Očkování jako “droga” – tělo ochabuje, závislost stoupá

Masivní nátlak na populaci, aby se nechala očkovat, aniž by ji byly sděleny všechny informace, je zavádějící. Ve stávající situaci je pro většinu české populace vakcinace potřebným oddechovým časem. Přibližně pouze 1,5 milionu obyvatel se může považovat za (téměř) zcela COVID-nákaze odolných, jejichž hladina homocysteinu (hcy) je do 9,5 mmol/l . Ty ostatní načas (jak již neradi uznávají i oficiální mediátoři) ochrání před těžkými až fatálními důsledky nemoci. Proč tomu tak je?

Zdroj: www.novinky.cz/koronavirus …

Rozhodující není tzv. polymorbidita, ta je až důsledkem vysoké hladiny homocysteinu a následně překyselené bilance organismu. Dle našich měření a modelů se po každém prodělaném covidu hladina hcy v těle zvyšuje a pokud není okamžitě regulována k bezpečné hranici 6,34 mmol, dostává se organismus do “bludného” kruhu zvyšující se hladiny hcy a tím i zvyšující se predispozice k opětovné nákaze.

Zpráva z tisku: V Malajsii se prakticky polovina ze 450 osob personálu očkovacího centra nakazila covidem, ačkoliv byla již očkovaná

Naší regresní analýzou a dosazením do našich modelů jsme zjistili, že mediánové (nejčastější) hodnoty mezi nakaženými byly u hcy= 28,9 mmol/l a acidobazické bilance pH=4,4. Přepočteno na index CPI=6,57, což znamená kriticky až velmi kriticky nízký stupeň imunity.

Zpráva z tisku, zdroj novinky.cz: tučně červeně jsou uvedeny doměřené hodnoty dle modelů a metodiky REGENEA Centrum (Mhcy=medián hcy, MpH=medián bilance pH)

Od začátku očkování na konci loňského prosince se doposud vyočkovalo přes 5,1 milionu prvních dávek. Kompletní očkování proti koronaviru má již více než 3,7 milionu lidí (pozn.admin: Mhcy_14,7 MpH_7,0). I přesto část z nich později covidem onemocněla. Podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která mají Novinky k dispozici, se nákaza potvrdila u 22 078 lidí (pozn.admin: Mhcy_31,4 MpH_4,0)., kteří dostali první dávku vakcíny. Při vztažení k celkovému počtu vyočkovaných prvních dávek toto číslo odpovídá 1,08 procenta.

O poskytované ochraně však více vypovídají data týkající se nákaz po podání druhé dávky. Do čtrnácti dní od aplikace se nemoc projevila u 1802 lidí (pozn.admin: Mhcy_33,5 MpH_6,9)., což odpovídá 0,06 procenta. Po více než 14 dnech byla pozitivita zaznamenána u 2040 lidí (pozn.admin: Mhcy_30,07 MpH_7,1). (0,07 procenta). Těžký průběh nastal u celkem 273 lidí,(pozn.admin: Mhcy_33,7 MpH_3,98, index CPI=8,47). tedy zhruba jednoho promile nakažených po druhé dávce vakcíny.

Je tedy možné potvrdit, že těžký průběh nemoci jednoznačně souvisí s námi uváděnými faktory hcy a pH organismu a jejich výší (více tabulka indexu CPI).