Ošidná naděje pro očkované a rostoucí byznys pro výrobce

Vystřízlivění z pocitu všemocnosti vakcín se rozplývá. Sociologické průzkumy ukazují, že většina mladší a střední populace se nechává očkovat nikoliv z důvodu obav z onemocnění, ale aby zamezila své společenské diskriminaci při zahraniční turistice, kulturních akcích a využívání gastronomických služeb a nekomplikovala si život.

Bez snížení bilančních hodnot homocysteinu a kyselosti organismu získáváte očkováním pouze kratší a kratší oddechový čas a stále vyšší závislost na vakcínách

V dnešních dnech však také přibývá států, které navzdory ukončenému očkování požadují při vstupu na své území nutnou karanténu či aktuální test.

Převládajícím názorem odborníků se již nestává všespasitelné dogma celkové ochrany, nýbrž nesmělá prohlášení, že vakcinace zabraňuje pouze hospitalizaci a úmrtí.

Zpráva z tisku: I když jsou lidé plně očkovaní, přesto mohou v sobě nosit stejné množství viru jako neočkovaní. Vyplývá to ze studie provedené výzkumníky z amerického Centra pro pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) z města Provincetown, kde tři čtvrtiny nakažených dostaly vakcínu. Podle expertů nicméně právě očkování zachránilo město před vlnou úmrtí a hospitalizací.


Zpráva z tisku: “…Takovýchto seniorů, kteří se tak opět fakticky stanou neočkovanými, bude v příštích měsících přibývat po statisících. První proočkovaní lidé jsou z konce ledna, do poloviny února dostalo 163 tisíc lidí obě potřebné vakcíny. Odhadem už v polovině srpna tak statisticky bude přes sto tisíc lidí ve věku nad 80 let a tedy v rizikové skupině zase z hlediska protilátek bezprizorných. …Z výsledků analýzy vyplývá, že hladina protilátek klesá s časem od očkování a s věkem. Podle společnosti je pokles protilátek razantní, a to tak, že až 60 procent očkovaných má po čtyřech a více měsících od očkování negativní hodnoty. Dále vyplývá, že senioři, kteří měli covid-19, dosahují vyšších hodnot protilátek než ti, kteří nemoc neprodělali.”

Příčinu můžeme objasnit na screeningovém šetření, jež provedla společnost Podané ruce a našich metod regresní analýzy


Zpráva z tisku: “Hladina protilátek po očkování proti nemoci covid 19 může u starší generace rychle klesat. Vyplývá to z výsledků screeningového šetření, jež provedla společnost Podané ruce a do nějž se zapojilo 700 dobrovolníků v důchodovém věku a jehož cílem bylo zjistit, nakolik a jak dlouho jsou senioři po očkování fakticky chránění. U sedminy testovaných ve věku nad 65 let klesla míra protilátek po čtyřech měsících od vakcinace pod hranici pozitivity.

Na základě našich metod a měření jsme zjistili následující vývoj faktorů ovlivňujících pokles protilátek formou mediánů, tj. nejčastěji se vyskytujících hodnot

700 osob v důchodovém věku celkem,
Měřené obdobíMed hcyMed pHMed V-imun Med Z-imunCelková imunitaMed Infl
-1 měsíc před očkováním21,74,4985 %85 %54 %
+1 měsíc po očkování22,14,4973 %57 %130 %57 %
+4 měsíce po očkování22,04,5355 %20 %75 % 86 %
Legenda: Med = převažující / nejčastější hodnota
hcy= volný + vázaný homocystein v organismu, (bezpečná hranice <= 6,34 mmol /l krve)
pH = bilance acidity v organismu (bezpečná hranice = 7,35 až 7,40 pH)
V-imun = vlastní / vrozená imunita organismu (100% = plná imunita)
Z-imun = imunita získaná protilátkami z vakcíny (100% = plná imunita)
Infl = zatížení organismu chronickými záněty (bezpečná / přijatelná hranice <= 3%)

Výše uvedené silně podprůměrné až život ohrožující hodnoty jsou dle našich zjištění poměrně časté i u mladší a mladé generace, známých sportovců, slavných herců i velmi úspěšných manažerů a podnikatelů.

z toho u 100 osob s poklesem míry protilátek pod hranici pozitivity je při námi zjištěných hodnotách trvalejší vliv očkování vyloučen.
Měřené obdobíMed hcyMed pHMed V-imun Med Z-imunCelková imunitaMed Infl
-1 měsíc před očkováním31,74,0165 %65 % 79 %
+1 měsíc po očkování31,93,9938 %50 %88 % 89 %
+4 měsíce po očkování31,93,9941 %3 %44 %94 %
Legenda: Med = převažující / nejčastější hodnota
hcy= volný + vázaný homocystein v organismu, (bezpečná hranice <= 6,34 mmol /l krve)
pH = bilance acidity v organismu (bezpečná hranice = 7,35 až 7,40 pH)
V-imun = vlastní / vrozená imunita organismu (100% = plná imunita)
Z-imun = imunita získaná protilátkami z vakcíny (100% = plná imunita)
Infl = zatížení organismu chronickými záněty (bezpečná / přijatelná hranice <= 3%)

Vezmeme-li v úvahu, že v obou případech se sice celková imunita nakrátko po očkování zvýšila, následně dochází ale k propadu. Tento propad je tím vyšší, čím jsou hodnoty homocysteinu a překyselení vyšší.

Vyjádřeno našim indexem náchylnosti k nákaze covidem má uvedených 100 osob 65+ velmi kritickou náchylnost k nákaze i při krátkodobé virové expozici (index CPI=7,99). Zneklidňujícím zjištěním může být skutečnost, že po každém – i mírném covidu – se hladina homocysteinu zpravidla zvyšuje a v post-covidovém období má tendenci se propadat už i tak vysoká překyselenost organismu.

Takže se prosím probuďte a něco se svým zdravím skutečně udělejte sami