Znáte své “životní” indexy CPI, PMI a FPM?

Jaké je Vaše ohrožení covidem, anafylaktickým šokem? Známe odpovědi