Regresní analýza nalezne skryté příčiny onemocnění

*Obezita *Očkování dětí * Polymorbidita

“Obyčejný lékař, který nezná původ medicíny, nerozumí změnám v lidském těle, neví si rady s elementy a energií čchi, ztrácí zbytečně svůj čas. Upne se na recepty a nemocnému jen škodí

čínský lékař Chuang Ti

Prvním a rozhodujícím krokem k nápravě výše uvedených potíží / diagnóz je dát tělu vůbec šanci, aby se vyzdravilo. Pro vytvoření protilátek a posílení imunity – zejména v době COVIDu – je zásadní snížení úrovně homocysteinu a překyselení.

Námi používaná metoda EAV pracuje s klíčovými faktory stanovením aktuálních konkrétních hodnot homocysteinu, překyselení organismu a koncentrací toxinů. Následuje zkoumání stádií vývoje onemocnění v časové ose, a to počínaje (ne)průchodností meridiánových drah, nerovnováhou / přetížením hlavních i párových orgánů těla až po rozsah skrytých chronických zánětů, celkového rizika energetického anafylaktického šoku.

Nově sledujeme regresní analýzou bilanční podíl vlastní přirozené imunity za posledních 12 měsíců a porovnáváme jej se získaným podílem protilátek v souvislosti s očkováním.

Celková pH-úroveň stravy klesá přílišnou konzumací kyselinotvorných potravin, zejména

– přílišnou konzumací masa a uzenin
– chybějícím každodenním pohybem
– těžkou námahou/ neúměrným sportem bez patřičně zásadité stravy
– přílišným množstvím černého čaje a kávy
– plynatostí střev a nedostatečným bráničním dýcháním
– léky potlačujícími bolest a drogami
– sladkostmi a tuky ve stravě i kakaovým práškem
– stresem, silnými obavami a hněvivostí
– marinovanými masy a tavenými sýry,

přičemž každý tento faktor způsobuje nárůst jiného druhu kyseliny. Setkáváme se s případy, kdy ačkoliv pH stravy je v pořádku, přesto je celková pH-bilance organismu nižší než pH 5, při které již začíná jít skutečně i o (plnohodnotný) život. U zdánlivě zdravých (dle 3.stupně vývoje nemocí) sportovců dochází pak k náhlým fatálním kolapsům bez ohledu na jejich věk, u běžné populace se po řadu let skrytě rozvíjí demence. Zřetelné projevy Alzheimerovy choroby nastávají po 12 až 15 letech dle osobních i rodových dispozic.

Můžeme se potom divit, že jsou senioři tzv. “ohroženou skupinou”, když podle našich měření vychází medián acidity jejich stravy v kategorii 80+ na pH 4,6 (!), odhad podle jídelníčků v domovech pro seniory je pH 4,4 ? Můžeme se divit, že celý národ tloustne a velká část spěje k obezitě?

A co naše děti a teenagři se svými stravovacími návyky a jejich vlivem na acidobazickou bilanci ?

Coca-cola pH_4,4…….. hamburger, hranolky, kečup pH_4,7…….energetické nápoje pH_4,9……chipsy pH_4,2

Zatímco běžný jídelníček ve školních jídelnách, kterým část z nich “cool” opovrhuje, má zpravidla alespoň pH_6,1 a vyšší.

Jakmile se nám tento první krok podaří, tělo dostane šanci navracet se do své rovnováhy.

Dalším specializovaným postupem je

  • zjistit průchodnost jednotlivých meridiánových drah
  • stupeň (ne)zablokování přední řídící dráhy (emoce) a zadní řídící dráhy (síly vůle)
  • účinnou kapacitu hlavních i párových orgánů společně s jejich případným přetížením

Jednotlivé meridiány vytvářejí propojené řečiště naší životní síly a každá nemoc se projevuje nejdříve blokováním energie v místě příslušného orgánu. Ačkoliv subjektivně ještě nevnímáte žádné klinické příznaky, na budoucí problém je již založeno.

Kde se tento prvotní bod zlomu nachází zjistíme již v průběhu první konzultace – přetížení nebo nedostatečnou výživu některého z hlavních / párových orgánů chybnou životosprávou určí podrobné vyměření přístrojem EAV Salvia.

Kořen a příčina našich potíží je zpravidla úplně jinde, než kde nás to bolí.

Kouzlo a mimořádná účinnost naší metody spočívá právě ve vyhledání zdánlivě nesouvisejících projevů emočních i fyzických, a to i zpětně na časové linii v řídících meridiánových dráhách.


Co dnes neřešíte, to Vás zítra může dostihnout a když neznáte svůj homocystein a pH, nespoléhejte jen na vakcínu, kterákoliv z nich Vás může v souvislosti s COVIDem ve výjimečných případech i zabít

Vaši osobní predispozici COVID-19 nákazy dokážeme zjistit dostatečně přesně na to, aby Vás včas varovala – je to pro život zásadní informace

Dejte si kávu nebo čaj . . .

Nevíte co si počít s Vašimi potížemi, protože nic nepomáhá?

Regresní terapie Vás vrátí do klidu a pomůže

V průběhu a po úvodní – i online – konzultaci se postupně dostaví pocity úlevy napětí, klidnější spánek, optimističtější pohled na svět. Sledujte, zda a kde se projevují změny ve Vašich prožitcích nebo vzpomínkách, které Vás zatěžovaly na zdraví nebo ve vztazích. V klidu, nespěchejte … Pokud cítíte, že se nějaká oblast nezlepšuje, vezměte tužku a blok, sepište a ponechte to podstatné co vnímáte. Neobávejte se zeptat na adrese detox@regenea.eu, abychom mohli pokračovat.

Naše metoda využívá pasivně akupresurních bodů meridiánů a její pomocí lze v dalších krocích v našem Centru zdraví pracovat již od 1/2 stádia, kdy je organismus na přelomu zdraví a vzniku hraniční hladiny nemocí.

Modely, které používáme naleznou původní příčiny nemocí zpětně v časové ose a upozorní na rizikové faktory, které zdraví ohrožují / devastují. Současně je třeba důsledně odlišovat rizikové a zavádějící faktory.

Každá nerovnováha tělesných orgánů, vědomí i podvědomí se zrcadlí v energetických drahách těla a je proto možné ji i obdobným způsobem rozpustit dřiv, než se projeví fyziologicky v laboratorních vyšetřeních. Tyto konzultace Vás k ničemu nezavazují – jejich výsledky a jejich (ne)přijetí je pouze na Vás – a v žádném případě nenahrazují lékařská vyšetření a doporučení.

Jen neznalí vše odmítají, moudří již vědí a uznávají