Domácí lékař pro Vaše zdraví – medicína individuálně z pohodlí domova

Nemáte po celý den čas anebo se trochu stydíte začít o svých trápeních pohovořit – zveme Vás tedy k návštěvě diskrétního online „domácího lékaře“. Inspiraci k péči o sebe naleznete také v sekci BezLékárny. Osobní a online konzultace nabízíme v sekci Meditativní psychosomatika a SkyTalk. Přesná vyměření imunity orgánů a zátěží Vašeho organismu spolu s potřebnými přírodními vyrovnávacími přípravky obdržíte v našem Centru zdraví – volba je tedy na Vás.

Pomáháme již od roku 2004.

Na rozdíl od běžné symptomatické medicíny, která zpravidla řeší pouze tlumení příznaků a zasahuje až ve 3. a 4. stádiu vývoje nemoci (popis stádií níže v textu nebo zde), kauzální medicína řeší příčiny potíží a začíná působit již v 1. a 2. stadiu primární prevence proměřením organismu přístrojem EAV Salvia (dle dr. Volla).

Přístrojem EAV Salvia a počítačovým programem zjišťuje terapeut zátěže organismu a určí potřebné potravinové doplňky k obnovení rovnováhy

Jak a čím začít . . .

Dejte si Vaši oblíbenou kávu nebo čaj a věnujte se chvíli svému zdraví – sami sobě totiž můžete být nejlepším lékařem, protože Vaši imunitu za Vás nikdo jiný nevytvoří. Stačí se správně rozhodovat a nechat přírodu působit, jak se v průběhu tisíců tisíců let vyvíjela.

„Tak složité a nestabilní prostředí je schopný opravit jen vlastní nervový systém. Především určité části mozku, ale i střevní nervový systém. Anti-Anti B firmy Marion je výsledkem čtyřicetiletého výzkumu. Myslím, že by společnost ušetřila mnoho miliard, především však mnoho lidských životů.“

MUDr. Josef Jonáš, 28.5.2020

Současná pandemie COVID-19 zřetelně ukazuje na celkově se zhoršující zdravotní stav převážné části populace. Ač se to nezdá, úplně na samém počátku je emoční poškození vznikající prakticky již (před) naším početím a pokračující přes dětství, dospívání až do seniorského věku. Veškeré snahy klasické symptomatické medicíny „rozškatulkovat“ lidský organismus a do každé přihrádky nasypat trochu toho, co se právě nosí, silně připomínají touhu „poručit větru dešti“ nedávno minulé doby. Moderní chemickou medicínou „betonujeme“ tělo i mysl, stavíme v něm chemické „přehrady“, pokládáme energetické „drenáže“, systematicky likvidujeme blahodárné „porosty“ mikrobiomu – svojí nevědomostí a pro chamtivost mocných.

Sada unikátních přípravků na přírodní bázi s přesnou kombinací pro uvolnění (nejen) emočních bloků

Emoce nás ovládají po celý život – vědomí myslí, podvědomí a špatné návyky řídí. Dáváme si rozumem předsevzetí (zhubnout, přestat kouřit,…), antibiotiky a léky potlačujeme signály nemocí (opakované angíny dětí, migrény, poruchy ve stravování a zažívání …) nebo podléháme reklamám na finančně náročné způsoby kultu „naslepo“ užívaných vitamínů. Stále více párů má potíže s přirozeným početím, podléhá panice a útrpně snáší (opakované) pokusy snah o asistované početí. Proč nezkusit nejprve tu NEJJEDNODUŠŠÍ cestu? Uvolnit emoce, vyrovnat acidobazickou rovnováhu, rozpustit stresy očekávání. NENECHAT SE MANIPULOVAT, nejdříve UVOLNIT VLASTNÍ EMOCE pro vlastní cestu. Jestliže jste naladěni s námi, můžeme začít . . .

Výslovně doporučujeme naši průběžnou ONLINE konzultaci před i během jejich používání. Každý z nás máme individuální nastavení zátěží a lidský organismus je stvořen velmi dokonale a provázaně. Je citlivý jako „pavučina“, každá kombinace stravy, vitamínů, minerálů i prostředí a léků, která se dotkne na jedné straně, rozechvěje i stranu opačnou a následně i další. Je vhodné a žádoucí průběžně sledovat a uzpůsobovat množství / četnost dávkování ONLINE konzultacemi a po stanovené etapě využít přesné vyměření přístrojem.

Jedinečný klíč k opravě Vašeho střevního mikrobiomu Anti-Anti B

Máte-li zakoupen nějaký vitamin, potravinový doplněk /sadu tzv. „naslepo“ v obchodní síti, nabízíme vyměření jeho individuální vhodnosti pro Váš organismus osobně na přístroji EAV Salvia (napsat a objednat)

V našem Centru zdraví máte vždy možnost následného přesného vyměření přístrojem EAV Salvia v případě, že jste se začali cítit určitým způsobem nepřirozeně po nějaké Vaší dietě nebo stresových situacích. Je užitečné změřit nejen zátěže organismu, ale také prověřit „výkonnost“ hlavních /párových orgánů těla, získat individuální doporučení o pro Vás (ne)vhodných potravinách, rozsahu a druhu chybějících minerálů, vitamínů ap. Dostane se Vám informace o třech pro zdraví zásadních předpokladech dobré imunity včetně konkrétní úrovně, jakou máte. Konzultace Vás k ničemu nezavazují – jejich výsledky a jejich (ne)přijetí je pouze na Vás – a v žádném případě nenahrazují lékařská vyšetření. Dokáží však reagovat na změny tělesné i psychické pohody a podporovat včasné ozdravení. Uvedené potravinové doplňky nenahrazují Vámi užívané léky, v případě nejasností konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Stádia přirozeného vývoje nemoci

Zdroj: WikiSkripta, https://www.wikiskripta.eu/w/Prevence

0. stádium = zdraví;

1/2. stádium = hraniční nebo mírně zvýšené hladiny některých rizikových faktorů;

1. stádium = preklinické alterace (změny na subcelulární úrovni);

2. stádium = subklinické alterace (laboratorními metodami nebo zátěžovými testy lze prokázat biochemické, buněčné nebo fyziologické změny);

3. stádium = klinická manifestace (první příznaky vedoucí k diagnóze);

4. stádium = orgánové komplikace;

5. stádium = smrt.

Prapůvodní (primordiální) prevence je pro dnešní symptomatickou medicínu i farmaceutickou lobby nebezpečné slovo

Její skutečná podpora by znamenala gigantický zásah do tučných zisků farmaceutických / distributorských firem. Rozpustila by všudypřítomný emoční strach z civilizačních chorob – neměly by totiž příčiny ani možnosti vůbec vznikat.

Proto je snaha všemi možnými způsoby omezovat a blokovat rozvoj kauzální medicíny. Lidé by začali svobodně přemýšlet (nejen) nad svým zdravím bez emotivních manipulativních reklamních doporučení – a to bylo vždy vládychtivým nebezpečné.

Tento druh prevence se týká 0. až 1/2. stádia vývoje nemoci. Účelem je omezit incidenci onemocnění zabráněním vzniku zvýšených rizik. Primordiální prevence se může týkat celé populace nebo jen jejích vybraných skupin. Do jejích postupů patří vytváření optimálních životních podmínek. Patří sem opatření týkající se správné stravy, přiměřené tělesné aktivity, relaxace a také boj proti kouření a závislostem na jiných drogách. Efektivita se zvyšuje uplatňováním těchto zásad již od dětství.

Zdroj: WikiSkripta, https://www.wikiskripta.eu/w/Prevence

„Ironií péče stávající praktické medicíny je potlačování prapůvodní prevence chemickou „impregnací“ lidského organismu od jeho vývoje v matčině děloze po „zakonzervovaný proces“ stárnutí a „lékově drogově“ závislé udržování životních funkcí v pozdně seniorském věku. Ve skutečnosti to tak vůbec nemusí být.

Nenechte se zmást tím, co se většinou v běžné ordinaci dozvíte: “ . . . že je to normální, že JIŽ máte na takové problémy SVŮJ věk . . .“, ač je Vám teprve 30 …, 40 …, 50 … či dokonce 70 let a více.

TO NENÍ ÚPLNÁ PRAVDA, tak to nemusí být, pokud ovšem nepreferujete systém “vezmi prášek, nic nemusíš měnit”.

Chce to pouze přijít a začít se sebou něco konat.

Dejte si opět kávu/čaj, porovnejte Vaše osobní pocity . . .

V průběhu této úvodní fáze se postupně dostaví pocity úlevy napětí, klidnější spánek, optimističtější pohled na svět. Sledujte, zda a kde se projevují změny ve Vašich prožitcích nebo vzpomínkách, které Vás zatěžovaly na zdraví nebo ve vztazích. V klidu, nespěchejte … Pokud cítíte, že se nějaká oblast nezlepšuje, vezměte tužku a blok, sepište a ponechte to podstatné co vnímáte. Neobávejte se opět napsat na adresu detox@regenea.eu, abychom mohli pokračovat. Většinou lze řešit transformacemi „zakořenělých“ bloků.

MetodaTENS využívá pasivně akupresurních bodů meridiánů a její pomocí lze v dalších krocích v našem Centru zdraví pracovat již od 1/2 stádia, kdy je organismus na přelomu zdraví a vzniku hraniční hladiny rizikových faktorů nemocí.

Každá nerovnováha tělesných orgánů, vědomí i podvědomí se zrcadlí v energetických drahách těla a je proto možné ji i obdobným způsobem rozpustit dřiv, než se projeví fyziologicky v laboratorních vyšetřeních. Tyto konzultace Vás k ničemu nezavazují – jejich výsledky a jejich (ne)přijetí je pouze na Vás – a v žádném případě nenahrazuje lékařská vyšetření.

Jen ti neznalí vše odmítají, moudří již vědí a uznávají

Centrum zdraví

Celostní pohled na Váš organismus je nejlepší prevence – nepromeškejte nejvhodnější čas pro Vás i Vaši rodinu

Centrum zdraví pomáhá již od roku 2004 a specializuje se na diagnostiku, ozdravné procesy a prodej přírodních přípravků kauzální (řešící příčiny) medicíny MUDr. Josefa Jonáše fy MARION, s.r.o. a doprovodný prodej vyrovnávacích vitamínů a minerálů rozhodujících pro ozdravnou odezvu organismu.

Základní vyšetření na přístroji EAV Salvia

Úvodní vyšetření trvá 60 minut a stanoví podle Vašich individuálních výsledků měření tři až čtyři preparáty firmy MARION a případně doplňky stravy, minerály a vitaminy, které završí komplexní ozdravení organismu. Přesná vyměření jsou vždy nutná.

Nepodléhejte reklamním akcím a nekupujte potravinové doplňky tzv. naslepo. V lepším případě je to pro Vás ztráta peněz bez žádoucího efektu, v tom horším můžete svůj organismus více zatížit, jak je uvedeno u vybraného případu níže – viz Kazuistika …

Měření přístrojem EAV Salvia je neinvazivní, žádným způsobem nezasahuje Vaši tělesnou integritu. Měřící sonda se přikládá jemně na klíčový akupresurní bod na pravé dlaní, pro stanovení hodnot využívá počítačového programu s databází tisíců rezonancí toxinů, orgánových i emočních zátěží, potravin, vitamínů a minerálů.

Cena samotného vyměření je 700,- Kč pro dospělé. Přírodní přípravky MARION stojí zpravidla 360,- až 380,- Kč/ks.

Přípravky jsou většinou ve formě praktických dávkovačů ve spreji, v závislosti na doporučené dávce trvá jejich využívání 2 – 3 měsíce. V případě, že dochází k rychlejšímu pokroku v harmonizaci orgánových funkcí, je možné provést po 6 – 8 týdnech opětovné přeměření a rozšířit záběr přípravků k dosažení komplexního účinku a celkové pohody klienta.

Kazuistika – výběr z dotazů

“ … chci se zeptat, zda opravdu je zvýšená hladina homocysteinu opravdu tak škodlivá, jak se dnes někde píše? Údajně by měla být do 8, já mám 15,2 . Také mám zjištěný kolísavý tlak, jsem po katetrové ablaci- tachyarytmie. zvýšený cukr, cholesterol, tlaky na hrudníku, motání hlavy, občas se mi moc špatně dýchá, ale přejde to, bolesti žaludku, je mi na zvracení, reflux jícnu, štítná žláza. Doktorka mi říkala, že u mně to vše hodně dělají nervy- je to možné?… jestli tedy mi něco pomůže. Už jsem z toho zoufalá, mám 42 let a na tyhle věci jsem ještě dost mladá, myslím …“

Hladina homocysteinu je zcela zásadní pro celkovou imunitu. Studie MUDr. Erbena i naše měření ukazují jasnou souvislost s řadou civilizačních onemocnění. Je třeba upozornit na dva podstatné omyly při diagnostice a prezentaci závěrů – je nutné měřit celkový homocystein (volný+vázaný) a zcela bezpečná je hladina pod 6,34 mmol/l.

Závěr lékařky je chybný – potíže jsou pravděpodobně způsobeny kritickým překyselením a hodnotou homocysteinu blížící se zřejmě maximální hranici. Bez proměření nelze uvést přesnější údaje. Co s tím?

Ikdyž onemocníte, nemusí být (příliš) pozdě

Cítíte se relativně v pohodě, běžný shon, pouze občas něco někde dloubne, ale zase ustoupí. Mávnete nad tím rukou, v dnešní době má každý něco – hlavně když nám chutná. Zdání ale klame.

Když už se rozhodnete jít k lékaři, zpravidla se nacházíte ve 3. stádiu. Zdánlivě se nic neděje, dostanete prášky, slova pochopení „. . . že na to máte už věk a potkává to i mladší . . . “ V horším případě Vás ve stádiu 4. odveze „rychlá“. Často i potom u většiny lidí nastupuje totéž: prášky a všeobecné (někdy i zavádějící) proklamace o zdravém životním stylu.

Vlastně to většině i vyhovuje, nemusí se sebou nic dělat, prášky bere přece každý. A to je ten OMYL.

V lidském těle vše souvisí se vším. Pro život rozhodující orgány jsou při jejich funkčním ohrožení sice do jisté míry zajištěna „náhradní řešení“ k zabránění bezprostředního kolapsu, avšak vždy za cenu snížení imunity a oslabení jiného orgánu. Bez využití celostního přístupu, důkladného proměření EAV diagnostikou (diagnosticky účinná již od 1. stadia) a případně psychotroniky (je schopna rozpoznat tendence k poruše rovnováhy hlavních / párových orgánů těla od 1/2 stupně) riskujete do jisté míry vznik závažnějších poruch homeostázy orgánů. Naším řešením jsou individuální adresná doporučení na vybudování primární imunity a celková imunoaktivace organismu.

„Nemoc je pouze signálem, že něco děláme ve svém životě špatně

Meditativní psychosomatika

Vítáme Vás a děkujeme za Váš zájem o zdraví svoje i své rodiny !

Přijetí doporučovaných kroků je pouze na Vás. V žádném případě nenahrazují lékařská vyšetření a slouží pro Vaši orientaci při posilování imunitního systému. Pro kontaktní mail pište na info@regenea.eu s uvedením klíčové otázky, která Vás zajímá.

Každá nerovnováha tělesných orgánů, vědomí i podvědomí se zrcadlí v energetických drahách těla a je proto možné ji i obdobným způsobem rozpustit dřiv, než se projeví fyziologicky v laboratorních vyšetřeních.

Meditativní psychosomatika je neinvazivní a příjemná klidová metoda identifikace klíčových zdravotních bloků a civilizačních komplikací (obezita, cukrovka, chronické záněty, alergie či emoční / mentální vyhoření).

Od diagnostikované osoby vyžaduje pouze uvolněnou polohu vsedě nebo vleže.