jako
– přílišná konzumace masa
– chybějící každodenní pohybu
– těžká námaha bez patřičného odpočinku a odpovídající zásadité stravy
– přílišné množství černého čaje a kávy
– plynatost střev a přemíra vepřového masa
– léky potlačující bolest a drogy
– sladkosti a tuky ve stravě
– kakaový prášek
– stres, silné obavy a hněvivost
– marinovaná masa a sýry s obsahem dusičnanů

Každý z těchto faktorů ovlivňuje vznik a hromadění jiného druhu kyseliny, přičemž jednotlivé typy a vlivy se vzájemně nejen sčítají, ale zpravidla násobí ve svém vlivu na celkovou pH-bilanci organismu.