Hořčíková masáž

Masáže

Hořčík ovládá více než 300 enzymů i prostupnost buněčních stěn. Bez dostatku hořčíku organismus neustále oslabuje, látková výměna a tělesné orgány vynechávají, pokožka ztrácí pružnost a ukládáním buněčného tuku a dehydratací se stává “pomerančovou”.

Pokud chcete o své tělo a zdraví pečovat, zjistíme Vaši skutečnou hladinu hořčíku v těle a poté provedeme úvodní masáž zadní řídící dráhy podél páteře a celé oblasti břicha přírodním hořčíkovým olejem. Toto je nejúčinnější a nejpříjemnější cesta jak zvýšit celkovou hladinu hořčíku v organismu a jeho vstřebávání.

Z rozboru krve nelze “nasycenost” těla hořčíkem zjistit, neboť v krevní plazmě je obsaženo pouze cca 1 % celkového množství. Zbývající množství je rozptýleno v buňkách včetně kostí. Odtud je také hořčík odčerpáván, pokud není jeho příjem dostatečný, případně je tělo již tak překyseleno a oslabeno, že jej nedokáže strávit – což se týká většiny populace. Výhodou je i možnost auto- nebo partnerské masáže.

Hořčíková masáž je ideálním způsobem, jak životně potřebný hořčík nasměrovat beze ztrát přímo k orgánům a buňkám

Diagnostika

Hara je výrazem pro břicho a má svůj původ v Japonsku. Pokrývá celou oblast dutiny břišní mezi žebry, pánví a hrudní kostí, svým významem propojuje tělesnou, energetickou i duchovní sílu člověka. V mapě oblasti se vyzařuje vnitřní zdravotní stav rozhodujících tělesných orgánů, který můžeme v reflexologii přečíst a harmonizovat.

Každá disharmonie v orgánech vzniká nejprve v energetické oblasti na buněčné úrovni a na této úrovni ji můžeme nejlépe zachytit, usměrnit její odchylky hořčíkovou masáží a pomocí EAV detoxikace orgánů odstranit dříve než se projeví klinicky zdravotními potížemi.

Pro naši diagnostiku využíváme jemný dotyk na jednotlivé reflexní zóny orgánů dle dělení hara na pomyslné oblasti lidského těla (horní_dolní, levá_pravá, zadní_přední, vůle_emocí, mužská_ženská).

Základní vyměření funkční kapacity orgánů včetně celostní imunity a indexu polymorbidity ………………………………………………………………. 1 000,- Kč / 45 minut

Vaše oblast hara nad pupkem by měla být měkká a uvolněná, ale plná a pevná ve své spodní části. Sedavým způsobem života, nesprávným dýcháním, psychickým stresem, emočním vyprázdněním a napětím ztaženou bránicí se propadáme k pravému opaku.

Každý z nás má oblasti těla, které vyjadřují “(ne)naplněnost” řídících drah vůle (zadní) a emocí (přední), elementu ženského (pravá část) a mužského (levá část těla), oblast horních orgánů (nad pupkem) a spodních orgánů.

Jejich vzájemnou kombinací spolu s (ne)blokováním meridiánů je určena Vaše celostní imunita a skutečný biologický věk