TAB-02_Pravda o Česku s COVIDem

V Česku zabíjí vedle covidu i něco jiného. Stát není schopen nebo nechce říct co?

Vědátoři tápají a lakují veřejnost každý podle svého oboru. Studie MUDr. erbena přitom už dávno podobný stav předpověděly
Zdroj: https://www.novinky.cz/….

Proč jsem se znovu nakazil(a) covidem?

stav k 24.5.2021

Med (CPI) ´20/
´21
% / Počet
CPI > 7,3
Riziko úmrtí kCOVID úmrtí celkem
do
Riziko úmrtí
Česko
10.65
mil.
2,36/
3,40
kriticky
nízká imunita ´20/´21
1.11. ´2030.09
´21
až do
nyní
11´21- 5´/225/´22-4/´23
COVID zemřelí>7,33,8% /
405 000
4,0% /
426 000
0,4 % / 42 60030 463**)34 5250,21 % /
22 400
0,14 % / 14 900
zemřelíod 1.10.´214 062
Budoucí riziko Cov-19 úmrtí dle růstu hcy a pHvěkové kategorie ==>65+
45-65
25-44
54%
43%
1%
64%
18%
17%
nadúmrtí
od 36.t
´20
do 21.t ´21 vč.37 033*)
Celkem úmrtí COVID-19min.48 794
ohroženo “dlouhým” COVIDEM květen ´21
7,53 % / 801 tis.
říjen ´21 7,52 %
800 tis.
Celkový počet úmrtí v Česku “s COVIDEM, na COVID a kvůli COVIDU” lze jen odhadnout. Oficiálně je vedeno přes 30 tisíc zemřelých. Pokud sečteme všechna nadúmrtí od 36.týdne ´20 do 21.týdne ´21, dostaneme počet přes 37 tisíc. To by v rozporu s Gaussovou křivkou znamenalo, že veškerá nadúmrtí by měla souvislost s pandémií.
***) z výše uvedeného vychází minimální počet obětí pandemie přes 48 tisíc, reálná skutečnost však je přes 67 tisíc zemřelých.
****) Počty ohrožených se sice zlepšují (lockdown, vakcinace i minulá úmrtí), stále však v populaci dle našich modelů a měření je skryta značná část jak reálně ohrožených, jejichž index nákazy na COVID je na hraně slučitelnosti se životem, tak potenciálně ohrožených, kteří se těmto hodnotám začínají přibližovat. A to jsou již opravdu neuvěřitelná čísla vypovídající o tristním zdravotním stavu populace. Teprve budoucnost ukáže, jak rychle a do jaké míry se z pandemie použíme. LOCKDOWN NENÍ ŘEŠENÍ, je to pouze krátkodobá výpomoc.
°) Počty ohrožených postcovidovým syndromem z důvodu nevhodnosti vakcín

Predispozice nákazy / úmrtí v souvislosti s COVID
*) Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
**) Zdroj: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Czechia+Covid+deceased

Riziko úmrtí je způsobeno zvýšenou hranicí homocysteinu a překyselením organismu. Na vině překyselení je zejména “kyselá” strava, stejně jako
– přílišná konzumace masa
– chybějící každodenní pohybu
– těžká námaha bez patřičného odpočinku a odpovídající zásadité stravy
– přílišné množství černého čaje a kávy
– plynatost střev a přemíra vepřového masa
– léky potlačující bolest a drogy
– sladkosti a tuky ve stravě
– kakaový prášek
– stres, silné obavy a hněvivost
– marinovaná masa a sýry s obsahem dusičnanů

Každý z těchto faktorů ovlivňuje vznik a hromadění jiného druhu kyseliny, přičemž jednotlivé typy a vlivy se vzájemně nejen sčítají, ale zpravidla násobí ve svém vlivu na celkovou pH-bilanci organismu.