Rozhovor firmy Marion o imunitě

Ing. Evžen Peleška hovoří o imunitě a metodě firmy Marion