TAB-01_stupně imunity a predispozice COVID-19 v ČR

(Stav k 16.1.2021 – aktualizováno i na novou “britskou” mutaci COVID-19)

Nižší hodnota Hcy a indexu CPI znamená vyšší imunitu k nákaze COVID-19, naopak čím nižší hodnota pH, tím vyšší překyselení organismu a klesající imunita.

Stupeň celkové imunityhcy mmol/lpH-bilanceindex CPI% obyv. počet obyvatel vnímavost na
COVID -19
A+bezpečný
<6,34
>7,5<0,845,8618 tis.velmi malá, vrozená buněčná imunita zvládá perfektně ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků sporadická
Atéměř bezpečný<7,5>=7,35<1,025,1543 tis.malá, buněčná imunita zvládá dobře ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků mizivá
Bpouze běžný<12,5 <7,35<1,7659,06 284 tis.velmi pravděpodobná, tvorba protilátek aktivována, o průběhu rozhodují další faktory; možný dlouhodobější post-covid
B-varovně slabý<19,5<6,6<2,9519,12 034 tis.100 % při denně opakované expozici, zcela jasné klinické příznaky, vysoce infekční pro oslabené okolí; pravděpodobně dlouhodobé / trvalé omezení vnitřních orgánových struktur
Cpravidelně selhávající <24,5 <5,0<4,903,7394 tis.100% i při jednorázové expozici víru, výrazně omezené/selhávající funkce orgánů, zahlcenost CO2, chronický zánět v těle; dlouhodobá zátěž hcy více než 5 let + pH bilance < 6 více než 3 roky => …
C-kritický24,529,8<4,5>5,445,0532 tis.=> stav je důsledkem . . .
Dvelmi kritický>29,8<4,1<7,271,7181 tis.DLOUHODOBÉHO a NEŘEŠENÉHO překyselení organismu, při hcy >29 po 10 až 12 letech začíná zpravidla pozvolna propad bilance pH pod 4,5, buněčná imunita pro tento účel prakticky neexistuje, VAKCÍNY jsou téměř NEÚČINNÉ, tělo nemá zdroje na tvorbu protilátek, nastupuje demence, organismus umírá následkem celkového selhání v důsledku ataku i běžných nemocí / úrazů nebo omezené mobility
D-neúčinný, udržovaný pouze medikací>30,03

vakcíny NEÚČINNÉ
=3,99>7,520,664 tis.při kritických hodnotách dalších faktorů neslučitelné se životem
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve
pH-bilance…………….celková bilance kyselosti organismu včetně pohotovostní zásoby alkality
CPI ………………….“covid predisposition index“ index primordiální imunity (podíl CPI = hcy limit / pH bilance)

Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů
Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https:// www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu

Výrazné riziko vysoké hladiny homocysteinu v krvi a vysokého překyselení organismu je tak varující, že index predispozice na COVID-19 (CPI) by se mohl nazývat také . . .

... indexem obezity, … cukrovky nebo vysokého krevního tlaku …apod.

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí život sám způsobem jemu vlastním !