TAB-01_stupně imunity a predispozice COVID-19 v ČR

(16.1.2021 aktualizováno i na novou “britskou” mutaci COVID-19)

Nižší hodnota Hcy a indexu CPI znamená vyšší imunitu k nákaze COVID-19, naopak čím nižší hodnota pH, tím vyšší překyselení organismu a klesající imunita.

Stupeň celkové imunityhcy mmol/lpH-bilanceindex CPI% obyv. počet obyvatel vnímavost na
COVID -19
téměř bezpečný
<6,34
>7,5<0,846,5692 tis.velmi malá, buněčná imunita zvládá dobře ojedinělý kontakt; možnost trvalých následků velmi nízká
pouze běžný<12,5 <7,1<1,7662,06 603 tis.velmi pravděpodobná, tvorba protilátek aktivována, o průběhu rozhodují další faktory; možné dlouhodobější následky
varovně slabý<19,5<6,6<2,9520,22 151 tis.100 % při denně opakované expozici, zcela jasné klinické příznaky, vysoce infekční pro oslabené okolí; pravděpodobně dlouhodobé / trvalé omezení vnitřních struktur
pravidelně selhávající <24,5 <5,0<4,904,0426 tis.100% i při jednorázové expozici víru, výrazně omezené/selhávající funkce orgánů, zahlcenost CO2, chronický zánět v těle; dlouhodobá zátěž hcy více než 5 let + pH bilance < 6 více než 3 roky => …
kritický24,529,8<4,5>5,445,0532 tis.=> stav je důsledkem . . .
velmi kritický>29,8<4,1<7,271,7182 tis.DLOUHODOBÉHO a NEŘEŠENÉHO překyselení organismu, při hcy >29 po 10 až 12 letech začíná zpravidla pozvolna propad bilance pH pod 4,5, buněčná imunita neexistuje, VAKCÍNY jsou téměř NEÚČINNÉ, tělo nemá zdroje na tvorbu protilátek, nastupuje demence, organismus umírá následkem celkového selhání v důsledku ataku i běžných nemocí / úrazů nebo omezené mobility
neúčinný, udržovaný pouze medikací>30,03

vakcíny NEÚČINNÉ
=3,99>7,520,664 tis.při kritických hodnotách dalších faktorů neslučitelné se životem
Legenda:
Hcy-mmol/l………… celková hodnota homocysteinu (volného i vázaného) v lidském těle v mmol/ l krve
pH-bilance…………….celková bilance kyselosti organismu včetně pohotovostní zásoby alkality
CPI ………………….“covid predisposition index“ index primordiální imunity (podíl CPI = hcy limit / pH bilance)

Pozn: výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované odhady dle dostupných údajů pro Českou republiku a výsledky našich měření a modelů
Zdroje:
MUDr. Karel Erben – studie o vlivu homocysteinu na vznik civilizačních chorob
REGENEA Centrum – vlastní analytické studie, modely a kvantifikace měření
https:// www.mujdetox.online, https://www.regenea.eu

Výrazné riziko vysoké hladiny homocysteinu v krvi a vysokého překyselení organismu je tak varující, že index predispozice na COVID-19 (CPI) by se mohl nazývat také . . .

... indexem obezity, … cukrovky nebo vysokého krevního tlaku

Změňte svůj způsob života dřív, než Vás to naučí život sám způsobem jemu vlastním !